Riešenie: na mieru upravený softvér na správu a automatizáciu tlače CLP značenia

Zo zadania bolo špecialistom spoločnosti Brady ihneď jasné, že splnenie požiadavky na oficiálne výstražné vety podľa CLP v troch jazykoch na jednom štítku bude vyžadovať riešenie na mieru. Existujúci softvér na značenie CLP totiž neumožňuje umiestniť viac než dva jazyky na jeden štítok.

Na žiadosť zákazníka najprv inžinieri z Brady reorganizovali jeho existujúcu databázu CLP, aby ju bolo možné použiť ako východiskový bod na riešenie automatizovaného označovania. Následne upravili softvér tak, aby sa po zadaní produktového kódu vytlačil správny štítok v súlade s normou CLP hneď na prvý klik. Technici spoločnosti Brady pomohli nainštalovať štyri tlačiarne štítkov BBP12 na tlač štítkov správnej veľkosti a formátu a prepojili ich s dvomi pracovným stanicami.

Inžinieri spoločnosti Brady tiež pridali kompletné back-office riešenie chránené heslom, aby správcovia zákazníka mohli jednoducho pridávať, odstraňovať a aktualizovať štítky CLP v databáze. Implementované automatizované riešenia na vyhľadávanie chýb pomáhajú jednoducho vylepšovať alebo kontrolovať informácie vo veľkej databáze CLP obsahujúcej viac než 1 000 záznamov. Prázdne pole alebo neúplné informácie v databáze, ktoré by mohli mať za následok nedostatočný súlad štítka s právnymi predpismi EÚ, deaktivuje tlačidlo tlače v softvéri. Ak nastane taký prípad, zreteľné chybové hlásenia spustia rýchlu reakciu back-office na zaistenie rýchlej tlače bezchybných štítkov.

Výsledok: rýchla tlač štítkov v súlade s právnymi predpismi v troch jazykoch na jeden klik

Vďaka individuálnemu prístup spoločnosti Brady je teraz zákazník schopný rýchlo prebaliť a označiť hoci aj 800 rôznych produktov v súlade s právnymi predpismi GHS/CLP a v troch rôznych jazykoch na jednom štítku. Používa na mieru upravenú databázu, prispôsobený softvér na tlač štítkov a štyri tlačiarne štítkov Brady BBP™12.

Spoznajte riešenia spoločnosti Brady na automatizáciu označovania a sledovateľnosť.