Aztec 600

Veľkú skupinu tvoria prístroje označené Aztec 600. Je to skupina kompaktných spoľahlivých prevádzkových prístrojov pracujúcich na dvoch základných princípoch: na kolorimetrickom princípe a na princípe iónovo selekčnej elektródy (ISE). Kombinujú jedinečný systém mokrej časti zaobchádzajúci so vzorkou a s najmodernejšou mikropočítačovou platformou založenou na systéme Windows. Tvoria tak spoľahlivý, jednoduchý, ľahko ovládateľný a nízko údržbový systém.

  • AAM631 Aztec 600 ISE je analyzátor čpavku do 1 000 ppm NH3 na monitorovanie v povrchových vodách na prívode do úpravní pitných vôd, po chlórovaní pitnej vody, v priemyselných a obecných odpadových vodách a vo vodných tokoch.
  • AFM631 Aztec 600 ISE je analyzátor na meranie obsahu fluoridov v povrchových vodách, v studniach a v úpravniach pitnej vody do 100 mg/l F.
  • Aztec 600 aluminium AW631 je analyzátor hliníka v pitnej vode založený na kolorimetrickom princípe s maximálnym rozsahom 2 ppm. Používa sa v úpravniach pitnej vody na monitorovanie zvyškového hliníka tam, kde sa využívajú zrážadlá na báze hliníka. Prístroje sú jedno- až trojprúdové.
  • Aztec 600 ammonia AAM631 sa používa v úpravniach pitnej vody na monitorovanie čpavku s rozsahom do 3 ppm.
  • Aztec 600 iron AW633 je analyzátor železa. Svoje využitie nájde v úpravniach pitnej vody na meranie obsahu železa do rozsahu 5 ppm. Používa sa na monitorovanie obsahu železa vstupnej vody zo studní alebo z povrchových vôd. Tiež sa používa na meranie obsahu zostatkového železa po použití zrážadiel na základe železa.
  • Aztec 600 manganese AW634, AW635 analyzátor meria mangán v pitnej vode do rozsahu 0,05 ppm. Kontroluje odstránenia mangánu z pitnej vody po prevzdušňovacom a filtračnom procese.
  • Aztec 600 phosphate AW636, AW642 sa používa na meranie obsahu PO4 vo vode do rozsahu 50 ppm.

Navigator 600 Silica

Analyzátor kremíka vo vode s rozsahom od 50 ppb do 5 000 ppb SiO2. Prístroj je vyvinutý na základe dlhoročných skúseností s množstvom aplikácií v kombinácii s najmodernejšou mikroprocesorovou elektronikou. Môže merať dva, štyri alebo šesť prúdov. Vyžaduje iba ročné pravidelné údržby. Najčastejšie využitie má v energetických blokoch na kontrolu kvality kotlovej vody a kondenzátu.

Navigator 500

Ďalšou triedou prístrojov na analýzu vôd je trieda Navigator 500. Má tri rôzne aplikácie: meranie obsahu hydrazínu, sodíka a rozpustného kyslíka. Prístroj pozostáva z univerzálneho vyhodnocovacieho prístroja Navigator 540, ku ktorému môžu byť pripojené maximálne štyri prístroje na mokré sekcie. Klient si môže zvoliť ľubovoľnú kombináciu zariadení:

  • AHM550 na meranie obsahu hydrazínu v napájacej vode a v kondenzáte.
  • ADS550S na meranie obsahu kyslíka.
  • ASO550 na monitorovanie obsahu sodíka v napájacej vode.

AV400 monitor

Pre vodárenstvo je určená aj ďalšia trieda výrobkov z dielne ABB – prístroje AV400. Patrí sem AV450 a AV455 nitrát monitor. Je to jedno- alebo dvojprúdový prístroj na monitorovanie nitrátov v pitnej vode. Okrem merania nitrátov slúži aj na meranie zákalu do rozsahu 100 NTU. Obsah nitrátov meria do rozsahu 20 mg/l.

AW400 meranie zostatkového chlóru

K vyhodnocovaciemu prístroju môžeme pripojiť tri rôzne snímače: pH/ORP a snímač chlóru. Snímač chlóru meria aj chlór dioxid, bróm alebo ozón. Prístroj sa používa na monitorovanie pitnej, chladiacej a kotlovej vody v energetike a vody na plavárňach a kúpaliskách.

AX480, 488, 468

Je to merací systém pre čistiarne odpadových vôd na meranie kyslíka a pH. Na plávajúci a ponorný snímač možno pripojiť preplachovú vodu, čo umožňuje udržať funkčnosť snímačov vo veľmi znečistených podmienkach. Vyhodnocovací prístroj má analógový výstup 4 – 20 mA a funkciu číslicového PID regulátora na riadenie zavzdušňovacieho systému bazénov odpadových vôd, čo umožňuje cenovo výhodné riešenie zavzdušnenia bez použitia extra regulátora.

9437 Model

Systém je vyvinutý hlavne na meranie kyslíka v energetických blokoch.


ABB, s.r.o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
www.abb.sk