MGB2 Profinet Modular

Pred dvomi rokmi uviedla spoločnosť Euchner na trh nový bezpečnostný systém MGB2 Profinet Modular, ktorý nadväzuje na svojho úspešného predchodcu MGB Profinet. Najväčšou výhodou MGB2 je hlavne modularita. Oproti pôvodnému MGB Profinet sú panely s tlačidlami (submoduly MSM) a aj iné časti oddeliteľné. Táto vlastnosť prináša výhody nielen pri zmene orientácie z ľavej strany na pravú a opačne, ale tiež z hľadiska servisných činností. Pri mechanickom poškodení tlačidiel netreba celú vyhodnocovaciu jednotku MGB demontovať a poslať na servis, stačí vymeniť konkrétny submodul MSM, a to aj za chodu, tzv. hot plug. Ďalšou veľkou výhodou je, že komunikačná jednotka MBM pri MGB2, nie je zabudovaná v jednom puzdre spolu s vyhodnocovacou jednotkou ako pri MGB Profinet, ale je samostatná. Do jednej komunikačnej jednotky MBM možno pripojiť až šesť vyhodnocovacích jednotiek MGB2, čím sa získava ekonomická výhoda. Pri plnej obsadenosti portov pre submoduly MSM na uzamykacej jednotke možno doplniť „prázdnu“ jednotku MCM, ktorá podľa typu umožňuje doplnenie ďalších dvoch alebo štyroch submodulov MSM podľa požadovaného výberu. Aj keď ide pri rade MGB2 o úplne nové produkty, dizajn je podobný pôvodnému dizajnu MGB, aby po doplnení MGB2 do existujúcich inštalácií s pôvodným MGB nebudilo MGB2 dojem úplne odlišného riešenia. Pri detailnejšom preskúmaní systému MGB2 bude viditeľné, že ide o technologicky vylepšené riešenie spĺňajúce náročné kritériá súčasnej doby. Všeobecnými výhodami systémov, ktoré komunikujú po zberniciach, v tomto prípade Profinet/Profisafe, sú: jednoduchšia inštalácia, omnoho lepšia diagnostika, ľahšie zmeny v prípade doplnenia ďalších komponentov, získavanie informácií aj v rámci Industry 4.0.

Nové submoduly MSM a komunikačné moduly MCM

Systémy MGB2 boli otestované v rôznych aplikáciách a sú s obľubou nasadzované aj v ďalších projektoch. Aj to je jeden z dôvodov, prečo vývoj systému MGB2 a jeho príslušenstva pokračuje a sú dopĺňané nové komponenty a funkcie, ktoré rozširujú možnosti tohto systému.

Od uvedenia MGB2 na trh pribudlo viacero nových submodulov MSM s rôznymi konfiguráciami tlačidiel a prepínačov vrátane kľúčových prepínačov na aktiváciu funkcií iba poverenou osobou. Obrovskou výhodou je, že aj už integrované systémy môžu byť vylepšené a doplnené novými submodulmi MSM. Jednými z dôležitých sú dva nové submoduly MSM, ktoré umožňujú pripojenie ďalších bezpečnostných spínačov od spoločnosti Euchner. Ich zapojenie spĺňa štandardy AIDA, pričom ide o dvojkanálové zapojenie, ktoré umožňuje bezpečnú detekciu stavu bezpečnostného spínača. Tieto informácie sú potom prenášané do hlavného komunikačného modulu MBM, odkiaľ už pokračujú zbernicou Profinet/Profisafe do nadradeného riadiaceho systému (PLC). Každý z týchto dvoch modulov je vybavený trojicou M12 päťpinových konektorov a LED diódou. Konektory sú hot plug schopné okamžitej funkcie s minimálnym úsilím pri pripojení. Jeden typ je schopný spracovať signály z elektromechanických bezpečnostných spínačov a druhý z elektronických bezpečnostných spínačov s výstupmi OSSD, pričom podporované sú spínače s rozhraním typu AP aj BP.

Novinkou posledných dvoch rokov je aj dvojportový rozširujúci modul MCM pre submoduly MSM. Vďaka tomu, že má len dva porty, možno zmenšiť rozmery celkovej inštalácie. Inováciami prešli aj komunikačné moduly MBM, takže okrem základného pripojenia podľa štandardu AIDA (RJ45 a päťpinový rádový konektor) si dnes možno vybrať aj verzie s konektormi M12 a M7/8 alebo s konektormi M12.

MGB2 systém stále napreduje a vývoj stále pokračuje, takže v budúcnosti sú očakávané ďalšie inovácie.