Grafické vyjadrenie hovorí o tom, že najväčší nárast bude zaznamenaný v rokoch 2010 – 2012. Takže ešte chvíľu potrvá, kým sa to v súčasnosti uvádzané necelé jedno „bezdrôtové percento“ z celkového počtu meracích bodov v priemyselných aplikáciách zmení na dvojmiestne číslo. Napriek tomu, keď si to uvedomíme do dôsledkov, obdobie necelých dvoch rokov nie je pre presadenie sa nových technologických riešení vôbec dlhý čas. Slabá odolnosť proti rôznym formám rušenia a neschopnosť spoľahlivej komunikácie pri prechode cez prekážky neumožnili zariadeniam a riešeniam fungujúcim v prostredí IT ich výraznejšie presadenie v priemyselných aplikáciách. Na druhej strane nie je žiadnym tajomstvom, že najväčší výskyt bezdrôtových riešení sa bude objavovať len v určitých typoch aplikácií, a to najmä tam, kde nebude potrebné riešiť riadenie bezpečnostných aplikácií či riadenie spojitých systémov v uzavretej slučke. Aj tak však zostáva niekoľko ďalších oblastí, ktoré už teraz profitujú z možnosti bezdrôtového získavania informácií. Od snímania a prenosu prevádzkových veličín v teritoriálne rozsiahlych systémoch cez prenos informácií o vnútornej diagnostike prevádzkových prístrojov a prenos údajov z mobilných zariadení až po monitorovanie stavu strojných zariadení. Návratnosť vynaložených investícií do bezdrôtových riešení je v tomto prípade otázkou mesiacov. Prínosy, ktoré z takýchto riešení plynu, sú však neoceniteľné najmä z perspektívneho hľadiska. Jednoduché rozširovanie či výrazne nižšie náklady na správu a údržbu bezdrôtových riešení ocení nejeden prevádzkový či ekonomický riaditeľ v každom priemyselnom podniku.