Riadenie nákladových položiek podniku zahŕňa aj správu a riadenie technických prostriedkov podniku, medzi ktoré patria strojné zariadenia, prevádzkové meracie prístroje a pod. Jedným z nástrojov správy podnikových technických prostriedkov je aj údržba. V súčasnosti prevláda v mnohých podnikoch tzv. reaktívna údržba – keď sa niečo pokazí, opravíme to. Z hľadiska podniku je však tento spôsob neefektívny a často vedie k výpadkom výroby niekedy s nezanedbateľnými ekonomickými stratami. Podstatne efektívnejšia je z tohto pohľadu prediktívna či proaktívna údržba. Tento typ údržby však vo veľkej miere závisí od znalosti stavu jednotlivých zariadení v reálnom čase. Podmienkou však je, aby samotné technické prostriedky, ako strojné zariadenia či prevádzkové meracie prístroje, dokázali v digitálnej forme komunikovať nielen svoj aktuálny stav, ale aj vyhodnocovať príznaky vedúce k možnému zníženiu svojej funkčnosti či k úplnej nefunkčnosti. Iná situácia nastáva, ak sa podnik rozhodne zlepšiť sledovanie svojich technických prostriedkov, ale nechce investovať ďalšie prostriedky do výmeny existujúcich zariadení a prístrojov. Jedným z riešení je ich dodatočné vybavenie napr. komunikáciou HART, či už v štandardnom káblovom vyhotovení alebo novinkou na trhu – bezdrôtovou komunikáciou HART. Avšak problém nemusí byť len na strane samotných zariadení; treba preveriť, či sú aj nadradené, už skôr inštalované riadiace systémy schopné spracúvať diagnostické informácie z prístrojov vybavených takouto funkcionalitou. Správa životného cyklu technických prostriedkov sa pomaly, ale isto stane nevyhnutnou súčasťou riadenia výrobných a spracovateľských podnikov. Hlavnými dôvodmi budú bezpečnosť zamestnancov, technických zariadení, ochrana životného prostredia a zároveň riadenie nákladových položiek.