Obr. 1 Bezpečnostný dverný systém MGB


Je to už takmer 10 rokov, čo bol na trh uvedený celkom jedinečný bezpečnostný dverný systém Euchner MGB, ktorý sa dnes stal takmer štandardom na ochranných oploteniach hlavne pri robotických pracoviskách, pričom obsahuje všetko potrebné na splnenie požiadaviek noriem v jednej ľahko namontovateľnej zostave. Dnes už nestačí zaoberať sa iba funkčnou bezpečnosťou v zmysle normy STN ISO EN 13849-1 a dosiahnuť tak požadovanú úroveň vlastností PLr. Treba zohľadniť aj normu STN ISO EN 14119, ktorá opisuje zásady konštrukcie a voľby blokovacích zariadení (teda bezpečnostných spínačov a zámkov) spojených s ochrannými krytmi.

Veľmi dôležitá je odolnosť bezpečnostného systému proti ochromeniu, teda proti neoprávnenému zmanipulovaniu pomocou bežne dostupných nástrojov, za ktoré sa považujú aj náhradné aktuátory. Moderné bezpečnostné systémy preto už nepoužívajú mechanické aktuátory kódované len svojím tvarom, ale aktuátory s vysokou úrovňou kódovania, ktoré obsahujú unikátne kódované transpondéry (RFID). Bezpečnostný systém sa pri inštalácii počas fázy učenia spáruje s jediným aktuátorom a na iné nereaguje. Odolnosť proti neoprávnenej manipulácii je tak zaistená a netreba vykonávať nákladné a zložité dodatočné opatrenia na minimalizovanie možností ochromenia bezpečnostných prvkov, medzi ktoré patria napríklad montáž v skrytej polohe či mimo dosahu obsluhy, použitie dodatočného spínača na tom istom kryte a pod.

Pokiaľ treba zabezpečiť inštaláciu, kde je čas prístupu osoby do nebezpečného priestoru kratší ako čas, za ktorý dôjde k zastaveniu nebezpečného pohybu, tak sa používajú zámky vo vyhotovení bez napätia zamknuté, napätím odomykané. Tu treba zaistiť, aby jednoduché pribuchnutie dverí nedopatrením neviedlo k zasunutiu aktuátora do uzamykacieho mechanizmu, čo by viedlo k nechcenému uväzneniu osoby vnútri chráneného priestoru. Predtým sa na tieto účely používali petlice a na ich pohyblivé časti bol namontovaný aktuátor. Na otvorenie dverí bolo potrebné odsunutie do strany, takže pri prípadnom pribuchnutí dverí nedošlo k uzamknutiu. Niektoré tiež umožňovali inštaláciu visiacich zámkov, ktoré bránili spusteniu stroja, kým sa niekto nachádzal vnútri.

Dnes tieto funkcie pri bezpečnostných systémoch plní modul kľučky dverných systémov MGB, ktorých obsluha je intuitívnejšia. Napriek všetkej snahe k nechcenému uväzneniu osoby vnútri môže dôjsť, napríklad pri čistení či údržbe na úplne vypnutom stroji. Preto treba spomenúť aj požiadavku normy, aby bolo umožnené únikové uvoľnenie zaistenia (odomknutie) z vnútra chráneného priestoru bez cudzej pomoci a nástrojov. Takýto uvoľňovací mechanizmus musí priamo pôsobiť na zaisťovací čap zámku. Preto môžu byť dverné bezpečnostné systémy vybavené červenou únikovou kľučkou alebo tlačidlom.

Bezpečnostné systémy dosahujú úroveň vlastností PLe podľa STN ISO EN 13849-1, a to vďaka výstupom OSSD s testovacími impulzmi aj v prípade sériového radenia na rozdiel od tradičných elektromechanických prvkov s bezpotenciálovými kontaktmi. Tu dochádza vplyvom možného maskovania chýb k zníženiu úrovne, obzvlášť pri často otváraných dverách.

Dverné systémy MGB, MGBS a MGB2 PN

V prechádzajúcom čísle ATP Journal boli predstavené novinky MGBS (obr. 2) a MGB2 Modular (obr. 3). Len na osvieženie pripomenieme, že MGBS je úzkou alternatívou MGB, ktorá nemá MGB nahrádzať, ale má nájsť uplatnenie pri priestorovo obmedzených inštaláciách, kde bude ideálnym kandidátom. MGB2 Modular je technologickým skvostom disponujúcim moderným zbernicovým pripojením prostredníctvom rozhrania Profinet/Profisafe, pričom už na prvý pohľad je zrejmý nový prepracovaný dizajn a modulárne vyhotovenie, pri ďalšom skúmaní sa ukážu nové a rozšírené funkcie.

