Altivar 320: meniče, ktoré potrebujete!

Frekvenčné meniče Altivar 320 z rodiny Altivar Machine poskytujú optimálnu kombináciu bezpečnosti, všestrannosti a spoľahlivosti. Vyhovujú náročným požiadavkám na moderné regulované pohony. Zároveň znižujú náklady na projektovanie, inžiniering a prevádzku počas celého životného cyklu strojov a aplikácií.
Altivar 320: meniče, ktoré potrebujete!

Bezprecedentne flexibilné

Dve konštrukčné vyhotovenia frekvenčných meničov Altivar 320 – book a compact – možno jednoducho a cenovo efektívne integrovať do rozvádzača alebo priamo do stroja. Farebne sú ladené v novom sivom tóne so zeleným voličom. K ich štandardnej výbave patrí digitálny štvorčíslicový displej, šesť digitálnych vstupov, tri analógové vstupy, jeden digitálny výstup, jeden analógový výstup a dva reléové výstupy. Už v základe majú integrovanú komunikáciu Modbus a CANopen, rovnako ako EMC filter kategórie C2.

Frekvenčné meniče Altivar 320 umožňujú využívať prebytočnú energiu po DC zbernici alebo ju spotrebovať v brzdnom odpore. Maximálna hranica preťaženia je 150 % In počas 60 sekúnd v režime pre ťažkú prevádzku. Na nastavovanie funkcií meničov slúži osvedčený interný inžiniersky nástroj ATVLogic. Rad Altivar 320 je certifikovaný podľa CE, CSA, RCM, EAC a ATEX.

Altivar 320 Book alebo Altivar 320 Compact?

Meniče Altivar 320 Book sú vďaka konštrukčnému vyhotoveniu v tvare knihy vhodné najmä na inštaláciu do rozvádzača. Majú výkonový rozsah od 0,18 do 2,2 kW pre jednofázové napätie 200 až 240 V a od 0,37 do 15 kW pre trojfázové napätie 380 až 500 V. Úplne tak nahrádzajú frekvenčné meniče radu Altivar 32.

Meniče Altivar 320 Compact sú vďaka kompaktnému konštrukčnému vyhotoveniu vhodné najmä na inštaláciu priamo do stroja. Majú výkonový rozsah od 0,18 do 2,2 kW pre jednofázové napätie 200 až 240 V a od 0,37 do 4 kW pre trojfázové napätie 380 až 500 V. Úplne tak nahrádzajú frekvenčné meniče radu Altivar 312.

Úplná otvorenosť v komunikácii

Altivar 320 ponúka flexibilné a otvorené pripojenie do továrenských liniek a komunikačných sietí, cez ktoré možno meniče riadiť, konfigurovať, monitorovať a nastavovať. Podporujú rad najpoužívanejších komunikačných protokolov. Už v základnom vyhotovení majú integrované komunikačné zbernice Modbus a CANopen. Voliteľne možno formou zásuvných modulov doplniť ďalšie komunikačné protokoly: EtherNet/IP – Modbus TCP, EtherCAT, Profibus, Profinet alebo DeviceNet.

Frekvenčné meniče Altivar 320 podporujú PLCopen aj testované, overené a zdokumentované architektúry (TVDA), ktoré pomáhajú účelne skrátiť projektový a inžiniersky čas. Skvele preto zapadajú do IoT kompatibilnej platformy EcoStruxure.

Spoľahlivé a presné riadenie asynchrónnych a synchrónnych elektromotorov

Frekvenčné meniče Altivar 320 využívajú na spoľahlivé a presné riadenie v otvorenej slučke bez spätnej väzby nový algoritmus vektorového riadenia, ktorý poskytuje až 200 % krútiaceho momentu aj pri veľmi nízkej vstupnej frekvencii. Dosahujú tiež výbornú dynamickú presnosť najmä v režimoch Start/Stop.

V prípade využitia synchrónnych elektromotorov už nie je nutné dokupovať ďalšie zariadenia (napr. prevodovky alebo remene). Dochádza tak nielen k zníženiu obstarávacích nákladov, ale predovšetkým spotreby elektrickej energie. Z hľadiska účinnosti sa dosahujú hodnoty nad IE4 (trieda High Efficiency). Synchrónne elektromotory majú oproti asynchrónnym tiež výhodu menších rozmerov.

Nasadenie do akejkoľvek prevádzky

Už tradične sa frekvenčné meniče Altivar 320 vyznačujú vysokou spoľahlivosťou a odolnosťou. Zvládajú nepretržitú prevádzku v náročných podmienkach charakterizovaných napríklad zvýšenou úrovňou okolitej teploty a prašnosti, častými výpadkami elektrickej siete alebo častými výskytmi mechanických porúch. Už v základnom vyhotovení obsahujú dosky plošných spojov, ktoré sú lakované v súlade s normou o ochrane proti korózii a agresívnemu prostrediu IEC 60721-3-3. Meniče Altivar 320 spĺňajú chemickú triedu odolnosti 3C3 a mechanickú triedu odolnosti 3S2. Bez zníženia výkonu ich možno prevádzkovať do 50 °C, so zníženým výkonom potom až do 60 °C.

Vývoj meničov bol zameraný na skrátenie času, ktorý treba venovať konfigurácii, systémovej integrácii, údržbe, diagnostike a bezpečnostným operáciám. Citeľné zrýchlenie všetkých týchto činností vedie k nárastu prevádzkových hodín strojov a priemyselných aplikácií, a to pri súčasnom znižovaní nákladov na ich inžiniering a prevádzku.

Excelentná bezpečnosť

Frekvenčné meniče Altivar 320 ponúkajú celý rad bezpečnostných funkcií, ktoré možno navyše ľahko a rýchlo parametrizovať z jedného prostredia. Ide napr. o funkciu bezpečného vypnutia krútiaceho momentu (STO), bezpečného zastavenia (SS1), bezpečného obmedzenia rýchlosti (SLS), bezpečnej maximálnej rýchlosti (SMS) alebo bezpečne uzavretých dverí stroja (GDL). Bez problémov spĺňajú požiadavky na bezpečnostné funkcie v elektrických pohonoch s frekvenčnými meničmi podľa smernice Machinery Directive 2006/42/EC. Z hľadiska integrity bezpečnosti dosahujú až úroveň SIL 3/PLe, kat. 3. Tam, kde sú použité frekvenčné meniče Altivar 320, už netreba investovať do ďalších externých bezpečnostných prístrojov. Uvedené vybavenie, samozrejme, výrazne zjednodušuje certifikačný proces strojov a priemyselných aplikácií.

Maximálna servisná podpora

Spoločnosť Schneider Electric poskytuje k frekvenčným meničom Altivar 320 kompletnú servisnú podporu. Samotný servis môže byť vykonávaný priamo u zákazníka alebo v servisnom stredisku umiestnenom v juhočeskom Písku. Významnú výhodu najmä pre slovenských exportérov priemyselných strojov a aplikácií predstavuje fakt, že služby profesionálneho servisu možno využiť aj mimo územia Slovenskej republiky – v podstate celosvetovo.

Miroslav Kludský