Ing. Martin Morháč

Začnime základnou otázkou. Čo znamená internet vecí v praxi?

Internet vecí sa často prezentuje ako kyberneticko-fyzikálne systémy. To znamená, že každý výrobok bude nosičom elektronického komunikačného subsystému, vďaka ktorému bude okolo seba vysielať a prijímať informácie a bude ich viacúčelovo využívať. Dnes už takéto zariadenia takmer všetci využívame, príkladom je obyčajný smartfón. Prostredníctvom internetu vecí budú komunikovať naše autá, byty, médiá medzi sebou a s ľuďmi v reálnom čase. Zvykajme si na skratku IoT (Internet of Things – internet vecí).

Ako sa to prejaví v priemysle?

Prinesie to decentralizáciu riadenia výroby. Vytvoria sa vzájomné väzby medzi strojmi, vyrábanými dielmi a výrobným prostredím. To spôsobí, že stroj bude vedieť, čo treba urobiť, že vyrábaný diel bude vedieť, čo bolo na ňom urobené a čo sa urobiť má. Podľa toho sa rozhodne, na ktoré pracovisko sa presunie. A nielen to. Do týchto väzieb budú zapojení aj dodávatelia, partneri a dokonca aj zákazník. Bude to vyžadovať nové algoritmy a aplikácie prepájajúce milióny vecí, ktoré zaistia, že všetko beží stabilne a že sú synchronizované v celom hodnotovom reťazci. Konečný očakávaný efekt by mal vyústiť do nižších nákladov na výrobu výrobku, podstatne väčšej pružnosti firiem, rozmanitosti výrobkov a skrátenia inovačného cyklu.

V tejto súvislosti existuje aj obava z „nadvlády“ robotov a nadbytočnosti ľudskej pracovnej sily. Aký je Váš názor?

Toto je otázka skôr pre sociológa. Existujú vážne riziká prudkého nárastu nezamestnanosti, ale dúfam, že neprinesú žiadnu katastrofu. Svet sa mení, to sa nedá zastaviť. Pred 100 rokmi bolo na Slovensku zamestnaných v poľnohospodárstve viac ako 80 % obyvateľov, dnes je to menej ako 5 %. Pritom nehladujeme. Verím, že sa aj s týmto problémom ľudstvo dokáže vyrovnať. Na druhej strane pokiaľ výrobca nenájde cestu, ako konkurovať lacnej pracovnej sile z východu, tak musí doma zatvoriť fabriku a odísť do lacnejšieho zahraničia. To je pre jeho krajinu oveľa horšie ako zavádzanie automatizácie a robotiky.

Aj keď Slovensko nepatrí medzi východné krajiny, predsa len máme lacnejšiu pracovnú silu. Kedy predpokladáte, že tento trend dorazí k nám?

Priemysel 4.0 zasiahne celý výrobný svet a ten, kto sa neprispôsobí, toho trh zvalcuje. Je však dôležité uvedomiť si, že treba vyriešiť obrovské množstvo úloh, kým sa začne naplno aplikovať. Firmy nás oslovujú, že chcú urýchlene transformovať svoju firmu na Industry 4.0. Väčšina nástrojov však ešte nie je hotová. Bude to proces postupný a bude trvať dlhé roky.

Ako sa má teda podnik pripraviť na zmeny?

Firmy generujú množstvo dát o výrobkoch, o ich výrobe, o zmenách... Väčšina poznatkov a dát je uložená neriadene, značná časť sa nachádza jedine v hlavách pracovníkov. Smart výroba je postavená na komunikácii technických zariadení. Tie nedokážu pracovať s neúplnými alebo chybnými dátami. Ak si firmy neurobia poriadok v dátach, tak je z ich pohľadu zbytočné hovoriť o projekte Industry 4.0. Ten potrebuje všetky dáta úplné, správne a okamžite dostupné. Pritom ich objem bude o niekoľko rádov väčší, ako je to dnes. Poriadok v dátach a zavedenie systému ich riadenia je teda určite prvý krok.

A čo ďalej?

Druhým, paralelným krokom by mala byť postupná digitalizácia. Väčšina firiem už má svoje výrobky modelované v 3D a tento digitálny model firmy využívajú na ďalšie detailné spracovanie. Minimum firiem však pracuje s digitálnym modelom výroby. Ten umožňuje navrhovať a optimalizovať veľké množstvo variantov výrobných procesov.

Ako na tento trend reflektuje SOVA Digital, ktorá vždy patrila medzi priekopníkov a lídrov vo svojej oblasti?

Priemysel 4.0 nemôže byť aplikovaný bez takých riešení, aké dodávame, teda PLM. Vnímame to ako úžasnú výzvu, ktorá pred nami stojí. V SOVA Digital sme v minulých dňoch prijali nový strategický program, ktorý má tri rozhodujúce smery: príprava firiem na zavádzanie IoT – poriadok v dátach a digitalizácia výroby; pripravenosť aplikovať technológie IoT od Siemens PLM našim zákazníkom; vytvárať vlastné aplikácie k nástrojom Siemensu, zamerané na zlepšovanie výsledkov našich zákazníkov.

Sú produkty SOVA Digital už teraz v súlade so smart výrobou, ako o tom hovorí váš nový slogan?

Ako partner Siemensu máme obrovskú konkurenčnú výhodu v tom, že Siemens je dlhodobým lídrom na trhu a roky sa na tieto zmeny pripravuje. Jeho portfólio je smerované práve k napĺňaniu vízie Industry 4.0.

Čo to presne znamená?

Systémy PLM by mali byť jedným z najdôležitejších podnikových systémov riadiacich spracovanie a zber dát, spoluprácu a komunikáciu. Zároveň prichádzajú nové aplikácie, ktoré sú postavené na digitálnom modeli výroby a výrobku, a sú zároveň predprípravou na IoT.

Prvým riešením je operatívne plánovanie výroby, ktoré sa priamo pripravuje na konkrétny digitálny model výroby u zákazníka a je ušité presne na jeho mieru. Výsledkom je oveľa lepšie využitie výrobných kapacít, rýchlosť reakcie a presnosť ako v univerzálnych riešeniach z ERP systémov. Druhým riešením je spracúvanie kalkulácií do ponúk, tzv. product costing. Je to nástroj, ktorý odhalí akýkoľvek priestor na zníženie nákladov. Pri náraste rozmanitosti výrobkov, zložitosti výroby a potrebe rýchlo pripraviť reálnu cenu, ktoré IoT určite prinesie, to v súčasnosti začína byť nenahraditeľný nástroj.

Opäť vychádza z digitálneho modelu. V neposlednom rade rozbiehame nástroj Virtual commissioning určený na rýchle uvedenie do prevádzky tak, aby sa zásadne eliminoval čas implementácie fyzických výrobných liniek alebo rozbehu automatizačných zariadení. Tieto tri príklady demonštrujú našu pripravenosť už dnes na postupný, a pritom bezdemolačný prechod na technológie IoT.

Mária Mikušová