A kedy sa začať ozývať, ak nie vtedy, keď sa pripravujú zákony a legislatíva. Tento fenomén je zaujímavý nielen pre médiá, ktoré s čoraz väčšou frekvenciou prinášajú správy o nových projektoch, ale do pohybu sa dávajú aj všetky podnikateľské subjekty, ktorých sa to priamo či nepriamo dotýka. V agende Európskej únie sú inteligentné siete „vysoko aktuálnou témou“, a to aj preto, lebo administratíva od nich očakáva nezanedbateľný príspevok k naplneniu zámerov stratégie Európa 2020 a klimatickoenergetických cieľov EÚ (20-20-20).

V polovici októbra sa v holandskom Amsterdame uskutoční k uvedeným témam najvýznamnejšie európske podujatie s názvom European Utility Week. Očakáva sa viac ako osemtisíc účastníkov, medzi ktorými budú zástupcovia viac ako troch stoviek distribučných spoločností. Diskutovať sa bude aj o tom, ktoré subjekty by mali mať vplyv na regulácie cien elektrickej energie a stanovovať tarify, ktoré technológie a metódy by sa mohli stať budúcimi štandardmi a na svoje si prídu aj odborníci z oblasti riadenia na strane spotreby.

Je to veľká príležitosť aj pre zástupcov slovenských subjektov načerpať nové poznatky a inšpiráciu, či je téma inteligentných sietí a inteligentných meracích systémov naozaj len niečo virtuálne (ako to mnohí z nich ešte stále vnímajú), alebo či je to vlak, ktorý už vyšiel zo svojej domovskej stanice a niektorí už sedia v pohodlí 1. triedy, zatiaľ čo iní dobiehajú ešte len v snahe vôbec na tento vlak nastúpiť. Ak by ste predsa len nestihli prísť do metropoly Holandska v tom správnom čase, môžete si byť istý, že ATP Journal ako jediný oficiálny mediálny partner tohto významného podujatia zo SR a ČR prinesie vo svojich ďalších vydaniach všetko podstatné, čo sa v Amsterdame udeje.