Áno. Jedna z ciest, ako zostať v pokoji, ušetriť si veľa času a starostí a pritom zlepšiť čas prevádzkyschopnosti, spočíva v tom, že výkon celej údržby delegujete na tretiu stranu (outsourcing), ktorá sa bude starať o to, aby všetko fungovalo hladko a bez problémov. Dobrý servisný partner vás dokáže zbaviť obáv – spoľahlivo odhadne náklady a predloží vám rozpočet na výkon údržby, s ktorým môžete počítať. Akékoľvek zháňanie, plánovanie a odhadovanie času údržby, modernizácie, opráv a výmen za vás urobí on.

Do najnovšej ponuky servisných služieb patria aj služby DrivePro® od Danfoss Drives. Ide o servisné služby, ktoré vám umožnia maximalizovať výkon vašich zariadení. Získate služby, ktoré idú nad rámec obyčajného riešenie problémov, údržby, opráv a výmeny dielov. Ide o viac než bežné služby, získate tým vyššiu produktivitu, výkon a dlhší čas prevádzkyschopnosti. A v noci sa vám bude lepšie spať, pretože odpadnú tie nepríjemné neplánované náklady.

Medzi tých, ktorí majú so službami DrivePro® skúsenosti z prvej ruky, patrí aj Simon Arentoft, vedúci údržby závodu na laktózu Arla Foods Ingredients v západnom Dánsku. Čo na to hovorí? „Máme kontaktnú osobu na pohony a vieme, komu máme v naliehavej situácii volať. Môžeme sa spoľahnúť na to, že Danfoss všetko rýchlo vyrieši, čo znamená, že aj my sme v prípade problémov schopní reagovať rýchlo a nedochádza tak k výpadkom výroby."

Služby DrivePro® pokrývajú celý životný cyklus výrobku od plánovania cez inštaláciu a prevádzku až po ukončenie životnosti a výmenu. To, že vo všetkých fázach životného cyklu výrobku zákazník získava odbornú pomoc, má veľmi pozitívny vplyv na celkovú výkonnosť a efektívnosť systému, najmä z dlhodobého hľadiska.

So službami DrivePro® získate tieto (a ďalšie) výhody:

  • najdlhšiu záruku v odbore – až šesť rokov,
  • náhradné diely aj dlho po ukončení výroby daného radu výrobkov,
  • 24/7 dodávky zo závodu alebo zásoby rozmiestnené po celom svete,
  • jeden telefonát, jedna kontaktná osoba,
  • originálne náhradné diely,
  • autorizovaní servisní technici.

Aká je všeobecná hodnota dobrého servisu?

Dá sa však stanoviť cena niečoho tak ťažko uchopiteľného, ako je servis? Keď vaše pohony fungujú v rámci konštrukčných limitov, vyzerá obvyklý scenár životnosti zariadenia takto: každý pohon funguje spoľahlivo, možno s jednou alebo dvoma opravami počas celej životnosti – ak je zabezpečená správna údržba. Výkon a hodnota sa postupne znižujú až do momentu, keď pohon dosiahne svoju konštrukčnú životnosť – vtedy je nahradený a cyklus sa začína odznova.

1. Životný cyklus pohonu pri prevádzke v rámci konštrukčných limitov

Vo veľmi nepriaznivých podmienkach pohon funguje mimo svojich konštrukčných limitov a po uplynutí záručnej lehoty zariadenia rýchlo stráca hodnotu v dôsledku horšieho výkonu, než sa plánovalo.

2. Životný cyklus pohonu v nepriaznivých podmienkach

Ak navyše okrem nepriaznivých prevádzkových podmienok nie sú optimálne ani procesy inštalácie a uvedenia do prevádzky, tak vás čakajú ďalšie straty. Pokles výkonu príde už v skorej fáze životnosti nového systému.

3. Životný cyklus pohonu v nepriaznivých podmienkach s neoptimálnou inštaláciou a uvedením do prevádzky

Tu si človek uvedomí skutočnú hodnotu dobrého riadenia životného cyklu skutočnými odborníkmi na pohony. Vďaka včasným zásahom v podobe údržby, modernizácie a retrofitu na konci životnosti výrobku vaša inštalácia stále zvyšuje svoju hodnotu a výkon.

4. Životný cyklus pohonov s riadením životného cyklu

Služby DrivePro® si kladú za cieľ poskytovať odbornú podporu s cieľom splnenia konečného cieľa, ktorým je dobré riadenie životného cyklu. Keďže zodpovednosť za údržbu vašich pohonov preberáme my, môžete svoj čas venovať iným prevádzkovým úlohám, pričom si môžete byť istí, že program údržby je v dobrých rukách.

Čo vám teda služba DrivePro® prináša?

  • Služba DrivePro® zvyšuje hodnotu vašich procesov i podniku. Vaša práca sa zefektívni, bude predvídateľnejšia a navyše získate pokoj v duši.
  • Špecialisti DrivePro® vám poskytnú know-how: dobre rozumejú špeciálnym vlastnostiam, potrebám a požiadavkám vašich aplikácií využívajúcich striedavé pohony, vášmu priemyselnému odvetviu aj vášmu podniku.
  • Služba DrivePro® vám zaistí prístup k najnovším inováciám formou upgradu alebo výmeny zariadenia – vďaka tomu budete mať neustále náskok pred konkurenciou. Keďže rozumieme potrebám vašej aplikácie, dokážeme vám dať aj správne odporúčania do budúcnosti.

V situáciách, keď hrá kľúčovú úlohu čas prevádzkyschopnosti, je služba DrivePro® tým správnym riešením.

Významnú úlohu pri poskytovaní tejto širokej škály služieb s pridanou hodnotou počas celého životného cyklu hrá digitalizácia a internet vecí.

Mika Kettunen
vedúci globálneho popredajného servisu