Rodina softvérových produktov ABB, pre každú fázu životného cyklu robotov, pomáha zvyšovať produktivitu a zároveň znižovať celkové náklady na vlastníctvo a prevádzku robotického riešenia. Vo svojom základnom dizajne ponúka softvérový súbor ABB RobotWare špičkové riadenie pohybu a umožňuje rýchlu integráciu ďalších zariadení. Nadstavbu základného softvéru predstavuje séria voliteľných súčastí a špecifického aplikačného softvéru, ktorá užívateľom robotov umožní využívať ďalšie funkcie. Napríklad na vykonávanie viacerých úloh naraz, prenos informácií zo súboru do robota, komunikáciu s PC a vykonávanie úloh s pokročilými pohybmi a mnohé ďalšie.  Predstavíme Vám niektoré z nich:

RobotWare Dispenze - softvér na dávkovanie

RobotWare Dispense je aplikácia pre rôzne dávkovacie procesy, zvyčajne lepenie, tmelenie, striekanie a ďalšie podobné procesy. Môže sa však využiť aj v širokom spektre iných aplikácií. Roboty ABB poskytujú opakovanú presnosť, ktorá sa vyžaduje na dosiahnutie konštantnej kvality výrobkov. Aj v prípade "lepkavých činností", sa roboty ABB dokonale orientujú a lepidlo dávkujú presne v súlade s pohybom dopravníku. Zvyšujú tak nielen kvalitu dielcov ale aj skracujú pracovné cykly.

RobotWare Machine tending - softvér pre obsluhu strojov

RobotWare Machine tending je výborným pomocníkom pri zvyšovaní produktivity a znižovaní prevádzkových nákladov. Ide o flexibilný riadiaci softvér pre nasadenie a prevádzku robotov ABB. Poskytuje konfigurovateľné a výkonné nástroje vrátane intuitívneho grafického užívateľského rozhrania, ktoré uľahčuje bezporuchovú a bezpečnú prevádzku pre každého. Obsahuje jednoduché monitorovanie a riadenie výroby, a automatickú voľbu programu a dielca.

Hlavné vlastnosti RobotWare Machine Tending: 

 • Grafické rozhranie obrazovky operátora
 • Kontrola cyklu a programu
 • Konfigurácia staníc a spracovanie chýb
 • Ovládanie gripprov a úpravy počas prevádzky
 • Konfigurácia dielcov a signálov
 • Bezpečný a automatický HomeRun (prestavenie do východzej polohy)
 • Servisné a nastavovacie postupy
 • Systémové prostredie RAPID

RobotWare Assembly Force control - automatizácia montážnych procesov

RW Assembly FC (Force Control = Regulácia sily pri montáži) je voliteľná aplikácia, ktorá výrazne uľahčuje použitie robotov pre úlohy vyžadujúce “vnímanie dotykom”, ako je to napríklad pri montáži, upínaní prípravkov, testovaní produktov, atď. Táto opcia je založená na koncepte riadenia sily, t.z. riadenie robota, ktorý prispôsobuje svoje pohyby na základe spätnej väzby zo snímača sily. Tak vie robot automaticky vyhľadať správne miesto a montovať diely bez rizika ich vzpriečenia alebo poškodenia.

Robot s funkciou regulácie sily je vybavený dotykovými snímačmi, a dokáže tak manipulovať so súčiastkami rovnako ako človek, napr. prehľadávať podľa preddefinovanej šablóny a posúvať dielce do požadovanej pozície s použitím len minimálnej kontaktnej sily. Vďaka jednoduchšiemu programovaniu sa šetria náklady na inštaláciu a programovanie a vďaka menším problémom pri montáži sa skracujú priemerné doby pracovného cyklu.

Assembly FC s reguláciou sily sa dá použiť aj pri testovaní produktov, kde je cieľom vyvinúť určitú silu alebo krútiaci moment pre simuláciu reálneho použitia produktu. Typickými testovacími vzorkami sú napríklad sedadlá, volanty, spínače, tlačidlá, páky, zásuvky, postele, atď. Skúšky sa vykonávajú bez nadmerného zaťažovania podľa presne definovaného skúšobného postupu.

Vlastnosti

 • Kalibrácia snímačov a identifikácia zaťaženia
 • Aktivácia a deaktivácia funkcie Force Control (regulácia sily)
 • Definovanie referenčných hodnôt (požadovaná sila, krútiaci moment a/alebo vyhľadávacia šablóna)
 • Konečné podmienky (doba pôsobenia sily, krútiaceho momentu alebo vyhľadávania)
 • Dohľad
 • Čítanie údajov o zaťažení, silách alebo stave procesu
 • Riadenie viacerých robotov

Produkt

 • Pokročilý softvér pre reguláciu sily, vrátane špeciálnej sady montážnych inštrukcií RAPID
 • Vysoko výkonný počítač riadenia osí pripravený pre rozhranie snímača regulácie sily

RobotWare Machining Force control (FC) - pre kvalitnejšiu povrchovú úpravu a čistenie odliatkov

Základom RobotWare Machining FC sú dve moderné softvérové súčasti. FC Pressure umožňuje robotom brúsiť alebo leštiť odliatky pri zachovaní konštantného tlaku medzi nástrojom a obrobkom. FC SpeedChange umožňuje robotom upravovať povrch odliatku či vykonať odihlovanie pri kontrolovanej rýchlosti. Tým mu napríklad umožní spomaliť proces, ak robot narazí na ťažšiu prekážku, akým môže byť prečnievajúci okraj.

Lepšiu kvalitu výrobného procesu a konečného produktu

 • Menej času stráveného programovaním
 • Kratšie doby cyklu
 • Dlhšiu životnosť nástrojov

RW Machining FC je súčasťou vybavenia ABB pre aplikácie obrábania. 

Peter Kubík, Discrete Automation and Motion Division, ABB, s.r.o.