Kvalita a aktuálnosť údajov o stave zásob je pri tom prvou podmienkou ich efektívneho plánovania. Vo výrobných podnikoch je však ešte stále pohyb zásob často viazaný na papierovú dokumentáciu a dáta sú zapisované ručne do systému ERP, ktorý je dostupný na niekoľko málo počítačoch umiestených skôr tak, aby neprekážali, než aby boli dostupné na záznam transakcií aktuálne s fyzickými tokmi zásob. Mobilné nástroje na riadenie zásob v takom prípade nie sú na programe dňa.

Moderné ERP aplikácie vedia pružne reagovať na možné zmeny v dopyte a preniesť ich do parametrov, ktoré sú potrebné na výpočet zásob potrebných na výrobu. Medzi plánovacie parametre, s ktorými skladové hospodárstvo a nákup pracujú, patrí bezpečnostná zásoba, veľkosť objednávacej dávky, bod objednania či nasledujúci dátum ďalšej objednávky.

Systémy, ako napríklad IFS ApplicationsTM, dokážu aktívne pracovať so všetkými plánovacími parametrami súčasne. Dynamické zmeny uvedených parametrov pri jednotlivých položkách znamenajú zvyšovanie, resp. znižovanie hodnôt týchto parametrov na základe prognóz dopytu. Promptné a pružné reakcie pri realizácii zmien plánovacích parametrov potom zabezpečia dlhodobo optimálnu výšku skladových zásob.

Zmena plánovacích parametrov jednotlivých položiek bez počítačovej podpory je takmer nemožná a veľmi často sa stáva, že po ich zadaní pre konkrétnu položku pri jej vzniku v ERP sa už tieto údaje ďalej nemenia. Zložité ručné výpočty a manuálne úpravy uvedených hodnôt sú, našťastie, už minulosťou. Dynamická práca so všetkými parametrami v IFS Inventory Planning Replenishment (IPR) v nadväznosti na funkcie IFS Demand Planning poskytuje plánovačom veľké výhody pri rozhodovaní, do ktorých zásob investovať finančné prostriedky.

Kombinácií parametrov riadiacich nákup a výšku skladových zásob pritom môže byť toľko, koľko je jednotlivých položiek, ktorých zásoby sú v sklade spravované. Najdôležitejšia je však presnosť evidencie zásob. To sme však opäť na začiatku článku. A preto je funkcionalita IFS Warehouse Data Collection, ktorá umožňuje mobilné on-line riadenie zásob, neoddeliteľnou súčasťou IFS Supply Chain pre výrobné podniky.

Spoločnosť IFS™ vyvíja a poskytuje podnikový softvér zákazníkom z celého sveta. Odbornosť našich ľudí a riešení v danom priemyselnom odvetví spolu s našimi záväzkami voči našim zákazníkom z nás urobili uznávaného lídra a najčastejšie odporúčaného dodávateľa v našom sektore. Náš tím 3 500 zamestnancov sa stará o podporu viac ako milióna používateľov na celom svete prostredníctvom siete našich miestnych pobočiek a rastúceho ekosystému partnerov. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte lokalitu IFSworld.com.