Výsledky tohto prieskumu naznačili, že väčšina nezávislých spoločností zaoberajúca sa integráciou systémov je z pohľadu vyhliadok pre priemyselnú automatizáciu v roku 2013 optimistická. Z uvedeného prieskumu taktiež vyplynulo, že stále viac výrobcov sa bude obracať na systémových integrátorov s požiadavkou riadiť riziká a zautomatizovať nimi prevádzkované priemyselné technológie a systémy. Naopak, viac ako dve tretiny opýtaných systémových integrátorov očakáva nárast svojho zisku v tomto roku. Z toho jedna štvrtina očakáva nárast o viac ako 15%.

Takmer 85% opýtaných odborníkov verí, že dopyt po službách systémových integrátorov narastie alebo zostane minimálne na takej úrovni, ako to bolo v predchádzajúcom roku. Opäť viac ako dve tretiny respondentov verí, že v projektoch, ktoré boli v minulosti začaté, sa bude opäť pokračovať. Toto by sa mohlo zmeniť v prípade, že sa výraznejšie zhorší celková ekonomická situácia. Najväčší podiel na tomto optimistickom scenári by mal mať opäť automobilový priemysel spolu s chemickým, petrochemickým, plynárenským a potravinárskym priemyslom a energetikou. Zaujímavý bol aj názor jedného z respondentov, Billa Pollocka, riaditeľa americkej spoločnosti Optimation, ktorá zamestnáva 500 ľudí v dvanástich krajinách sveta.

Podľa neho nárast záujmu o priemyselnú automatizáciu bude badateľný v globálnom meradle a dodal, že vo väčšej miere budeme svedkami opätovného návratu výroby z Číny či Mexika do USA. Vzhľadom na silný výmenný kurz doláru a a vplyv nákladov na pracovnú silu a logistiku, sa začína výroba v domácom prostredí stávať čoraz viac príťažlivou. O tom, aká nálada vládne medzi podobne zameranými spoločnosťami v regióne Česka a Slovenska, sa budeme môcť presvedčiť v rámci blížiaceho sa veľtrhu AMPER.