ABB Jokab Safety je inovačným lídrom na trhu. Prišla s najprevratnejším riešením bezpečnostných obvodov v podobe dynamickej bezpečnostnej slučky a s využitím programovateľných automatov (PLC). Umožňuje tým realizovať duálny bezpečnostný okruh iba s jedným vodičom namiesto dvoch. Pripája viaceré snímače k jednému vstupu, pri zachovaní najvyššej úrovne bezpečnosti. Prináša aj vyššiu spoľahlivosť a životnosť elektronických snímačov oproti mechanickým spínačom. Výhody týchto riešení sa prejavujú aj vyššou bezpečnosťou, pretože dynamické snímače sú kontrolované 200 krát za sekundu oproti klasickým spínačom, ktoré to umožňujú iba pri každom použití.

Programovateľné bezpečnostné automaty

Hlavným prvkom programovateľných bezpečnostných systémov je bezpečnostný automat Pluto. Ide o programovateľný automat pre dynamické aj statické bezpečnostné obvody, kde vstupy a ďalšie informácie sú k dispozícii na dátovej zbernici. Môže na nej byť pripojených až 32 automatov Pluto. K jednému vstupu sa pripája viac snímačov, existujú aj kombinované vstupy/výstupy. Pluto sa dodáva v 2 veľkostiach, s 20 a 46 vstupmi/výstupmi, pre pripojenie na zbernicu sú to typy B20 a B46/6, bez pripojenia na zbernicu typy S20 a 246/6. Pluto s pripojením na zbernicu funguje v systéme "All-Master", čo zjednodušuje návrh bezpečnostného systému a umožňuje veľmi pružne reagovať na zmeny. Stroje sa dajú jednoducho pripájať alebo odpájať, po pripojení na zbernicu možno hneď vytvárať snímacie obvody a obvody núdzového vypnutia. Každý "Master" na zbernicí "vidí" všetky vstupy a výstupy a môže na ne reagovať. Táto koncepcia zjednodušuje komunikáciu, programovanie a zmeny v systéme.

K dispozícii sú aj ďalšie systémové prvky, ako napríklad komunikačné rozhrania s inými systémami, panel operátora, "Pluto bridge" pre predĺženie zbernice, filtrovanie dát alebo rôzne dátové rýchlosti pre rôzne sekcie, Pluto AS-i, ktorý môže slúžiť ako "Master" alebo monitor.

Konfigurovateľné bezpečnostné systémy

Na realizáciu takýchto systémov je určený modul Vital s dynamickým bezpečnostným obvodom, ktorý dokáže v najvyššej bezpečnostnej úrovni monitorovať až 30 snímačov. Bezpečnosť snímania zabezpečuje dynamický signál, ktorého polaritu obracia každý dynamický snímač. Signál je monitorovaný 200 krát za sekundu čo zaručuje bezpečné zistenie stavu snímačov, vrátanie prerušenia alebo skratu. V prípade použitia štandardných snímačov stačí na prevod statického resp. OSSD signálu na dynamický použiť jednotku Tina.
Vital sa dodáva v 3 verziách, Vital 1 s jednym dynamickým bezpečnostným obvodom až pre 30 snímačov, Vital 2 s dvomi takýmito obvodmi pre 10 + 10 snímačov a Vital 3 s dvomi bezpečnostnými obvodmi, pričom na jeden z nich môžu byť pripojené kontaktné dvojkanálové snímače.

Výhodou použitia modulu Vital je možnosť jednoduchej realizácie celého bezpečnostného systému na báze jedného dynamického obvodu. Všetko v širokom spektre pripojiteľných bezpečnostných snímačov, s možnosťou niekoľkých bezpečnostných výstupov - informačný výstup, výstup s časovým oneskorením. Charakteristická je jeho flexibilita, jednoduchosť a pozitívom je aj úspornosť jeho káblovania .

Konfigurovateľné bezpečnostné systémy možno zrealizovať aj pomocou bezpečnostných relé - univerzálne relé RT, relé pre dvojručné riadenie JSB, bezpečnostné časovače, expanzné relé. Umožňujú manuálny alebo automatický reset, jednokanálové alebo dvojkanálové vstupy, indikáciu prevádzky, vstupov/výstupov, skratov a podpätia pomocou LED.

Keďže ABB poskytuje komplexné riešenie aj v tejto oblasti, súčasťou sortimentu sú všetky potrebné prvky bezpečnostných systémov, teda aj svetelné závory a clony, bezpečnostné rohože, systémy oplotenia, snímače, spínače, zámky, ergonomické ovládače a stop-tlačidlá, snímacie lišty a nárazníky, ako aj diagnostiku pre meranie doby zastavenia, údržbu a servis.

Michal Kopčík

produktový manažér, ABB s.r.o.