Bezpečnostný spínač CES C14

Bezpečnostný spínač s vysokou úrovňou kódovania CES C14 vychádza z bezpečnostného spínača CES C04, ktorý je už niekoľko rokov obľúbeným kompaktným riešením z portfólia Euchner. Spínač CES C14 je v skutočnosti CES C04 zaliaty v epoxidovom puzdre tak, aby bol čo najlepšie ochránený pred vonkajším prostredím. Toto epoxidové puzdro zaisťuje vysokú úroveň ochrany pred chemikáliami, ktoré sa používajú pri čistení zariadení, napríklad v potravinárskom priemysle. Tak ako CES C04, aj CES C14 je k dispozícii vo verzii Unicode a Multicode. Unicode znamená, že spínač reaguje na jeden jediný naučený aktuátor a nemožno ho oklamať použitím ďalšieho aktuátora „rovnakého tvaru“ ako pri elektromechanických spínačoch s tvarovo kódovaným aktuátorom. Tým spĺňa požiadavky normy STN ISO EN 14119, kapitola 7. Multicode znamená, že spínač nevyhodnocuje jeden konkrétny aktuátor, ale reaguje na akýkoľvek vhodný aktuátor Euchner, čím vie jeden spínač zosnímať viaceré aktuátory/bezpečné polohy. Tiež ako CES C04 aj CES C14 existuje vo verzii, keď sa dajú viaceré spínače spájať do série, ale naproti tomu je k dispozícii aj verzia na samostatné zapojenie. Čo sa týka spôsobu pripojenia, štandardne sú k dispozícii verzie s 20-metrovým PUR pripojovacím káblom. Tým vzniká naozaj odolné riešenie bez slabých častí na mieste pripojenia konektorom, pretože 20 metrov je dostatočná dĺžka na to, aby bolo pripojenie spínača mimo zóny priameho kontaktu s agresívnou látkou.

Bezpečnostný zámok CTP Stainless

Tak ako bezpečnostný spínač CES C14 vychádza z bezpečnostného spínača CES C04, aj bezpečnostný zámok CTP Stainless s vysokou úrovňou kódovania vychádza zo štandardného bezpečnostného zámku CTP. Rozdiel oproti štandardnému CTP je v použitých materiáloch. Aby zámok CTP Stainless vydržal v chemicky náročnom prostredí, boli použité materiály, ktoré sú dostatočne chemicky odolné. Všetky kovové časti sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a telo zámku je ošetrené povrchovou úpravou, ktorá lepšie odoláva chemicky náročnému prostrediu. CTP Stainless je ako štandardné CTP k dispozícii vo vyhotovení Unicode a Multicode. Vďaka tomu tiež spĺňa požiadavky normy ISO EN 14119 o unikátnom kódovaní aktuátora s vysokou úrovňou kódovania. Zároveň možno CTP Stainless zakúpiť aj vo verzii na samostatné pripojenie alebo na zapojenie do série. Existuje aj variant CTP Stainless vybavený únikovým tlačidlom na zadnej strane tela zámku na zaistenie núdzového odomknutia zámku z vnútra zariadenia. K spínaču existuje rôzne príslušenstvo ako špeciálny aktuátor, petlica a pripojovacie káble.