Partnermi B&R pri vývoji týchto nových kamier sú špecialisti na procesy s optimalizáciou pre umelú inteligenciu (UI) zo spoločnosti Hailo, ktorí vyvinuli svetovo ojedinelý procesor Hailo-8 vybavený akcelerátorom UI schopný spracovať 26 tera (26 000 000 000 000) operácií za sekundu pri ojedinelej spotrebe na úrovni sotva 1/8 výkonovo porovnateľných alternatív na svetovom trhu. Procesory Hailo nevyužívajú klasickú von Neumannovu architektúru, ale tzv. dataflow architektúru. V skratke, vykonateľnosť aj samotné vykonanie inštrukcie tu závisí výhradne od dostupnosti vstupných argumentov a nie od predprogramovaného poradia inštrukcií. Táto architektúra je obzvlášť výhodná práve pre algoritmy umelej inteligencie s využitím neurónových sietí. Riešenie zároveň poskytuje knižnicu predtrénovaných, ale zároveň ďalej trénovateľných modelov.

B&R kamera kombinuje špičkovo výkonný akcelerátor UI s pokročilými sieťami a algoritmami hlbokého učenia založenými na pravidlách od dlhoročného B&R partnera spoločnosti MVTec (Halcon), popredného výrobcu softvéru na spracovanie obrazu. Ako prvý príklad využitia oboch technológií v nových kamerách B&R s UI je funkcia na rozpoznávanie aj rukou písaných znakov bez potreby trénovania.

Simulácia spracovania obrazu v Automation Studio

Uvedenie systému strojového videnia B&R (Vision System) do prevádzky nevyžaduje žiadne komplexné programátorské skúsenosti. Inžinieri môžu jednoducho programovať, parametrizovať, ale rovnako simulovať spracovanie obrazu priamo vo vývojovom nástroji Automation Studio a pritom ani nemusia kompilovať celý projekt. Okrem toho, schopnosť exportovať výsledky testov do excelu pomáha optimalizovať proces vývoja a priamo generovať dáta pre kontrolu kvality. Ide o ideálne riešenie na navrhnutie konceptu alebo verifikovanie vision aplikácie počas vývojových prác.

S novými inštalačnými balíkmi mappVISION, ktoré sú aktuálne dostupné, je vizualizácia pre systém strojového videnia (machine vision) úplne integrovaná do Automation Studio. Nový nástroj otvára nové možnosti na simuláciu od základného konceptu až po finálne riešenie pripravené na reálne použitie. V súčasnosti tak možno pohodlne parametrizovať a testovať funkcionalitu vision systému vo vývojovom prostredí Automation Studio aj bez potreby pripojiť reálny hardvér, napríklad kameru.

Pozornosť bola venovaná aj tomu, aby vzhľad nástroja na prácu s funkciami na spracovanie obrazu v Automation Studio zodpovedal vzhľadu konfiguračného prostredia priamo na kamere. To znamená, že programátori sa nemusia prispôsobovať rozdielom medzi offline prostredím a online nástrojom a môžu priamo bez úprav použiť otestovanú aplikáciu vo svojej kamere. Zároveň môžu vývojári online nástroj založený na html technológii implementovať vo svojej vizualizácii na HMI stroja.

Plný rozsah online funkcií a ešte niečo navyše

Na použitie simulačného nástroja stačí stiahnuť z kamery obrázky alebo využiť iný zdroj. Hneď ako sú uložené v PC s inštalovaným Automation Studio, môžete začať. Aplikácia sa môže vyvíjať, konfigurovať a testovať v mappVision aj výhradne v Automation Studio. Na stiahnutých obrázkoch môžu byť využité všetky funkcie, napr. meranie či čítanie kódov. Offline editor ponúka všetky funkcie online verzie, ako aj niektoré pomocné na analýzu a vyhodnotenie výsledkov rozpoznania obrazu.

www.br-automatiom.com