Chladenie na báze Blue e+ teraz aj v zabudovanej a strešnej verzii

V podstate už od prvopočiatku používania klimatizačných jednotiek na chladenie elektrorozvádzačov boli veľmi často obľúbené strešné chladiace jednotky. A to aj napriek tomu, že mali veľké množstvo nevýhod. Výhody umiestnenia na strechu sa často idealizovali a pre mnohých konštruktérov boli podstatné a zásadné. Aké sú teda tie výhody?
Chladenie na báze Blue e+ teraz aj v zabudovanej a strešnej verzii

No hlavne klimatizačná jednotka umiestnená na streche rozvádzača nezavadzia a nezaberá pôdorysný priestor, ani vnútri, ani zvonka rozvádzača. To je naozaj obrovská výhoda hlavne tam, kde sa vnútro rozvádzača využíva vo veľkej miere; vonku je to napríklad rad rozvádzačov s chodbičkou pred nimi, kde už aj 10 cm navyše robí vážny problém. Takáto situácia je prekvapivo častá hlavne vo väčších výrobných podnikoch. Preto sa strešné jednotky nasadzovali aj napriek tomu, že tie staršie mali na druhej strane množstvo nevýhod. Vnútorný obeh bolo pri niektorých typoch veľmi ťažké zosúladiť s prístrojmi v skrini tak, aby nedochádzalo k obávaným horúcim hniezdam, prípadne vplyvom obmedzeného prúdenia zaľadnenia výparníka.

Vonku zase mala každá jednotka ináč vyriešený vstup a výstup vzduchu, tým napríklad nebolo možné mať pomerne blízko od zadnej steny rozvádzača výfuk teplého vzduchu od kondenzátora. Alebo v prípade jednotiek, ktoré vonku nasávali okolitý vzduch zľava a vyfukovali ho na pravej strane, nebolo možné umiestniť takéto jednotky vedľa seba v rade skríň, lebo tá pravá by nasávala teplý vzduch zo susednej jednotky. Novšie strešné jednotky mali už tento vonkajší obeh podstatne lepšie vyriešený – tak, že spredu nasávali okolitý vzduch a tromi stranami vyfukovali. Aj keď bola niektorá z bočnej alebo zadnej strany zastavaná, jednotka mohla nerušene ďalej pracovať a takisto mohli byť jednotky zaradené bez problémov vedľa seba.

S nástupom novej generácie chladiacich jednotiek Rittal na báze Blue e+, ktoré predstavujú naozaj veľký skok v technologickej vyspelosti, ovládania a efektívnosti prevádzky, ustúpili strešné jednotky do úzadia. Aj keď sú strešné jednotky obľúbené, bola škoda nasadzovať menej úsporné a menej komfortné jednotky na strechu, keď boli a sú bežne dostupné nástenné chladiace jednotky na báze Blue e+. Teraz sa však táto situácia úplne mení, lebo už sú dostupné hneď dva typy strešných chladiacich jednotiek: bežná a zabudovaná strešná jednotka. Zabudovaná verzia sa dodáva priamo so skriňou ako jeden celok. Tým odpadá vyrezávanie otvorov a celá montáž jednotky na strechu skrine. Celok vyzerá veľmi moderne a elegantne. V podstate sú však oba typy, čo sa týka funkcionality a parametrov, totožné.

Chladiaci výkon je 1 300 W pri L35 L35, to znamená pri teplote vnútri a vonku skrine 35 °C. Samozrejme pri vyššej teplote vonku je skutočný výkon nižší, pri nižšej teplote zase vyšší. Ide však vždy o hybridnú jednotku, teda takú, ktorá pri teplote vnútri značne vyššej ako vonku chladí len výmenníkovo alebo hybridne. Podobne ako pri nástenných jednotkách je tu vstavaná súčasne aj technológia s heat pipe, teda tepelnými trubicami, ktoré umožňujú jednotke fungovať ako výmenník tepla vzduch – vzduch s ohromne vysokým stupňom tepelnej vodivosti. Ak je teda nie veľmi veľký stratový výkon v skrini a súčasne je teplota vnútri skrine značne vyššia ako okolitá, kompresor nejde vôbec, fungujú len ventilátory vnútorného a vonkajšieho obehu. Aj tie sú veľmi efektívne a úsporné, lebo ich výkon je podľa potreby plynule regulovaný. Kompresor sa zapína, až keď je stratový výkon veľmi veľký alebo keď je teplota vonku podobná alebo dokonca vyššia ako teplota vnútri rozvádzača.

Aj pri týchto podmienkach pracuje jednotka veľmi efektívne a ticho s úplne plynulými všetkými nábehmi, čo podstatne predlžuje aj životnosť komponentov. Regulácia teploty na žiadanú hodnotu prebieha bez jej kolísania podľa veľkosti hysterézy. Vzhľadom na zabudovaný PID regulátor sa teplota ustáli presne na nastavenej hodnote. Žiadne skokové zapínanie a vypínanie kompresora a ventilátorov sa jednoducho nekoná, takže žiadne rázy a prúdové špičky nezaťažujú sieť. Celkovo sa priemerne takto ušetrí podobne ako pri nástenných jednotkách až 75 % energie.

Podobne ako pri nástenných jednotkách je obrovskou výhodou flexibilita vlastností napájacieho napätia. Tým sú tieto jednotky nasaditeľné jednoducho po celom svete s akýmkoľvek napätím a frekvenciou. To je veľmi dôležité pre výrobcov svetovo dostupných zariadení. Obsluha takisto prebieha podobne ako pri nástenných jednotkách na súčasnom najmodernejšom stupni vývoja pomocou dotykovej obrazovky a jasných textových správ až v 21 voliteľných jazykoch. Ovládanie je aj preto vysoko intuitívne, netreba na to študovať žiadne príručky, prípadne hľadať číselné kódy a podobne. Zariadenie komunikuje a dá sa diagnostikovať aj pomocou USB portu, aj technológiou NFC z mobilného telefónu. V prípade potreby trvalého sledovania stavu možno použiť rozhranie IoT na priame pripojenie do siete.

U Rittalu sú samozrejmosťou certifikáty platné prakticky po celom svete: UL + C-UL-FTTA, TUV, EAC. Veľmi často diskutovaný systém vedenia vzduchu je teraz vyriešený mimoriadne prakticky a dá sa povedať, že aj univerzálne, teda bez potreby následnej úpravy. Vonkajší okruh má vstup aj výstup vzduchu na prednej strane chladiacej jednotky. To je úplne ideálne riešenie, lebo pred skriňou je prakticky vždy miesto. Netreba teda vôbec brať ohľad na vedľajšie steny alebo predmety na boku alebo vzadu.

Vnútorný obeh je riešený zase univerzálne s ohľadom na umiestnenie komponentov na montážnej doske uloženej v zadnej časti skrine. Preto sa teplý vzduch nasáva vzadu v značnej časti šírky a vychladený vzduch je vyfukovaný v prednej časti tak, aby sa vytvoril uzavretý okruh. Vychladený vzduch, ktorý sa vyfukuje vpredu smerom dolu až ku dnu rozvádzača, následne stúpa hore a ochladzuje jednotlivé komponenty na doske, čím sa ohrieva, až je nasatý späť do klimatizačnej jednotky.

Pri zabudovanej verzii sa dá ovládací panel vmontovať do dverí skrine kvôli ľahšiemu prístupu. Veľmi dobrý prístup v prípade opravy sa dosiahne aj vytiahnutím celej jednotky smerom dopredu cez otvorené dvere.