Z hľadiska výrobného reťazca sa čoraz častejšie objavujú robotické systémy v jeho záverečnej fáze, kde treba hotové výrobky poskladať do prepravných obalov a z tých vytvoriť dávky podľa objednávok odberateľov. Hovorím o balení a paletizácii. Významný pokrok v oblasti uchopovacích nástrojov robotov a softvérového vybavenia umožnil vytvorenie jedinečných zariadení na balenie a paletizáciu produktov s rôznym tvarom a veľkosťou, a to podľa požiadaviek stanovených zákazníkom. Prvotné náklady na zriadenie robotizovaného pracoviska v porovnaní s klasickými paletizačnými zariadeniami s pevnou konštrukciou a často jednoúčelovou funkčnosťou sú síce vyššie, avšak z hľadiska celkových nákladov na životnosť aj návratnosti investície je pracovisko s robotom výhodnejšie.

Prevádzkovateľ navyše získa mimoriadnu prispôsobiteľnosť takéhoto pracoviska, obzvlášť ak vyrába, balí a paletizuje niekoľko desiatok až stoviek produktov s rôznou veľkosťou. V poslednom čase sa čoraz viac prechádza od centralizovaného balenia a paletizácie na konci výrobného reťazca pomocou jedného veľkého robota k decentrálnym riešeniam na konci jednotlivých výrobných liniek, kde balenie a paletizáciu zabezpečuje niekoľko menších robotov. Takéto riešenie dáva koncovým používateľom možnosť vytvárať univerzálnejšie riešenia a navyše šetrí aj náklady spojené s prepravou materiálu, napr. v podobe nižšieho počtu potrebných dopravníkov. Nové obalové a prepravné materiály a ich vyhotovenie kladú samostatné požiadavky na manipuláciu a paletizáciu.

V mnohých prípadoch už nemožno použiť vákuové prísavky, ale riešenie vyžaduje zložitejšie uchopovacie zariadenia. Je zatiaľ iluzórne očakávať, že sa návrhári prepravných boxov budú pri svojich návrhoch zamýšľať nad tým, ako navrhnúť prepravný box z hľadiska materiálov a konštrukcie, aby manipulácia s ním bola čo najjednoduchšia aj pri použití štandardných robotických technológií. O tom, že sa aplikácie paletizácie a depaletizácie objavujú čoraz častejšie svedčia aj údaje z roku 2009. V čase, keď robotika v globále zaznamenala v uvedenom roku pokles predaja o päťdesiat percent, predaj robotov pre aplikácie paletizácie a depaletizácie stúpol o 3,5 %. A podľa štúdie spoločnosti Adept bude tento segment trhu v najbližších piatich rokoch rásť približne o sedem percent za rok.