Americká spoločnosť Fluke už na trhu predstavila svoje priemyselné akustické kamery, ktoré momentálne dominujú. Modelový rad ii900 využíva technológiu SoundSight™ navrhnutú špeciálne na potlačenie okolitého hluku vo výrobných priestoroch.

Vďaka technológii SoundMap™, ktorá umožňuje kombináciu reálneho obrazu spoločne s farebným akustickým obrazom, je veľmi ľahké detegovať presné miesto úniku. Tieto zariadenia detegujú pomocou 64 smerových mikrofónov nielen veľké, ale aj malé úniky, a to na vzdialenosť až 50 metrov.

Pri detekcii úniku jednoducho vytvoríte snímku (kapacita internej pamäte na 999 snímok) alebo video s dĺžkou až 30 sekúnd na využitie pri následnom vytváraní správy či analýze dát. Na prenos vytvorených dát sa využíva USB-C rozhranie. Vďaka tomu možno za niekoľko hodín vykonať kompletnú kontrolu tlakových systémov, a to za plnej prevádzky.

Keďže spoločnosť Fluke nezaháľa a stále pracuje na zlepšení svojich produktov, predstavila teraz novú verziu firmvéru pre priemyselné akustické kamery. Jednou z nových funkcií v tomto firmvéri je popri možnosti lokalizácie úniku stlačeného média tiež možnosť výpočtu predpokladaných ročných úspor ako finančných, tak emisných. Stačí zadať dodatočné informácie, ako sú napríklad náklady na elektrinu alebo špecifikácie kompresora, a softvér sa o výpočet postará sám. Táto funkcia používateľom veľmi uľahčuje záverečné zhodnotenie a stanovenie priority pri oprave na miestach s lokalizovanými únikmi a netesnosťami.

Ďalšou novinkou je odhad emisií CO2, ktorého primárnym cieľom je určovať dosah lokalizácie a opráv únikov na emisie CO2, a to jednotlivo aj z hľadiska celkového počtu detegovaných netesností. Práve tieto schopnosti rýchleho odhalenia presného miesta aj malých únikov a netesností v systémoch stlačeného vzduchu a ich okamžitá kvantifikácia spolu s jednoduchým intuitívnym ovládaním a možnosťou použitia v hlučnom výrobnom prostredí patria k hlavným prednostiam tejto kamery.

Ďalším ponúkaným typom je akustická kamera ii910, ktorá má lepšie parametre, čo sa týka citlivosti, detekčnej dĺžky (až 120 metrov) a väčšej šírky frekvenčného rozsahu. Hlavnou výhodou tejto kamery oproti predchádzajúcemu typu je predovšetkým schopnosť detekcie korónových a čiastočných výbojov a tiež únikov plynu a podtlaku. To všetko sa premieta do vyššej ceny priemyselných akustických kamier od tejto spoločnosti. Napriek tomu je návratnosť tejto investície väčšinou veľmi rýchla.

Ako alternatíva práve prichádza na trh akustická kamera AI56 od spoločnosti HIKMICRO, ktorá vznikla pod záštitou spoločnosti HIKVISION, svetového lídra na poli stacionárnych zabezpečovacích systémov a loveckých pomôcok. Ide o čínskeho výrobcu, ale to dnes už nie je známka nekvalitných produktov. V tomto prípade je to práve naopak. Spoločnosť HIKMICRO predstavuje na trhu kvalitné produkty nielen vďaka vlastnému vývoju vysoko kvalitných čipov (na ktoré poskytuje desaťročnú záruku), ale aj vysokou úrovňou spracovania a použitím odolných materiálov.

To všetko za dostupné ceny pre široký okruh záujemcov. Táto alternatíva na poli detekcie únikov a netesností v tlakových systémoch síce nemá rovnaké parametre ako uvedené produkty od Fluke, ale ide o veľmi zaujímavú akustickú kameru s ohľadom na pomer ceny a výkonu. Výhodou môže byť jej pištoľové vyhotovenie, a teda možnosť obsluhovať kameru iba jednou rukou. To môžu niektorí používatelia preferovať pred väčším displejom kamier Fluke.

Rovnako ako predchádzajúce akustické kamery, disponuje aj táto 64 mikrofónmi a detekciou až na 100 metrov, avšak s nižšou citlivosťou. Vďaka tomu nemusí odhaliť rovnako malé úniky, ktoré odhalia kamery Fluke, ale stredné až veľké, ktoré majú najväčší podiel na zvýšenej spotrebe energií a následných nákladoch, odhaliť dokáže. Preto nemusí byť táto kamera vhodnou voľbou do veľkých výrobných hál, kde treba detegovať malé úniky a netesnosti na veľkú vzdialenosť. Výhodou kamery je možnosť uloženia snímok (kapacita až na 20 000 snímok) alebo videí (60 hodín) na vyberateľnú SD kartu s pamäťou 64 GB a možnosť komunikácie nielen cez USB-C, ale aj cez WiFi rozhranie. Rovnako ako akustické kamery spoločnosti Fluke, aj táto má veľmi jednoduché a intuitívne ovládanie.

Firma GHV Trading, spol. s r. o., ponúka aj predvedenie a otestovanie akustických kamier v reálnych podmienkach vašej firmy či zapožičanie na ľubovoľné obdobie na jednorazovú údržbu prevádzky.

Ďalšie informácie nájdete na webe GHV Trading, spol. s r. o.

Bc. Ivana Pallová
Tel.: +421 255 640 293
ghv@ghvtrading.sk