A rovnako tradične je súčasťou tohto veľtrhu aj oblasť elektrotechniky, merania a automatizácie, ktorá si vďaka vývoju v minulých rokoch vyslúžila aj svoj subvýstavný názov EMA. Niet sa čo čudovať – automatizácia a elektrotechnika dokázali ešte pred dvomi, tromi rokmi bez problémov zaplniť tri z najväčších výstavných pavilónov. MSV v roku 2008 nebude tým rekordným z hľadiska počtu vystavovateľov prihlásených do subvýstavy EMA, avšak to neznamená, že výstava ako taká nie je dobrým miestom na prezentáciu. Skôr sa mi zdá, že (aj slovenské) firmy už niekoľko rokov hľadajú spôsob, ako čo najlepšie komunikovať so súčasnými a potenciálnymi obchodnými partnermi.

Pokiaľ firma zorganizuje vlastný workshop so zákazníkmi, náklady sú často nižšie a efektivita osobných stretnutí je rádovo vyššia. Aspoň tak to bolo aj na jednom podujatí, ktoré organizovala slovenská pobočka nadnárodnej firmy a ktoré som mal možnosť navštíviť aj osobne. Podľa zástupcov firmy bol zo strany účastníkov deklarovaný záujem o ďalšie takéto stretnutia so zameraním na riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa títo pracovníci stretávajú v každodennej praxi. Firmy si však volia aj iné cesty, napríklad účasť na veľtrhoch a výstavách v zahraničí. To je totiž cesta originálnych (aj slovenských) výrobcov a prvý krok k ich prežitiu na už otvorenom a čoraz rýchlejšie sa zjednocujúcom trhu. Lebo každá iná cesta, pravdepodobne, skôr či neskôr povedie k vytlačeniu ich výrobkov a aktivít z trhu nedočkavými zahraničnými konkurentmi. Verím, že kormidelníci MSV sa budú snažiť prilákať do Nitry nielen čo najväčší počet vystavovateľov, ale popracujú aj na zvýšení kvality návštevníkov.

Cielené oslovenie ľudí s rozhodovacími právomocami, s vysokou znalosťou odbornej problematiky a predovšetkým zvýšenie počtu návštevníkov spoza hraníc Slovenska bude signálom, ktorý navráti MSV v Nitre pozíciu najvýznamnejšieho, vyprofilovaného odborného podujatia na Slovensku. Ale tento signál musí byť nezašumený a musí mať patričnú intenzitu. Čím skôr, tým lepšie.