Ľudia pre svoju vzájomnú komunikáciu čoraz častejšie využívajú digitálne kanály. Messengerové služby už dávno nahradili pohľadnicu a aj samotné telefonické rozhovory sa čoraz častejšie uskutočňujú prostredníctvom platformy Zoom alebo iných poskytovateľov. Na sociálnej sieti Clubhouse komunikujú v poslednej dobe tisícky ľudí na celom svete naživo na rôzne témy. Samozrejme, podobný trend existuje aj v priemysle. Stroje a zariadenia medzi sebou čoraz viac komunikujú a síce digitálnou formou. Vaše siete sú takpovediac životodarnými tepnami toku údajov.

To, čo je teda potrebné pre úspešnú komunikáciu, je práve tak úspešná digitalizácia. Pri zabezpečovaní tohto procesu vstupuje do hry sieťová technológia.

Spoločnosti čelia výzvam rýchlej adaptácie, udržania nízkych nákladov a prenesenia rozšírenia siete IoT a globalizácie výroby pod jednu strechu. Tu sa vyžaduje spolupráca sieťovej techniky. Sieť musí byť spoľahlivá a zaťažiteľná. Ak tomu tak nie je, následky môžu byť zničujúce: Podľa štúdie poradenskej firmy Gartner dosahujú priemerné náklady na výpadok siete odhadom 5600 dolárov (vyše 4600 eur) za minútu. To zodpovedá viac ako 270 000 eur za hodinu.

Sieťový prepínač na systém a zameranie na potreby

Ak teda chcete zabezpečiť svoju sieť a využívať ju najlepším možným spôsobom, je čas zamerať sa na detaily. Pretože o správnej topológii siete rozhodujú individuálne faktory. Praktickým riešením sú sieťové prepínače. Sieťové prepínače sú inteligentné infraštruktúrne komponenty, ktoré načítavajú vstupné dáta a odosielajú ich na port s príslušným príjemcom. Ak sa rozhodnete pre sieťové prepínače, stále ešte môžete svoj výber spresniť – vybrať si môžete medzi „nespravovanými“ alebo „spravovanými“ prepínačmi. Od toho závisí výkon sieťových prepínačov a komponentov, a teda aj výkon siete.

Nespravované prepínače pokrývajú pritom základné funkcionality. Tieto umožňujú ethernetovým zariadeniam navzájom komunikovať prostredníctvom sieťových pripojení a ako sprostredkovatelia dopĺňajú do siete ďalšie porty. Neponúkajú však inteligentné funkcie a nemôžu riadiť sieťovú prevádzku. Na to sú potrebné spravované sieťové prepínače. Spravované sieťové prepínače preberajú dôležité úlohy, pokiaľ ide trebárs o analýzu chýb, diagnostiku sietí alebo redundančné mechanizmy. Optimalizujú dátovú prevádzku, zvyšujú však aj nároky na konfiguráciu a celkové náklady. Čo však napriek tomu hovorí v prospech spravovaných sieťových prepínačov, je ich schopnosť ponúkať väčšiu kontrolu v sieti, napríklad prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Pretože čo chceme dosiahnuť? Kabeláž by mala byť čo najflexibilnejšia a inštalačné riešenia by mali byť menej zložité. Okrem toho má byť umožnené pripojenie na sieťové analyzačné nástroje alebo na integrovaný webový server bez akýchkoľvek komplikácií. Rovnako nemožno nič namietať proti premiestneniu prepojovacej roviny do poľa a zníženiu spotreby miesta v rozvodnej skrini.

Zosieťovacie vetvy stromu

Keď sme už pri úspore: Pri použití Power over Ethernet – v skratke PoE, sa z dvoch vedení, ktoré prenášajú údaje a zabezpečujú prívod energie, dá vytvoriť jedno vedenie. Funguje to napríklad pri kamerách PoE alebo pri PC panel PoE. Predpokladom sú prepínače PoE, ako je trebárs sieťový prepínač TREE PoE od spoločnosti Murrelektronik, ktoré podporujú túto časovo úspornú technológiu kabeláže. Významnou výhodou PoE je, že nie sú vyžadované žiadne špeciálne vedenia. Na inštaláciu postačujú štandardné káble s ôsmimi žilami v kombinácii s konektormi RJ45. V závislosti od aplikácie sa dajú ušetriť aj sieťové prístroje.

Malé, ale citlivé

Nové aplikácie je možné dosiahnuť aj pomocou sieťových prepínačov, ktoré majú obzvlášť malé rozmery. Takéto vyhotovenia sú ideálne na použitie v samojazdných dopravných systémoch (AGV), keďže sieťové prepínače sú priskrutkované priamo na stenu. Môžu sa však použiť aj v malých svorkovnicových skrinkách a rozvodných skriniach s malou konštrukčnou hĺbkou. U Murrelektronik sa etabloval predovšetkým konštrukčný rad Xenterra nespravovaných sieťových prepínačov.

Vyššia efektivita, vyššia produktivita

Jednoducho, rýchlo, efektívne a s maximálnou produktivitou – to je presne to, o čo sa firmy usilujú. Pritom pomáha, ak sú sieťové štruktúry čo najefektívnejšie. Priemyselné siete je možné uviesť do prevádzky rýchlo a s vysokou dostupnosťou. S prepínačom Xelity 10 TX získavate spoľahlivú dátovú komunikáciu, ktorá sa dá realizovať decentrálne a bez skriňového rozvádzača. Decentrálna správa dát, napríklad pre riešenia IIoT sa dá dosiahnuť aj so sieťovým prepínačom 10 TX IP 67 konštrukčného radu Xelity. S týmto spravovateľným sieťovým prepínačom sa siete stávajú bezpečnými proti výpadkom, pričom je k dispozícii desať portov vo veľmi malom, ale robustnom kovovom kryte IP67.

Správne použitie sieťových prepínačov môže preto zdokonaliť priemyselnú sieť. Rovnako ako v medziľudskej komunikácii, aj tu ide jednoducho o to, venovať pozornosť individuálnym vlastnostiam, určiť, čo komunikačný partner potrebuje, a vytvoriť sieť so systémom – bez akejkoľvek „pohľadnice“.