Technologická novinka ACOPOStrak využíva technológiu lineárnych motorov s dlhými statormi, vozíkmi s permanentnými magnetmi a unikátne konštrukčné, elektrotechnické a softvérové riešenia. Vďaka tomu zásadne zjednodušuje a zrýchľuje konštrukciu sofistikovaných liniek.

Sloboda dizajnu

Modulárny systém ACOPOStrak sa skladá z piatich základných konštrukčných segmentov. Ich kombináciou možno vytvoriť doteraz nerealizovateľné celky s úplne novými možnosťami. Minulosťou sa stávajú tzv. stoppery, prešmykovanie stojacich produktov na bežiacom dopravníku a následné vytváranie tlaku produktov, deformácie, estetické chyby a pod. Vďaka integrovanému snímaču polohy máte zároveň k dispozícii aktuálnu polohu každého vozíka, čo umožňuje kratší nábeh linky napr. po výpadku napájania.

Ako môže vyzerať topológia ACOPOStrak linky, ukazuje obr. 2.

Existujúce aplikácie ACOPOStrak dosahujú celkovú dĺžku aj viac ako 100 metrov a počet vozíkov až 250. Flexibilita riešenia vedie k zmenšeniu celkového zastavaného priestoru a ponecháva voľnosť na prípadné doplňovanie linky o ďalšie segmenty.

V prípade, že na stroji vzniklo úzke hrdlo, ktoré výrazne ovplyvňuje celkový čas cyklu, možno tento kritický technologický bod (napr. montáž) zdvojiť alebo aj znásobiť.

Elektrický divertor

ACOPOStrak umožňuje individuálne riadenie jednotlivých vozíkov a to spolu s patentovaným riešením elektrického divertora (prepínače/výhybky) poskytuje možnosť rozdeľovania a spájania toku výrobkov pri plnej rýchlosti na základe zvolených kritérií. To umožňuje triedenie výrobkov alebo súčasnú výrobu rôznych produktov na jednej linke. Zároveň to výrazne zjednodušuje dizajn stroja a počet použitých komponentov.

Prepínanie vozíkov je realizované výlučne elektromagnetickým poľom bez použitia mechanických komponentov. Zjednodušene možno povedať, že dve náprotivné statorové vinutia sú napájané aditívnym prúdom, ktorý na jednom magnetické pole zoslabí a na druhom zosilní a pritiahne tak vozík s permanentným magnetom. Jedinečné riešenie divertora si možno pozrieť na uvedenom kanáli.

Vozíky vymeniteľné bez prestojov

Prestoje pri zmene produkcie a údržba sú kľúčovými parametrami pri posudzovaní celkovej efektivity zariadenia. Konštrukcia vozíkov systému ACOPOStrak zohľadňuje aj toto hľadisko. Vozíky možno odoberať aj pridávať manuálne alebo roboticky počas prevádzky zariadenia v používateľsky definovanom mieste bez použitia špeciálnych nástrojov.

Vysoká dynamika pohybu

Pri zvyšovaní produktivity zariadenia je kľúčovým parametrom cyklický čas na vyrobený produkt. Na minimalizáciu strát spôsobených transportom produktu medzi jednotlivými operáciami ponúka ACOPOStrak výnimočné technické parametre:

  • rýchlosť 4 m/s,
  • zrýchlenie 5 g.

Spolu s faktom, že jednotlivé vozíky nemusia čakať na ukončenie všetkých operácií, ale pohybujú sa nezávisle od ostatných, možno dosiahnuť pozoruhodné zvýšenie produktivity. Navyše zotrvačná hmotnosť jednotlivých vozíkov je neporovnateľne menšia v porovnaní s klasickými dopravníkmi zodpovedajúceho prepravného výkonu. Polohovanie je tak podstatne rýchlejšie, presnejšie a zároveň energeticky menej náročné.

Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele a vysoké krytie

Aby bolo možné nasadiť a udržiavať ACOPOStrak aj v prevádzkach, kde je nevyhnutné pravidelné čistenie alebo dezinfekcia, sú všetky komponenty systému navrhované tak, aby vyhovovali aj prísnym štandardom v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Varianty systému tak dosahujú krytie minimálne IP65, resp. najnovšie vyhotovenie až IP69K (podľa DIN).

Inteligentný systémový softvér

Na zefektívnenie práce programátorov liniek vyvinuli vývojári systému ACOPOStrak komplexný softvér nazvaný mappTrak. Ten umožňuje prechod od štandardného programovania trajektórie jednotlivých vozíkov k procesu parametrizovania jednotlivých technologický uzlov. Zároveň rieši aj prevenciu proti kolíziám a diagnostiku.

K dispozícii je aj nástroj na vytvorenie digitálneho dvojčaťa, ktorý umožňuje testovanie reálnej aplikácie ešte pred dokončením stroja. Takto možno overiť funkcionalitu linky okamžite po návrhu konštrukčných zmien bez potreby výroby reálnych komponentov.

Prepojenie so štandardnými dopravníkmi

Ďalšou výhodou je možnosť kombinovať segmenty ACOPOStraku so štandardnými dopravníkmi. V tomto prípade hrá kľúčovú úlohu koncová cena zariadenia, najmä ak je systém rozsiahly a nepotrebuje v dlhých úsekoch špeciálnu funkcionalitu, dynamiku ani polohovanie.

Konštruovanie liniek alebo strojov so systémom ACOPOStrak je výnimočnou príležitosťou odlíšiť sa od konkurencie a priniesť na trh nové, unikátne a vysokovýkonné riešenia. Spolu s produktivitou ťažko dosiahnuteľnou štandardnými postupmi a možnosťou ponúknuť na trh modulárne riešenie s rýchlou návratnosťou.

Nové technológie sú vždy príležitosť skokovo prekonať dlhoročný vývoj konkurencie a zaradiť sa medzi inovátorov. ACOPOStrak je taká príležitosť.