To, čím sú panely WebOP-3070T/3100T/3120T jedinečné vo svojej triede, je aj dvojitá ochrana proti elektrostatickému vybíjaniu (ESD) do úrovne 4 a úplne spĺňa aj požiadavky normy IEC-61000. Vďaka tejto ochrane sú ideálne pre prácu v polovodičových výrobných závodoch, kde problematika ESD je jednou z hlavných priorít. Kvôli ochrane operátorských panelov pred náhlymi špičkami v napájacej sieti sú tieto vybavené galvanicky oddelenými svorkovnicami V/V ako aj napájacími svorkami, takže v prípade prepätia sa to panelov nijako negatívne nedotkne.

Uvedená úroveň ochrany nielenže chráni panely pred náhlou poruchou, ale takisto predlžuje ich životnosť. Pri náhlom prerušení napájania sú WebOP chránené pred stratou údajov zabudovanou 128 kB FRAM (feroelektrickou RAM), ktorá nepotrebuje pre svoju činnosť napájanie z batérie. Pamäť na ukladanie údajov typu SLC flash má veľkosť 512 MB, čo výrazne zrýchľuje prístupový čas. 100 000 cyklov čítania/zapísania robí tieto panely ideálnym riešením pre tie priemyselné aplikácie, ktoré si vyžadujú nízku spotrebu elektrickej energie. Pre ešte širšiu použiteľnosť týchto zariadení boli navrhnuté tak, aby dokázali pracovať v teplotnom rozmedzí -20 až 60°C, vďaka čomu dokážu pracovať aj v tom najťažšom prostredí.

Vďaka svojim výkonným vlastnostiam je možné ich použiť aj v obmedzených prostrediach, ako sú napr. automatické parkovanie, plnenie fliaš, výroba polovodičov, petrochemické prevádzky a veľa iných. WebOP3070T/3100T a 3120 T podporujú používateľsky príjemný runtime softvér Panel Express HMI, prostredníctvom ktorého dokáže používateľ vytvoriť projekt pre operátorské rozhranie. Tento softvér má zabudovaných a podporuje viac ak o 400 komunikačných protokolov pre priemyselné regulátory, ako napr. PLC, regulátor teploty, regulátor pohybu a iné. V súčasnosti sú k dispozícii 3 verzie OP: 7“, 10,1“ a 12,1“.

Pre viac informácií kontaktuje najbližšieho zástupcu Advantech.

Advantech Europe BV
Ul. Matuszewska 14,
Budynek C5, 03-876 Varšava, Poľsko
Tel: +48 22 33 23 740/41
Fax:+48 22 33 23 732
customercare@advantech.eu
www.advantech.eu