Otázkou je, prečo ho všetci tak obľubujú. Odpoveď je jednoduchá: Je to jeden z produktov s najlepšou investičnou návratnosťou. V priemyselnej robotike sa využíva najmä na návrh výrobných liniek, kde je cieľom predovšetkým odladenie celého procesu vo virtuálnom priestore. Vďaka tomu možno predísť kolíziám a nedostatkom už v prípravnej fáze, čo výrazne šetrí vynaložené náklady pri fyzickej realizácii. Samotné programovanie v tejto fáze skracuje čas potrebný na prípravu softvéru z týždňov na hodiny. Umožňujú to možnosti všetkých nástrojov, ktoré RobotStudio ponúka. Od automatického generovania trajektórií až po testovanie pripraveného programu vo virtuálnej realite. Keďže softvér výrobných liniek je spojený nielen s robotmi, ale aj PLC riadiacimi systémami, možno prepojiť logiku virtuálneho PLC so stanicou RobotStudia. Príprava celej logiky stanice je preto rýchla a možná aj z pohodlia domova.

Takto pripravené a otestované programy je potom veľmi jednoduché skopírovať pri realizácii do reálneho systému, pričom už pri návrhu vieme presne, čo od linky očakávať z pohľadu času cyklu a s tým spojenej produktivity. Realizáciou linky sa využiteľnosť RobotStudia väčšinou nekončí. Akákoľvek zmena produkcie je s takouto offline prípravou rýchlejšia a bez potreby zastavenia aktuálne prebiehajúcej výroby. Rovnako príchod nových zamestnancov je spojený s hodinami školení, keď musí byť výroba obmedzená alebo často aj úplne zastavená. Preto virtuálne prostredie RobotStudia umožňuje pripraviť personál na obsluhu linky aj bez nutnosti státia pri vyrábajúcej linke. Všetka jej funkcionalita je predsa totožná s tou virtuálnou.

Dôraz na pridanú hodnotu

  • Návrh riešenia s realistickou vizualizáciou
  • Predchádzanie kolíziám a šetrenie nákladov
  • Príprava programov a logiky PLC offline
  • Určenie reálnych parametrov produktivity linky
  • Cloudové riešenie na prepojenie online/offline sveta
  • Realistické zobrazenie riešení cez rozšírenú realitu
  • Programovanie a školenie v prostredí virtuálnej reality
  • Modifikácia existujúcich riešení na nové procesy


Tomáš Gajdoš
ABB, s.r.o.