Zabrániť prítomnosti okolostojacich osôb a chrániť obsluhu je možné okrem iného vďaka bezpečnostným spínačom – prvkom určeným na dohľad nad automatizovanými procesmi. Vzhľadom na dôležitú funkciu, ktorú plnia, musia to byť osvedčené a spoľahlivé komponenty. Preto našim zákazníkom odporúčame riešenia od spoločnosti Schmersal, nemeckej značky, ktorá sa špecializuje na priemyselnú ochranu. Ide o vysokokvalitné spínače a snímače, ktoré sú určené na použitie v moderných automatizačných systémoch (napr. na monitoring prostredníctvom priemyselných sietí využívajúcich štandard AS-Interface) a majú dlhú životnosť. Nižšie je uvedený prehľad týchto produktov vrátane kompatibilných bezpečnostných relé a radu súvisiaceho príslušenstva.

Bezpečnostné spínače

V prvom rade je dôležité upriamiť pozornosť na širokú škálu spínačov, ktoré spoločnosť Schmersal ponúka. TME ponúka klasické spínače (magnetické) aj digitálne prvky so zvýšenou presnosťou (RFID). Portfólio dodávateľa sa ďalej delí na série s rôznymi elektrickými a mechanickými vlastnosťami. Závorové spínače

Závorové spínače

zabraňujú prístupu do nebezpečných priestorov: častí výrobného procesu, prenosových liniek, ako aj miestností a komôr, v ktorých sú podmienky pravidelne škodlivé pre človeka (zvýšená teplota, prítomnosť výparov atď.). Spínače detegujú zosúladenie s aktivátorom, vyšlú signál do riadiacej jednotky a zablokujú dvere/kryt. Uzamykacia sila výrobkov Schmersal z radu TME je od 500 N do 10 kN. Väčšina spínačov má vysoký stupeň krytia (IP67 alebo IP69), takže ich možno úspešne používať v prevádzkach na mechanické spracovanie materiálov, lakovniach, CNC strojoch atď.

Vyznačujú sa tiež vysokou tepelnou odolnosťou, pričom mnohé modely sú schopné pracovať pri teplotách od 25 °C do 60 °C. Spínače pracujú s napätím od 24 V AC/DC do 230 V AC a majú 1 až 4 výstupy s konfiguráciou kontaktov NO, NC alebo zmiešanou. Výrobky spoločnosti Schmersal spĺňajú požiadavky medzinárodnej normy ISO 14119, ktorá definuje optimálne vlastnosti priemyselných uzamykacích prvkov.

Široký sortiment výrobkov Schmersal zahŕňa spínače s ďalšími funkciami: umožňujú vytvoriť komplexný systém ochrany pre obsluhu strojov, urýchľujú kontrolu (napr. signalizáciou stavu zariadenia pomocou jasných LED diód), ako aj uplatňujú ďalšie bezpečnostné funkcie. Napríklad niektoré produkty (napr. séria AZM300) sú párovateľné s aktivátormi RFID, čo prakticky znemožňuje náhodnú aktiváciu. Komplexné inštalácie využijú výhody sériovo zapojených spínačov - napr. séria MZM100 umožňuje nielen spojenie prvkov do reťazcov s dĺžkou až 200 m, ale aj spoločnú diagnostiku celej série. Vybrané výrobky Schmersal sú vybavené komunikačnými modulmi AS-Interface, a preto sa môžu používať ako vykonávacie prvky v priemyselných sieťach tohto populárneho štandardu. Medzi výrobkami výrobcu nájdete aj ističe (v závislosti od modelu): aktivované z 3 smerov, chránené proti nesprávnemu uzamknutiu, elektromagneticky blokované, vyznačujúce sa kompaktným dizajnom.

Zámkové spínače

Tieto spínače majú podobnú funkciu ako závorové spínače, ale líšia sa spôsobom ovládania: detekcia, zatváranie a zablokovanie sa vykonáva vložením kľúča do štrbiny v telese, s ktorým je prvok spárovaný. Toto riešenie sa najčastejšie používa pre posuvné dvere a clony. Výrobky sa vyznačujú kompaktnými rozmermi (až 30x60x30 mm), väčšou tepelnou toleranciou (pri vybraných modeloch až 30...90 °C) a nižšou spotrebou energie. Výrobky Schmersal možno inštalovať v ľubovoľnej polohe a vyznačujú sa vysokým stupňom krytia (IP67). Majú až 3 vývody. Okrem toho majú výrobky tohto dodávateľa veľmi vysokú životnosť 1 milión cyklov, čo znamená nízke náklady na údržbu. V ponuke TME sú tiež dostupné zámky určené pre produkty Schmersal.

Magnetické spínače

Bezpečnostné snímače tohto typu detegujú magnetické pole (zvyčajne generované permanentným magnetom) a informujú systém o zmene polohy daného ochranného prvku (napr. ochrannej clony). Hoci tieto prvky samy o sebe neobsahujú mechanickú blokádu, ich konštrukcia má výhody žiaduce v mnohých priemyselných odvetviach. V prvom rade sú to výrobky odolné voči mechanickému opotrebovaniu. Okrem toho sa dajú inštalovať neviditeľne a zostávajú úplne necitlivé na nečistoty (ako aj na nárazy, vďaka čomu ich trieda odolnosti dosahuje IP69K). Vďaka týmto vlastnostiam sa často používajú v potravinárskych a kozmetických závodoch; série BNS 40S a BNS 120 od spoločnosti Schmersal sú výrobcom určené na použitie v týchto oblastiach.

