Služby ABB Ability™ Performance Services poskytujú spôsob prevádzky, ktorý umožňuje odbornému tímu zákazníka i ABB použiť rovnaké informačné a komunikačné technológie pri riešení problémov, na technickú podporu, monitorovanie stavu a výkonu, optimalizáciu a preventívnu údržbu. V záujme zvýšenia celkového výkonu systému môžu odborníci v ABB aj experti zákazníka kritické zariadenia a procesy monitorovať a optimalizovať na diaľku.

Riešenia ABB Ability™ na riadenie kvality (Quality Management Solutions) je ďalší moderný integrovaný systém s odolným a spoľahlivým dizajnom, pokročilou analytikou a vynikajúcimi používateľskými skúsenosťami. Systém dokáže vyhodnocovať kvalitu v celom výrobnom procese a pri výrobe papiera tak zabezpečí jeho vysokú kvalitu podľa špecifikácií za najnižšie náklady.

Prostredníctvom tohto riešenia získava zákazník:

  • plný prehľad o procese a výkone celého systému pomocou integrovaného online merania;
  • kontrolu pohybujúceho sa papiera s konzistentnými a opakovateľnými výsledkami pomocou najpokročilejšej technológie merania a analýzy celej šírky pásu v reálnom čase;
  • rýchlu identifikáciu základnej príčiny problému kvality, čo vedie k rýchlejším nápravným opatreniam;
  • vyššiu efektivitu a výstup produktu znížením prietrhov papiera s optimalizáciou chodu.

S viac ako 70-ročnými skúsenosťami v online meraní je ABB lídrom v poskytovaní jedinečných a špičkových snímačov hmotnosti, vlhkosti, farby a hrúbky papiera s cieľom optimalizácie stability stroja a zefektívnenia procesu.

Na spracovanie informácií získaných z týchto meraní prepojených na digitálne riešenia platformy ABB Ability™ ponúka spoločnosť ABB širokú škálu nadstavbových aplikácií zameraných na úsporu. To zahŕňa aj pokročilé riadenia procesov (APC), ktoré priemyselným odvetviam pomáha dosiahnuť prevádzkové a finančné ciele zvýšením priepustnosti a znížením spotreby vstupov.

V oblasti výroby celulózy a papiera má riešenie APC svoje nesporné výhody najmä v možnosti stabilizovať a zlepšiť procesné operácie a minimalizovať variácie kľúčových premenných pri zohľadnení procesných obmedzení. Tieto prevádzkové výhody sa premietajú do finančných ziskov vďaka zvýšenému výkonu a minimalizovaniu spotreby energie a surovín.

Pokročilé riadenie procesov ABB Ability™ umožňuje celulózkam monitorovanie, prediktívne analýzy a odolné riadenie procesov v uzavretej slučke na optimalizáciu celej prevádzky. Riešenie stabilizuje proces, znižuje spotrebu chemikálií a koordinuje početné slučky, aby sa dosiahla optimálna kvalita produktu podľa špecifikácie pri minimálnych odchýlkach. Táto technológia má mimoriadnu hodnotu práve v celulózovom a papierenskom priemysle, kde sa mnohé procesy ťažko merajú.

Digitalizácia prostredníctvom platformy ABB Ability™ nie je v papierenskom odvetví obmedzená len na jeden konkrétny proces, ale našla svoje uplatnenie v celej ich škále a rôznorodosti: pri zlepšovaní kvality buničiny v procese varenia, minimalizácii spotreby vody v procese prania a chemikálií v procese bielenia, pri zlepšovaní prevádzkyschopnosti papierenských strojov...

Rozsiahle skúsenosti spoločnosti ABB s implementáciou riešení s ohľadom na optimalizáciu a kontrolu výroby pre celulózky potvrdzuje viac ako 500 inštalácií od roku 1969. Odbornosť procesov spojená s týmito skúsenosťami viedla k novým a zdokonaleným riešeniam pokročilého riadenia procesov (APC) pre celulózky pod súborným označením OPT800.