V dizajne obľúbeného univerzálneho frekvenčného meniča FRENIC-Ace je od roku 2020 k dispozícii rekuperačná jednotka FRENIC-eRHC. Nahradila staršie typy FRENIC-RHC-C, t. j. zariadenia typu Active Front End, a priniesla spolu s výraznou modernizáciou a zlacnením riešenia aj veľmi praktický režim brzdného odporu.

Pretože štandardné frekvenčné meniče Fuji Electric sú schopné riadiť aj synchrónne stroje s permanentnými magnetmi v otvorenej slučke, spolu s jednotkou FRENIC-eRHC možno vytvoriť skutočne moderný generátor s konštantnou brzdnou energiou, teda s konštantným výkonom a súčasne čistým sínusovým priebehom dodávaným do siete. Toto riešenie je teda k dispozícii pre veterné elektrárne, malé vodné elektrárne a iné oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Vďaka popularite značky Fuji Electric v oblasti frekvenčných meničov pre výťahové aplikácie je použitie jednotky FRENIC-eRHC smerované práve do tohto trhového segmentu a tu skutočne nastáva príležitosť pre oba režimy jej využitia:

  • režim 1 – plnohodnotná sínusová rekuperácia do siete (Active Front End),
  • režim 2 – elektronický brzdný odpor.

Základným rozdielom z hľadiska ceny je dimenzovanie rekuperačnej jednotky, kde v režime 1 ide o plnohodnotný generátor energie, takže výkon rekuperačnej jednotky je rovný generovanému výkonu, a teda v štvorkvadrantovej prevádzke pohonu je výkon rekuperačnej jednotky zhodný s výkonom frekvenčného meniča. Zatiaľ čo v režime elektronického brzdného odporu je výkon rekuperačnej jednotky rovný iba brzdnému výkonu.

Aby bola celá zostava funkčná, treba použiť externé komponenty:

  • harmonický filter,
  • posilňovacia tlmivka,
  • nabíjacie odpory a stýkač ich premostenia.

Tieto komponenty predstavujú tiež nezanedbateľnú časť ceny celého riešenia. Integrátor si ich, samozrejme, môže zaobstarať sám alebo Fuji Electric zastúpená na českom, slovenskom a poľskom trhu firmou Amtek ponúka predmontované zostavy.

Použitie FRENIC-eRHC s príslušnými externými komponentmi sa všeobecne odporúča, ak je generovaná energia zo záťaže pohonu nezanedbateľná a nie je vhodné mariť ju v brzdnom odporníku a ďalej tiež ak sa vyžaduje dosiahnutie harmonického skreslenia (THDi) pod 5 %.

Spoločnosť Amtek je pripravená riešenie pohonov s rekuperáciou popularizovať na trhu nielen výťahových pohonov, zaistiť k nemu v dnešnej, dodávkovo komplikovanej dobe potrebný hardvér a tiež poradenstvo svojim tradičným aj novým zákazníkom.

Viac o frekvenčných meničoch v ponuke Amtek:
https://www.amtek.cz/frekvencni-menice/
https://www.amtek.cz/menice-pro-obecne-pouziti/