Americká spoločnosť Fluke už v minulých rokoch predstavila svoje priemyselné akustické kamery. Modelový rad ii900 využíva technológiu SoundSightTM navrhnutú špeciálne na potlačenie okolitého hluku vo výrobných priestoroch.

Vďaka technológii SoundMap™, ktorá umožňuje kombináciu farebného akustického obrazu spoločne s reálnym obrazom, je veľmi ľahké detegovať presné miesto úniku. Tieto zariadenia detegujú pomocou 64 smerových mikrofónov nielen veľké, ale aj malé úniky, a to na vzdialenosť až 50 metrov.

Pri detekcii úniku jednoducho vytvoríte snímku (kapacita internej pamäte pre 999 snímok) alebo video s dĺžkou až 30 sekúnd na využitie pri vytváraní správy či analýze dát. Na prenos vytvorených dát sa využíva USB-C rozhranie. Vďaka tomu možno za niekoľko hodín vykonať kompletnú kontrolu tlakových systémov, a to za plnej prevádzky.

Spoločnosť Fluke však nezaháľa a stále pracuje na vylepšení svojich produktov. V poslednom čase predstavila novú verziu firmvéru pre priemyselné akustické kamery. Jednou z nových funkcií v tomto firmvéri je popri možnosti lokalizácie úniku stlačeného média tiež možnosť výpočtu predpokladaných ročných úspor, a to finančných aj emisných. Stačí zadať dodatočné informácie, ako sú napríklad náklady na elektrinu alebo špecifikácie kompresora, a softvér sa o výpočet postará sám. Táto funkcia používateľom veľmi uľahčuje záverečné zhodnotenie a stanovenie priorít pri oprave na miestach s lokalizovanými únikmi a netesnosťami. Ďalšou novinkou je odhad emisií CO2, ktorého primárnym cieľom je určiť dosah lokalizácie a opráv únikov na množstvo emisií CO2, a to nielen jednotlivo, ale aj z celkového počtu detegovaných netesností.

Práve tieto schopnosti rýchleho odhalenia presného miesta aj malých únikov a netesností v systémoch stlačeného vzduchu a ich okamžitej kvantifikácie spolu s jednoduchým intuitívnym ovládaním a možnosťou použitia v hlučnom výrobnom prostredí patria k hlavným prednostiam tejto kamery.

Ďalším ponúkaným typom je akustická kamera ii910, ktorá má lepšie parametre z hľadiska citlivosti, detekčnej dĺžky (až 120 metrov) a šírky frekvenčného rozsahu. Hlavnou výhodou tejto kamery oproti predchádzajúcemu typu je predovšetkým schopnosť detekcie korónových a čiastočných výbojov a tiež úniku plynu a podtlaku. To všetko sa premieta do vyššej ceny priemyselných akustických kamier od tejto spoločnosti. Avšak návratnosť tejto investície býva veľmi rýchla.

Alternatívou sú akustické kamery od spoločnosti HIKMICRO, ktorá vznikla pod záštitou spoločnosti HIKVISION, svetového lídra na poli stacionárnych zabezpečovacích systémov a loveckých pomôcok. Ide o čínskeho výrobcu, ale to dnes už nie je známka nekvalitných produktov. V tomto prípade je to práve naopak. Spoločnosť HIKMICRO predstavuje kvalitné produkty, a to nielen vďaka vlastnému vývoju vysoko kvalitných čipov (na ktoré poskytujú desaťročnú záruku), ale aj vysokou úrovňou spracovania a použitím odolných materiálov. To všetko za dostupné ceny pre široký okruh záujemcov. Akustická kamera AI56 na detekciu únikov a netesností v tlakových systémoch síce nemá rovnaké parametre ako už spomenuté produkty od Fluke, ale ide o veľmi zaujímavú akustickú kameru z hľadiska pomeru ceny a výkonu. Výhodou môže byť jej pištoľové vyhotovenie, a teda možnosť obsluhovať kameru iba jednou rukou. To môžu niektorí používatelia preferovať pred väčším displejom kamier Fluke.

Rovnako ako predchádzajúce akustické kamery disponuje aj táto 64 mikrofónmi a detekciou až na 100 metrov s veľmi dobrou citlivosťou. Vďaka tomu dokáže odhaliť nielen stredné až veľké úniky, ktoré majú najväčší podiel na zvýšenej spotrebe energie a následných nákladoch, ale aj malé úniky, ktoré sa v budúcnosti môžu rozšíriť.

Výhodou tohto produktu je možnosť uloženia snímok (kapacita až 20 000 snímok) alebo videí (60 hodín) na vyberateľnú SD kartu s pamäťou 64 GB a možnosť komunikácie nielen cez USB-C, ale aj cez WiFi rozhranie. Tak ako akustické kamery spoločnosti Fluke disponuje aj táto veľmi jednoduchým a intuitívnym ovládaním.

Nedávno predstavila spoločnosť HIKMICRO nový model AI76, ktorý má viac ako dvojnásobný počet smerových mikrofónov a väčšiu detekčnú dĺžku (až 150 m). Oproti predchádzajúcemu modelu je tento model určený nielen na odhaľovanie únikov tlakového vzduchu a plynov, ale aj na detekciu korónových výbojov.

Firma GHV Trading, spol. s r. o., ponúka aj predvedenie a otestovanie akustických kamier v reálnych podmienkach vašej firmy či zapožičanie na ľubovoľné obdobie na jednorazovú údržbu prevádzky.

Podrobnejší opis parametrov spomínaných typov akustických kamier od oboch výrobcov nájdete na našich stránkach www.ghvtrading.sk

Bc. Ivana Pallová
GHV Trading, spol. s r. o.
Tel.: +421 255 640 293
ghv@ghvtrading.sk
www.ghvtrading.sk