Automatizácia a Industry 4.0 nie je len o robotoch zo železa

Veľká hala plná autonómne pracujúcich robotických rúk, ktoré presúvajú, zvárajú, obrábajú a inak premieňajú množstvo vstupov na výstupy. Aj tak si možno na prvý pohľad predstaviť automatizáciu výroby, resp. Industry 4.0. Každá priemyselná firma má však aj množstvo nevýrobných oddelení plných ľudí pracujúcich na počítači s dokumentmi, rôznymi systémami a aplikáciami, ktoré môžu tiež robotizovať, a to pomocou automatizačného softvéru Foxtrot RPA od RPA1.sk. Foxtrot RPA vo firme vytvorí ďalšie roboty, ktoré však nebudú zo železa.
Automatizácia a Industry 4.0 nie je len o robotoch zo železa


Výrobná hala, dopravníkové pásy, vysokozdvižné vozíky a kamióny na rampách, ktoré dovážajú suroviny alebo odvážajú hotové výrobky. Pre každú výrobnú firmu je to základ, ktorý musí fungovať čo najefektívnejšie a na ktorý sa kladie v otázke Industry 4.0 čo najväčší dôraz. Ak to však myslíte s automatizáciou vo firme naozaj vážne, nemali by ste z automatizácie vynechať ani oddelenie nákupu, logistiky, skladu alebo financií. Na všetkých týchto oddeleniach pracujú ľudia vykonávajúci na počítači množstvo úloh, ktoré možno tiež automatizovať – napríklad otvorenie Excelu, kopírovanie a vkladanie údajov, používanie funkcií na výpočet ďalších stĺpcov a riadkov, ktoré sa použijú na reporting, vypisovanie údajov do jednotlivých políčok v cloudovej aplikácii, CRM systéme alebo v internetovom prehliadači. Tieto úlohy zaberajú množstvo času, neprinášajú firme pridanú hodnotu a zamestnancov nudia. Riešením je Robotic Process Automation.

Privítajte vo svojom tíme počítačové roboty

Základom je automatizačný softvér Foxtrot RPA, ktorý robí na počítači presne to, čo akýkoľvek zamestnanec. Kliká, ťuká, vypĺňa údaje, kopíruje, vkladá, posiela e-maily, sťahuje dáta z webov, používa rôzne podnikové systémy, ako ERP, CRM, BI, presúva a upravuje súbory alebo priečinky. Robot skrátka pracuje rovnako ako človek, a to bez prestávky, v plnom nasadení so 100 % presnosťou, bez potreby čerpať dovolenku alebo paragraf.

Príkladov z praxe je mnoho

Väčšina firiem je pod neustálym tlakom robiť viac úloh v kratšom čase s minimom zdrojov. Roboty ich v týchto požiadavkách neraz zachraňujú. Len čo zásoby klesnú pod určitú úroveň, robot vie v nákupnej aplikácii objednať požadované množstvo. Môže overovať v systémoch, či už daná zásielka dorazila, a odošle o tom e-mail. Tieto počítačové roboty využijete aj pri automatizácii rozsiahleho reportingu alebo pri komplexnom účtovaní transakcií. Roboty pomáhajú všade tam, kde sa nájde veľké množstvo zdĺhavých procesov, keďže ich možnosti použitia sú rôznorodé a neobmedzené.

Najintuitívnejší RPA softvér je Foxtrot

Zabudnite na UiPath alebo BluePrism. Ich grafické rozhranie a spôsoby vytvárania robotov sú také komplikované, že práca s nimi je zbytočne náročná, zdĺhavá a rozumie jej iba vyškolený špecialista. Foxtrot RPA (angl. fox = líška) je presný opak. Tento lišiak je jednotkou v automatizačných softvéroch aj vďaka svojmu intuitívnemu používateľskému rozhraniu, pomocou ktorého dokáže automatizovať zložitý podnikový proces každý zamestnanec s akýmkoľvek zameraním a bez IT zručností.