Automatizovaný testovací systém ABB L&W Autoline je až 10-krát rýchlejší oproti manuálnemu testovaniu, čo umožňuje rýchlu redukciu nekvalitného produktu. Systém, ktorý zvládne všetko od prípravy vzorky až po záverečný test report, radikálne znižuje závislosť od manuálneho testovania. Umožňuje sústrediť sa tak na neustále a udržateľné zlepšovanie kvality a zároveň znižovať náklady na kontrolu kvality.

S cieľom intuitívneho ovládania obsahuje L&W Autoline jedinečné vizuálne rozhranie dotykovej obrazovky, ktoré vyžaduje minimálne zaškolenie. Špeciálny dizajn zabezpečuje najspoľahlivejší systém podávania vzorky na trhu. Ťahá vzorky cez tester tak, aby nedošlo k ich zaseknutiu. Veľkoobjemové ukladanie informácií umožňuje identifikáciu trendov kvality v čase. Vizualizácia v reálnom čase poskytuje priamu spätnú väzbu operátorom v prevádzke aj v celom závode.

ABB Autoline je dostupný v dvoch veľkostiach: L&W Autoline S je pre menšie závody a pre tých, ktorí začínajú s automatizovaným testovaním, L&W Autoline L je väčšia jednotka navrhnutá s ohľadom na rozsiahlejšie testovacie požiadavky.

Systém L&W Autoline je modulárny a umožňuje viac ako 20 kombinácií testovacích modulov. Všetky jeho merania vyhovujú normám ISO a TAPPI.

Príklad testovacích modulov:

 • pevnosť v ťahu,
 • gramáž/plošná hmotnosť,
 • odolnosť proti ohybu,
 • pevnosť v pretlaku,
 • belosť papiera,
 • lesk,
 • drsnosť,
 • hrúbka,
 • absorpcia,
 • obsah vlhkosti,
 • vzdušná priepustnosť,
 • povrchová topografia a ďalšie.

Kľúčové vlastnosti:

 • Modulárne vyhotovenie – škálovateľné riešenie umožňuje výrobcom papiera zvoliť si moduly, ktoré vyhovujú ich potrebám.
 • Jedinečné podávanie papiera – nový dizajn zaisťuje spoľahlivé a bezproblémové podávanie vzorky.
 • Možnosť duálneho testu – testovanie dvoch prúžkov súčasne skracuje čas testu.
 • Veľkokapacitné úložisko dát – ukladanie veľkého objemu nameraných údajov na identifikáciu trendov kvality v priebehu času.
 • Reportovanie v reálnom čase – poskytuje operátorom priamu spätnú väzbu prostredníctvom sledovania kvality produktu v reál­nom čase.
 • Kľúčové informácie o kvalite – systém spravidla hlási viac ako 100 dôležitých parametrov kvality na pozícii CD (priečny profil).
 • Automatická registrácia vzoriek – zaregistruje vzorku podľa čiarových kódov z dôvodu testovacej postupnosti, pričom špecifikácia druhu papiera sa vyberá automaticky.
 • Automatická distribúcia informácií – ľahký prístup ku kvalitným informáciám v celom závode.
 • Intuitívne rozhranie – na používanie dotykovej obrazovky je potrebné len minimálne školenie.
 • Jednoduchá inštalácia a údržba – modulárny dizajn umožňuje údržbu a inštaláciu jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Integrovaná diagnostika dáva možnosť spoločnosti ABB pripojiť sa a vyriešiť problém na diaľku.

V dnešných papierňach a baliarňach sú náklady na implementáciu automatizovaného testovania vyvážené mnohými výhodami. Typická návratnosť investícií je menej ako dva roky. Dosiahnuteľná je prostredníctvom podrobných správ o kvalite a rýchlejšou optimalizáciou procesov. Zaistenie konkurenčnej výhody vyplýva z komplexných, presných a rýchlych výsledkov testov, ktoré sa dajú ľahko dosiahnuť automatizovaným testovaním papiera.

Ján Kováčik