Digitálna transformácia prichádza s mnohými výzvami: Ako si môžu spoločnosti udržať konkurencieschopnosť napriek silne konkurenčnému globálnemu prostrediu? Ako možno zefektívniť procesy v rámci integrovaného hodnotového reťazca?

V každodennom inžinieringu sa priečinky a zakladače zapĺňajú vytlačenými schémami, ktoré sú už po prvom kole zmien projektu zastarané. Posielanie dát projektu e-mailom má tiež svoje úskalia: maximálna kapacita dát sa rýchlo prekročí a príjemcovia musia často zápasiť s nesprávnymi formátmi súborov. Tiež je komplikované nájsť vhodný spôsob, ako sledovať zmeny údajov a projektov v priebehu času. Vďaka digitálnej transformácii je práve teraz ten správny čas na zmenu! Cloudové riešenia dokážu zabezpečiť efektívnu a bezproblémovú spoluprácu medzi zamestnancami, so zákazníkmi alebo s externými partnermi.

Novinky na efektívnu spoluprácu

V rámci virtuálneho veľtrhu sa na digitálnu spoluprácu prezentovalo hneď niekoľko skvelých noviniek, ktoré ocení každý projektant. Prepojením novej platformy EPLAN 2022 s cloudovými riešeniami EPLAN ePULSE sa digitálna spolupráca stáva ľahkou a efektívnou. S novým produktom EPLAN eMANAGE môžete jednoducho a bezpečne nahrávať svoje projekty z platformy EPLAN do cloudu, spravovať ich z centrálneho miesta a tiež ich sprístupňovať ostatným používateľom. Jasne definovateľné prístupové práva zaisťujú nepretržitú bezpečnosť údajov. Na zverejnenie zabezpečeného obrazu projektu v aplikácii EPLAN eVIEW stačí jediné kliknutie.

Novinky pre rast a progres

Poskytnite svojim zákazníkom integrovaný a pre výrobu zrozumiteľný popis digitálneho dvojčaťa vo formáte AutomationML, ktorý slúži ako štandardné rozhranie na prenos informácií. Objednávky sa vytvárajú z poskytnutých údajov pomocou nástroja na správu úloh a prideľujú sa automatizačným riešeniam vo výrobe. Vďaka vysokému stupňu kvality údajov a možnosti poskytnúť všetky údaje potrebné na výrobu pomocou digitálneho dvojčaťa efektívne znižujete svoje náklady a čas uvedenia na trh – a tým tiež posilňujete svoju pozíciu na trhu.

Digitálne dvojča vytvoríte pomocou aplikácie EPLAN Pro Panel Professional. Export údajov vo formáte AutomationML umožňuje jeho integrovaný popis a použitie na poskytovanie údajov výrobe. Pomocou nástroja na správu úloh RiPanel Processing Center sa výrobné údaje centralizujú, spravujú a nakoniec sa distribuujú do príslušných automatizovaných zariadení, napríklad Rittal Perforex MT alebo Secarex. Vďaka tomu možno realizovať komplexné a uskutočniteľné pracovné postupy v rámci integrovaného hodnotového reťazca.

Doplnok týkajúci sa rozšírenej reality pre aplikáciu EPLAN eVIEW Free navyše umožňuje ľahké zdieľanie digitálneho dvojčaťa so spolupracovníkmi a partnermi. Rozšírenú realitu možno využiť na premietnutie virtuálneho prototypu z aplikácie EPLAN Pro Panel do vášho skutočného pracovného prostredia pomocou fotoaparátu v telefóne. Takto môžete ľahšie koordinovať a dolaďovať svoje projekty a tiež ich pôsobivo prezentovať svojim klientom.

EPLAN Platforma 2022

Najvýraznejšou novinkou EPLAN Platforma 2022 je úplne nové používateľské rozhranie, ktoré výrazne zlepšuje celkovú jednoduchosť použitia. Dôraz sa kladie na jednoduchosť a jasnosť, pričom optika a funkčnosť sú založené na najmodernejších aplikáciách pre mobilné zariadenia a medzinárodne zavedené desktopové aplikácie. Variabilné záložky poskytujú používateľom priamy prístup k dôležitým a často používaným funkciám. Praktický multifunkčný panel s modernou technológiou menu sa flexibilne prispôsobí aplikácii, napríklad pri prechode z 2D na 3D. Kombinuje tiež rôzne ponuky a panely nástrojov do jedného, čo skúseným používateľom uľahčuje každodennú prácu. EPLAN úplne prepracoval používateľské rozhranie pre 2D aj 3D inžiniering. Celkovým výsledkom je moderná aplikácia s optimálnym vzhľadom a dobrým feelingom, ktorý umocňuje aj možnosť voľby tmavého a svetlého režimu (viac o EPLAN Platforma 2022 nájdete v ATP Journal 7/2021).

Webinár o dátovej kontinuite v projektovaní

Virtuálny veľtrh spoločnosti EPLAN bol rozdelený do niekoľkých sekcií – prebiehali živé diskusie odborníkov zo spoločnosti EPLAN a ich zákazníkov, ukážky softvérových produktov a riešení, k dispozícii boli technologickí a strategickí partneri spoločnosti EPLAN a samozrejme nechýbal obsah lokálnych pobočiek z 34 krajín. Česko-slovenské zastúpenie spoločnosti EPLAN ponúklo webinár o dátovej kontinuite v projektovaní doplnený o ukážku vzorového projektu.