Americká firma Fluke prináša na trh novú technológiu vyhľadávania problematických miest na rozvodoch stlačeného vzduchu pomocou zvuku. Akustická priemyselná kamera Fluke ii900 využíva technológiu SoundSight™, ktorá bola špeciálne navrhnutá pre hlučné výrobné prevádzky. Slúži na zviditeľnenie zvukových aj ultrazvukových vĺn a umožňuje tak zhotovovať vizuálne snímky úniku vzduchu rovnako, ako termokamera zobrazuje miesta so zvýšenou teplotou.

Akustická kamera vybavená 64 mimoriadne citlivými digitálnymi smerovými mikrofónmi využíva špeciálny algoritmus, vďaka ktorému automaticky rozpozná miesto úniku ako zdroj zvuku a určí jeho polohu na základe smeru, z ktorého zvuk prichádza. Pokiaľ únik vytvára zvuk s dostatočnou intenzitou, možno ho nájsť a presne lokalizovať bez ohľadu na typ plynu. Spracovanie údajov z veľkého počtu mikrofónov pomáha zvýšiť citlivosť, odfiltrovať nežiaduci šum a presne definovať umiestnenie zdroja zvuku.

Kamera kombinuje vizuálny obraz s farebným akustickým obrazom vytvoreným technológiou SoundMap™ a je preto veľmi ľahké presne určiť miesto problému. Kamera umožňuje rýchlo nasnímať celý priestor a získať prehľad o potenciálnych problémoch už z diaľky. Potom sa možno zamerať na konkrétne miesta a odhaliť tak aj najmenší únik.

Veľká výhoda tejto kamery spočíva tiež v jednoduchosti ovládania, na obsluhu zariadenia nie je nutné žiadne špeciálne školenie alebo znalosti, všetko je veľmi intuitívne. Pohodlné ovládanie zaisťuje 7" kapacitný dotykový LCD displej. Získané snímky sa ukladajú do internej pamäte s kapacitou 999 snímok alebo 20 súborov s videozáznamom s dĺžkou 30 s. Komunikácia je možná cez USB-C rozhranie.

V praxi sa ukázalo, že nemusí vždy ísť len o miesto úniku vzduchu či plynu. Kamera je schopná rozoznať aj zvýšené vibrácie, ktoré vytvárajú zvuk. Táto vlastnosť môže byť veľmi užitočná pri bežnej prediktívnej údržbe strojov. Pravidelnou prediktívnou údržbou možno odhaliť drobné úniky včas a zabrániť väčším problémom a finančným stratám. V prípade úniku nebezpečných plynov je rýchle odhalenie poruchy ešte dôležitejšie. Po odhalení zvýšenej koncentrácie nebezpečného plynu by v určitých prípadoch mohlo dôjsť až k úplnému zastaveniu prevádzky a následne nesplneniu zákaziek a úniku zisku.

Hlavné prednosti akustickej kamery Fluke ii900:

  • veľmi rýchle odhalenie únikov v systémoch stlačeného vzduchu,
  • jednoduché a intuitívne ovládanie,
  • jasná identifikácia miesta úniku na vizuálnej snímke,
  • použitie aj vo veľmi hlučnom prostredí,
  • možnosť ukladania a exportu snímok pri vytváraní reportov.

Firma GHV Trading, spol. s r. o., ponúka aj predvedenie a otestovanie akustickej kamery Fluke ii900 v reálnych podmienkach u zákazníka či zapožičanie kamery na ľubovoľný čas na jednorazovú údržbu vašej prevádzky.

Predstavenie akustickej kamery Fluke ii900 v krátkom videu.

Ďalšie informácie nájdete na webe spoločnosti GHV Trading, spol. s r. o.:


Lenka Němcová

Tel.: +421 255 640 293
ghv@ghvtrading.sk