Dva banské mlyny vyžadujú tri hodiny ručného mazania každý jeden deň v týždni. Ťažobná spoločnosť hľadala efektívnejší a bezpečnejší spôsob mazania oboch guľových mlynov. Naša spoločnosť im predstavila koncept automatického mazania. Na overenie vhodnosti sme inštalovali testovacie zariadenie, ktoré zákazníka presvedčilo o výhodách.

Ťažobná spoločnosť ťaží a spracúva polymetalické rudy. Pri spracovaní sa spoliehajú na štyri ťažobné mlyny, z ktorých jeden funguje ako záložný. Tri mlyny pracujú 24 hodín denne sedem dní v týždni počas troch týždňov. Každý guľový mlyn má výkon 10 000 kg/deň. Práve pre dva z týchto troch strojov hľadal vedúci pracoviska lepší spôsob, ako sa postarať o mazanie. S riešením sa obrátili na nás, nakoľko ponúkame širokú škálu služieb a tovarov pre priemysel.

V ťažobných spoločnostiach a cementárňach sú ozubenia mlynov bežne mazané ručne. Z toho vyplývajú dva problémy:

  1. Proces mazania je časovo náročný. V tomto konkrétnom prípade trvalo technikovi každý deň hodinu a pol, kým namazal len jeden mlyn.
  2. Je to nebezpečná úloha. Technik musí premazať otvorené prevody štetcom, pričom zariadenie je v pohybe. Technik tak musí pracovať opatrne, nakoľko tu neexistuje žiadna ochrana.

Testovacia prevádzka systému je inštalovaná s tým cieľom, aby sa používatelia oboznámili s funkciami a výhodami systému. Zvyčajne test prebieha v rozsahu dvoch až troch mesiacov, čo je dostatočný čas na rozhodnutie.

Hlavnými komponentmi systému sú:

  • čerpadlo so zásobníkom maziva,
  • špeciálne dýzy na aplikáciu maziva,
  • ovládacia časť s diagnostikou systému.

Čerpadlo je navrhnuté tak, že využíva 200 l zásobník. Naši technici nainštalovali mazací systém priamo na mieste, pričom samotná inštalácia trvala zhruba štyri hodiny. Mazací systém disponuje ovládacou časťou, v ktorej možno konfigurovať parametre mazania, ako je interval a množstvo mazacej dávky, aby sa dosiahla optimálna aplikácia maziva na vytvorenie a udržanie hydrodynamického filmu medzi kovovými plochami komponentov. Na pastorkoch sa podarilo zvýšiť zostatkovú životnosť komponentov.

Systém beží len pár mesiacov a už možno badať významné výsledky. Jedna z mnohých výhod je, že centrálny mazací systém zabezpečuje konzistentnosť. Po nastavení ideálneho vzoru a frekvencie nástreku si môžete byť istí, že zariadenie je správne namazané. Z konzultácií so zákazníkom vyplýva, že došlo k úspore 40 % maziva v porovnaní s manuálnym mazaním.

Výhodou nášho riešenia je, že okrem automatizácie mazacieho systému vie náš tím programátorov vypracovať monitorovací systém, ktorý kontroluje funkciu mazacieho systému. Je to nadstavba mazacieho systému, ktorá vyhodnocuje funkčnosť a či dochádza k premazaniu všetkých mazacích bodov v zadanej konfigurácii na zariadení. Celé zariadenie funguje na princípe bezdrôtovej komunikácie so serverom, na ktorý sa ukladajú dáta o priebehu mazania. Je použitý princíp senzora napojeného na mazaciu vetvu, ktorý odosiela signál o stave mazacieho procesu. Skladá sa zo zdroja, počítača a antény.

Údaje sú zobrazené v dashboarde, ktorý možno zobraziť na akomkoľvek zariadení s pripojením na internet. Toto riešenie je šikovným nástrojom nielen pre manažment, ale aj pre údržbu ako takú, nakoľko populárnym výstupom je zobrazenie zjednodušených dát na veľkej obrazovke, z ktorej má používateľ bez špeciálnych znalostí okamžite prehľad o aktuálnom stave. V prípade poruchy, nefunkčnosti či odpojenia používateľa upozorní notifikačný systém pomocou SMS/emailu.

Úspory v mazaní sú pri výpočte návratnosti pri prechode na automatický mazací systém často prehliadané. Spoločnosti sa predovšetkým snažia skrátiť hodiny údržby a zlepšiť bezpečnosť pracovníkov. Treba však brať do úvahy aj veľké úspory na mazivách. Zákazník je spokojný a pre nás je to dôkaz, že aj iné ťažobné spoločnosti a cementárne by mohli výrazne profitovať z automatizovaného systému mazania.

Autor článku: Ing. Martin Šimončič