Napriek tomu, že štandardný bezpečnostný systém MGB s výstupmi OSSD je na trhu už jednu dekádu, je stále často nasadzovaným riešením v jednoduchších aj zložitých aplikáciách, za čo vďačí svojej multifunkčnosti, univerzálnosti a parametrom. MGB, teda Multi Functional GateBox (obr. 1), predstavuje komplexné riešenie na zabezpečenie ochrany dverí s ohľadom na minimálnu potrebu času na zapojenie a mechanickú inštaláciu. Uzamykací modul MGB je vybavený ovládacími prvkami, ktoré sú prostredníctvom svorkovnice alebo konektora vyvedené do nadradeného riadiaceho systému, v ktorom im môže byť priradená ľubovoľná funkcia na ovládanie priľahlých technológií.

Najbežnejšie sú verzie s tlačidlom núdzového zastavenia a dvomi presvetlenými tlačidlami, často využívanými na vytvorenie požiadavky na zastavenie stroja/odomknutie dverí a na opätovnú aktiváciu bezpečnostného okruhu a následné spustenie stroja po tom, ako sa obsluha presvedčila o tom, že sa vnútri stroja nikto nenachádza. Presvetlené tlačidlá možno prispôsobiť pomocou farebných vkladateľných šošoviek, ktoré môžu byť potlačené symbolmi a piktogramami. MGB vlastne funguje ako bezpečnostný dverný zámok, pričom uzamykací mechanizmus možno ovládať signálom z nadradeného riadiaceho systému. Na prednej strane krytu uzamykacieho modulu MGB sú LED indikátory zobrazujúce stavové a diagnostické informácie.

MGB je vybavené vonkajšou kľučkou na pohodlné ovládanie, ktorú možno pri použití posuvných dverí nahradiť guľou. Kľučka ovláda pohyb uzamykacieho jazýčka s integrovaným transpondérom, ktorý funguje ako aktuátor. Uzamykací jazýček je natoľko odolný, že znesie aj veľmi hrubé zaobchádzanie, aj zabuchnutie dverí, MGB teda plne nahradzuje bezpečnostnú petlicu. Pomocou integrovaného oka na tri visiace zámky možno jazýček zablokovať v otvorenom stave, takže nie je možný štart zariadenia, pokiaľ sa niekto nachádza vnútri. Vnútornú stranu dverí možno osadiť modulom s únikovou kľučkou červenej farby, pomocou ktorej možno kedykoľvek a jediným pohybom odomknúť a otvoriť dvere a uniknúť tak z nebezpečného priestoru. Súčasne dôjde k vypnutiu bezpečnostných výstupov a k zastaveniu nebezpečných pohybov.

Veľmi jednoduchá je montáž na oplotenie; každý modul sa pripevný pomocou dvoch skrutiek. Navyše prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou kľučkou nie je vedené na mieste stĺpika, aby nebolo potrebné vŕtať do neho veľký otvor. Poprední svetoví výrobcovia oceľového ochranného oplotenia majú v sortimente aj montážne a pripojovacie súpravy s pripravenými otvormi so závitmi na upevnenie MGB. Vyhotovenie MGB je tvorené odolným priemyselným puzdrom s matným plastom na povrchu, pričom všetky funkčné diely sú kovové vrátane integrovanej montážnej dosky a dvernej zarážky.

Mechanická konštrukcia toleruje aj veľmi nepresne zoradené dvere, či už posuvné, alebo na pántoch. Zaisťovacia sila 2 000 N účinne bráni nechcenému mechanickému odisteniu bezpečnostných dverí. Vynikajúca je aj odolnosť proti nárazu predmetu s veľkou kinetickou energiou do dverí, na ktorých je MGB umiestnené – interné testy preukázali trojnásobne vyššiu odolnosť, než požadujú interné testy popredných svetových automobiliek.

Všetky uvedené vlastnosti aj skúsenosti zákazníkov dokazujú, že MGB a všetky produkty z tejto rodiny sú naozaj prepracovaným bezpečnostným systémom. V prípade potreby podporu integrácie týchto produktov výrazne posilňuje technická podpora zo strany spoločnosti Euchner.