Technológia Pressductora predstavuje revolučné riešenie presného a stabilného merania sily, ťahu, tlaku a momentu v ťažkom priemyselnom prostredí. Výskum technológie Pressductora začala v 50. rokoch minulého storočia švédska spoločnosť ASEA, ktorá bola neskôr spolu s firmou Brown Boveri zakladateľom ABB. V roku 1953 bol výskum zavŕšený patentom.

Snímače založené na princípe technológie Pressductor® pozostávajú z feromagnetického materiálu, v ktorom sú umiestnené dve vinutia navzájom posunuté o 90°. Do primárneho vinutia sa privádza striedavý prúd, pričom v sekundárnom vinutí sa indukuje napätie úmerné vonkajšej sile pôsobiacej na snímač. Princíp je založený na magneticko-elastickom efekte. Medzi dvomi vinutiami neexistuje žiadna väzba v prípade, že na snímač nie je vyvíjaná záťaž (tlak, sila). Len čo na snímač začne pôsobiť vonkajšia mechanická sila, zmení sa permeabilita materiálu vo vzťahu k magnetickému toku a v sekundárnom vinutí sa indukuje napätie.

Hlavné výhody technológie ABB Pressductor®

  • Žiadny fyzický pohyb – neexistuje riziko únavy, to znamená, že nedochádza k žiadnej zmene kalibrovaných údajov, takže netreba vykonávať rekalibráciu.
  • Odolná konštrukcia – dlhodobo overená konštrukcia vykazuje spoľahlivosť aj v ťažkých prevádzkových podmienkach; preťažiteľnosť až do 500 %.
  • Imúnna proti zmenám prostredia – vďaka nízkej impedancii a vysokému výstupnému výkonu nie je snímač zaťaženia ovplyvnený environmentálnymi faktormi, ako je olej, voda, výpary a rádio- alebo elektromagnetické rušenie.

Za uplynulých 65 rokov sa do celého sveta dodalo niekoľko desaťtisíc komplexných riešení využívajúcich technológiu ABB Pressductor®, a to hlavne na:

  • meranie ťahu,
  • meranie tlaku
  • meranie rovinnosti valcovaných plechov,
  • meranie hrúbky,
  • vážiace systémy.

S technológiou Pressductor® sa môžeme stretnúť nielen v metalurgickom priemysle pri výrobe plechov, ale aj pri výrobe papiera či rôznych druhov fólií, ako aj ďalších priemyselných produktov.

Ján Kováčik