Machine Centric Robotics

Keď spoja sily popredný výrobca priemyselných robotov ABB s jednou z najinovatívnejších firiem na poli riadiacich systémov a pohonov, akou je B&R, dá sa očakávať vysoko výkonné a atraktívne riešenie. Dlhoročný vývoj robotov ABB a otvorená a výkonná automatizačná platforma B&R umožnili vytvoriť technológiu pre výrobcov strojov a liniek, ktorá posúva využívanie robotov v automatizácii na vyššiu úroveň. Synchronizácia robotických ramien s ostatnými časťami stroja v mikrosekundách, jeden program pre PLC a robot, jednotná funkčná bezpečnosť aj vizualizácia a ani spoločný systém parametrov a správy alarmov pre celú linku už nie sú len víziou.

MappRobotics je softvérový modul do riadiacich systémov B&R, ktorý zastrešuje riadenie robotickej kinematiky a podporuje štandardné robotické funkcie. Robot tak môžete riadiť nielen štandardne interpretáciou kódu predprogramovaných rutín, ale aj programovaním rovnakým ako pri PLC. Priestor sa tak otvára úplne novému využitiu overených robotických mechaník.

Rovnako aj HW koncept riadiaceho systému umožňuje efektívnejšiu konštrukciu. Odpadá komunikácia cez priemyselné zbernice medzi robotom a PLC alebo IPC. Všetky algoritmy prebiehajú v jednom spoločnom riadiacom systéme, využívajú rovnaké premenné, alarmy, diagnostiku aj spoločné bezpečnostné riešenie.

Na ovládanie motorov robota aj ostatných pohonov používa jeden spoločný servosystém ACOPOS, a to nielen radikálne zmenšuje potrebný v priestor v rozvádzači, ale umožňuje aj využívať energiu cez spoločný medziobvod. To všetko sa pozitívne prejavuje na prvotných aj prevádzkových nákladoch. Systém zároveň ponúka prakticky neobmedzený počet externých osí a úplnú slobodu v ich funkcionalite alebo výkone.

Paletizácia pre každého

Jedným s cieľov automatizácie je zjednodušenie práce obsluhy a zníženie nárokov na vedomosti a skúsenosti operátora. Ideálny stav je, keď operátor dokáže prispôsobiť funkčnosť stroja bez zasahovania do programu robota. Slovenskí programátori z B&R a ABB spoločne vytvorili softvér nazvaný KEPLAN na paletizáciu a depaletizáciu. Operátor si sám definuje v grafickom editore na displeji bunky objekty rôznych tvarov (nielen kocky a kvádre). Vytvára ukladacie plány z tisícov objektov a stoviek vrstiev. Systém ho automaticky upozorňuje na vzniknuté kolízie v plánoch. Ukladacie plány sú uložene priamo v riadiacom systéme bunky a možno ich zdieľať medzi jednotlivými bunkami a PC pracoviskami technológov. Práca je napriek komplexnosti riešenia veľmi jednoduchá a intuitívna ako skladanie Lega.

Zvoľte si tvar a rozmery objektu.

Zvoľte rozmery palety.

Ukladajte objekty na paletu.

Ukladajte skupiny objektov.

Vytvárajte si vrstvy.

Opakovane používajte už vytvorené vrstvy, skupiny a objekty.

Prípadné kolízie objektov sú farebne zvýraznené už pri ich umiestňovaní.

Na strane robota sa pri zmene ukladacieho plánu nerobia žiadne zmeny programu. V tomto prípade bol použitý klasický prístup s oddelenými riadiacimi systémami robota a bunky, aby bolo možné systém použiť aj dodatočne v existujúcich inštaláciách.

Otvorená platforma B&R

Technológia Machine Centric Robotic rovnako ako aplikácia KEPLAN sú postavené na otvorenej hardvérovej aj softvérovej platforme B&R. Možno ich rozširovať o všetky štandardné PLC a CNC funkcionality, čo im umožňuje komunikovať cez široké spektrum komunikačných protokolov (OPC UA TSN, Ethernet Powerlink, Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP, Profibus, CANopen...). Na programovanie sa používajú všetky programovacie jazyky podľa normy IEC 61131-3 s rozšírením o C/C++. Platforma zahŕňa aj interpretovanie robotických a CNC kódov. Integrovaná je funkčná bezpečnosť až do úrovne SIL3/ PL e.

Hardvér možno škálovať od výkonných PLC až po priemyselné PC na báze Intel Xeon. Rovnako je možnosť pripojenia stoviek IO modulov od IP20 až po IP69K. Unikátne dopravníkové systémy na báze lineárnych motorov ACOPOStrak alebo plne integrovaný systém strojového videnia robia zo systému B&R výbornú voľbu pre spoločnosti a vývojárov hľadajúcich nové a efektívne riešenie robotických aplikácií.