Podobne ako v prípade zámkových spínačov možno mnohé magnetické snímače dodávateľa pripojiť do siete typu AS-I, takže fungujú napríklad ako bezpečnostné zariadenia vo väčších výrobných celkoch. Maximálne napätie závisí od zvoleného modelu a môže sa pohybovať od 24 V DC do 100 V AC/DC. Magnetické spínače Schmersal majú elektrické pripojenie vo forme konektorov M8, M20 a predinštalovaných káblov s dĺžkou od 1 m do 10 m. V závislosti od zvoleného modelu je maximálny dosah snímania od 5 mm do 10 mm.

Spínače RFID

Spínače RFID sa spúšťajú, keď sa spárovaný tag priblíži k čelnej strane snímača – čo z praktického hľadiska znamená, že sa nemôžu spustiť náhodne (alebo dokonca úmyselne, aby sa „obišli“ ochrany). Na rozdiel od vyššie opísaných modelov majú len digitálne výstupy (tranzistor, PNP) a sú určené na prácu s riadiacimi modulmi. Vyznačujú sa pomerne veľkým dosahom (až 12 mm), nízkym napájacím napätím (24 V DC) a veľmi vysokou odolnosťou voči vibráciám, nárazom a nečistotám.  pokusom deaktivácie.

Sklopné spínače

Sklopné spínače sú vhodným riešením pre inštalácie založené na profilovej konštrukcii. Majú tri páry kontaktov (dva normálne uzavreté a jeden normálne otvorený) s maximálnou hodnotou prúdu: 1A pre napätie do 24V DC a 2A pre 230V AC. Sú vyrobené z plastov vystužených sklenenými vláknami a hliníka (samotný záves), vďaka čomu sú odolné voči olejom a liehu. Kontakty sú vyrobené zo striebra, čo zaručuje dlhú životnosť (jeden milión cyklov). Spínač sa spúšťa pri uhle otvorenia 14°.

Bezpečnostné relé a rozširovacie moduly

Bezpečnostné relé Schmersal boli navrhnuté pre systémy núdzového zastavenia v súlade s EN 60947-5-1 a IEC 61508, najdôležitejšími bezpečnostnými predpismi pre priemyselné stroje. Tieto prvky môžu spolupracovať so svetelnými závorami, príbuznými elektrooptickými prvkami (AOPD), ako aj so snímačmi s bezpotenciálovými výstupmi (uzatvárajúcimi obvod). Zariadenia majú 3 alebo 4 bezpečnostné kontakty (s kategóriou zastavenia 0), ochranu proti prerušeniu vodiča a detekciu zemného spojenia; sú tiež vybavené stavovými diódami a samostatným signalizačným výstupom (pomocným). Elektrická montáž sa vykonáva pomocou svorkovníc (jasne označených na prednej strane telesa). Relé sú určené na montáž na lištu DIN v rozvádzači (ich stupeň krytia je IP20). Pracujú s 24V AC/DC napájacím napätím.

Príslušenstvo

Okrem samotných spínačov a relé dodáva spoločnosť Schmersal aj celý rad doplnkových produktov – od jednoduchých mechanických prvkov až po aktivátory kompatibilné s opísanými spínačmi. Pri objednávaní riešení výrobcu sa oplatí skontrolovať príslušenstvo ponúkané spoločnosťou TME, ktorého použitie uľahčí inštaláciu ochranných zariadení a zároveň zabezpečí ich plnú účinnosť.

Aktivátory

Všetky spínače vyžadujúce aktivátory (kľúčový, RFID, magnetický) majú špeciálne aktuátory vyrobené spoločnosťou Schmersal. Spoločnosť TME ponúka širokú škálu produktov kompatibilných s vyššie opísanými snímačmi. Výhodou ich použitia je istota správneho fungovania súpravy a jednoduchá montáž (kompatibilné rozmiestnenie montážnych otvorov atď.). V našom katalógu si môžete zakúpiť aj vonkajšie aktivátory pre uzamykacie spínače AZM 201, t. j. kľučky núdzových východov.

Servisné blokády

Servisné blokády sú voliteľné prvky, ktoré zabraňujú neúmyselnému zatvoreniu dverí/krytu (napr. počas opravy alebo údržby). Vyrába ich spoločnosť Schmersal, zámky sú kompatibilné s výrobkami radu AZ 16, AZ 201, AZM 201 a AZM 400.

Káble

Prostredníctvom TME je možné zakúpiť aj káble Schmersal určené pre série AZ 15, AZ 201, AZM 201, AZM 400. Ide o káble vybavené na jednom konci okrúhlym konektorom a na druhom konci kontaktmi. Výrobky sú k dispozícii v dĺžkach od 2 m do 10 m.

Magnety a montážne prvky

Spoločnosť TME predáva široký sortiment montážnych prvkov na uľahčenie inštalácie spínačov Schmersal. Ide o mechanické prvky dodávané výrobcom, ako sú náhradné skrutky alebo úchyty dverí (na vytvorenie núdzových východov), ako aj záslepky a centrovacie zariadenia (na dosiahnutie rovnomerného zatvárania dverí alebo poklopov). Náš online katalóg ponúka aj montážne sady, ktoré umožňujú atypickú montáž vybraných spínačov (napr. montáž kľúčového spínača v pravom uhle k povrchu poklopu). V tejto skupine produktov nájdete aj magnety určené na aktiváciu konkrétnych sérií magnetických spínačov.

Text spracovala spoločnosť Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.