Ako pomôcku na určenie, či stačí vetranie okolitým vzduchom alebo je potrebné zariadenie na generovanie chladného vzduchu, možno použiť bezplatnú aplikáciu RiTherm. Therm je softvér, ktorý na základe vstupných údajov, ako sú rozmery rozvádzača, teplota okolia rozvádzača, požadovaná teplota v rozvádzači a stratový tepelný výkon inštalovaných zariadení v rozvádzači, vyhodnotí, či je potrebné rozvádzač vetrať/chladiť a aký typ zariadenia je vhodný na dosiahnutie zadaných parametrov.

Vetranie okolitým vzduchom

Pasívne vetranie okolitým vzduchom možno dosiahnuť pomocou vetracích mriežok, ktoré máme k dispozícii v najbežnejšom variante s osadením na plochý diel rozvádzača, alebo možno použiť vetraný podstavec, prípadne strešné odvetranie.

Aktívne vetranie sa používa v prípade požadovanej cirkulácie okolitého vzduchu v rozvádzači. Na cirkuláciu možno použiť ventilátory, ktoré sa delia podľa spôsobu montáže na nástenné a strešné, alebo je možné použitie výmenníka vzduch/vzduch.

V priebehu apríla bude uvedený na trh nový typ nástenného ventilátora s označením Blue e+, ktorý sa vyznačuje viacerými inováciami. Doterajšia konštrukcia nástenných ventilátorov umožňovala manipuláciu bez nutnosti použitia náradia. Táto manipulácia zahrnuje uchytenie do montážneho otvoru, otočenie cirkulácie vzduchu z pretlakovej na podtlakovú, elektrické zapojenie a výmenu filtračnej vložky. Zmenou je lepšie zaistenie a uchytenie v montážnom otvore a mechanika na odklopenie mriežky pri servise alebo výmene filtračnej mriežky. Najväčšou zmenou nových typov ventilátorov je samotná filtračná vložka pre výkon od 50 m3/h. Súčasťou dodávky bude skladaná filtračná vložka, ktorej výhodou je šesťnásobne dlhšia životnosť vďaka väčšej filtračnej ploche v porovnaní s doteraz používanými filtračnými vložkami. Ventilátor so skladaným filtrom navyše dodáva približne o 40 % viac vzduchu ako rozmerový ekvivalent z netkanej textílie.

Výmenník vzduch/vzduch je obzvlášť vhodná alternatíva na chladenie okolitým vzduchom, ak je rozvádzač umiestnený v podmienkach, kde sa nachádza veľmi jemný prach, olej alebo iné agresívne látky, a nie je žiaduce, aby ani filtrovaný vzduch z okolia prenikal do vnútra rozvádzača. Konštrukcia výmenníka vzduch/vzduch, kde sú vonkajší a vnútorný okruh hermeticky oddelené a spája ich len hliníkový blok na odovzdanie tepla, ho priamo na takéto použitie predurčuje.

Kompresorové chladenie

Pomocou chladiacich jednotiek sa vnútorná teplota rozvádzača udržuje na konštantnej úrovni nezávislej od okolitej teploty, kde je rozvádzač umiestnený. Vedenie vzduchu spĺňa individuálne požiadavky vďaka dvom vzájomne oddeleným okruhom a do skrine tak nepreniká ani prach.

Typový rad chladiacich jednotiek Blue e+ od spoločnosti Rittal zahŕňa najefektívnejšie chladiace jednotky na svetovom trhu. Úspora až 75 % nákladov vynaložených na spotrebu elektrickej energie je dosiahnuteľná vďaka použitej sériovej technológii tepelných trubíc (heat pipes). Chladiace jednotky Blue e+ tak využívajú hybridný systém, výsledkom čoho je, že kolujúce chladivo úplne obchádza kompresorový okruh, ktorý sa nezopne a negeneruje spotrebu.

Typový rad chladiacich jednotiek s technológiou tepelných trubíc bol nedávno rozšírený o rad Blue e+ S a momentálne spoločnosť Rittal ponúka zo svojho portfólia modely od 300 W až do 6 000 W účinného chladiaceho výkonu vo verzii nástenných chladiacich jednotiek určených pre rozvádzače. Modely Blue e+ S navyše používajú chladiace médium R-513A a sú tak šetrnejšie k životnému prostrediu vďaka nízkemu GWP.

Kvapalinové chladenie

Efektívne kvapalinové chladenie sa používa tam, kde sa vyžaduje vysoké chladiace zaťaženie, napríklad na chladenie procesov a strojov alebo pri odvádzaní stratového tepelného výkonu z rozvádzačov pomocou výmenníka vzduch/voda. Pomocou kvapalinového chladenia možno priestorovo oddeliť výrobu chladu a chladenie procesov.

Podobne ako pri kompresorovej technológii možno s novou generáciou Blue e+ ušetriť až 70 % nákladov vynaložených na spotrebu elektrickej energie. Tieto typy chladiacich jednotiek zaisťujú efektívne chladenie kvapalného média s vysokou presnosťou regulácie pomocou použitej inovatívnej technológie DC invertora.

Rittal Scan & Service

S aplikáciou Rittal Scan & Service môžete pohodlne a jednoducho komunikovať počas prevádzky so svojimi zariadeniami. 

Rýchla parametrizácia a uvedenie do prevádzky – všetky parametre zariadenia možno rýchlo a jednoducho preniesť do chladiacej jednotky cez NFC.

Šetrenie času pomocou Fast-Copy – funkcia, pomocou ktorej možno jednoducho skopírovať všetky nastavenia chladiacej jednotky do iných jednotiek.

Vytvorenie a poslanie servisnej správy – pomocou aplikácie môžete kedykoľvek 24/7 vytvoriť servisnú správu a odoslať ju na kontakt podľa vlastného výberu.

Vytvárajte a odosielajte zoznamy sledovaného príslušenstva a náhradných dielov – nájdite správne príslušenstvo a náhradný diel pre naskenovaný produkt a umiestnite ho do zoznamu sledovaných položiek. Zoznam sledovaných položiek si môžete vyžiadať ako cenovú ponuku.

Prehľad všetkých informácií o produkte – získajte všetky relevantné informácie o produkte, ako sú technické informácie, pokyny, rôzne návody, priamy prístup ku všetkým relevantným technickým údajom alebo schváleniam produktu.

Spravujte naskenované produkty – sledujte a spravujte svoje naskenované produkty alebo si vytvorte vlastné zoznamy produktov.

Registráciou produktov k výhodám – zabezpečte si atraktívne výhody pohodlnou registráciou svojich produktov Rittal.

www.rittal.sk