Kalibračný softvér Beamex CMX pomáha bezpečne a efektívne plánovať, spravovať, analyzovať a dokumentovať všetky kalibračné práce a aktíva. Kalibračný softvér CMX má tiež databázu s množstvom užitočných informácií – a tie sú teraz ľahko dostupné vďaka našej voliteľnej softvérovej aplikácii CMX Analytics Dashboard. Vďaka nej je k dispozícii vizuálny prehľad údajov z CMX na vytváranie správ a jednoduchšiu analýzu trendov, čo pomáha nájsť spôsoby, ako zvýšiť efektivitu a ušetriť náklady.

Ako to funguje

Reporty z CMX Analytics Dashoard získavajú informácie z databázy CMX a zobrazujú ich v Microsoft Power BI, poprednom nástroji na vizualizáciu údajov. Informačná obrazovka obsahuje najčastejšie potrebné analýzy, ktoré používateľom umožňujú realizovať hĺbkovú analýzu údajov obsiahnutých v databáze CMX. Informačná obrazovka má niekoľko stránok (záložiek) s informáciami vrátane:

  • kľúčových ukazovateľov kalibrácie,
  • referenčných etalónov (kalibrátorov),
  • nadväznosti kalibrátorov,
  • riadenia pracovných príkazov,
  • plánovania.

Vizuálna prezentácia kľúčových ukazovateľov kalibrácie

Beamex CMX Analytics Dashboard poskytuje ľahko použiteľný vizuálny súhrn kľúčových ukazovateľov výkonu kalibrácie, ako je percento kalibrácií, ktoré zlyhali alebo boli vykonané po dátume splatnosti, použitie etalónov a nadväznosť kalibrátorov.

Prehľad pracovného vyťaženia vášho tímu

Získajte prehľad o pracovnej vyťaženosti svojho tímu v priebehu času, aby ste mohli lepšie predpovedať pracovné vyťaženie počas daného mesiaca alebo týždňa – a podľa toho robte informované rozhodnutia spolu s technikmi pri riešení akýchkoľvek problémov. Pomôže vám to efektívnejšie využívať zdroje, ušetriť náklady a zvýšiť produktivitu. Analýza celej pracovnej histórie umožňuje identifikovať priestor na zlepšenie výkonu. Vďaka informačným obrazovkám je ľahké zdieľať analýzu kalibračných údajov pre rôzne zainteresované strany ako základ rozhodovania.

Pokročilé zobrazenie historických trendov

Na základe analýz zobrazených na informačnej obrazovke softvérovej aplikácie dokážete naštartovať postupy preventívnej údržby a tiež získať prehľad o histórii údržby konkrétneho výrobcu a modelu zariadenia v priebehu času. Pomocou trendov histórie pre konkrétneho výrobcu alebo modelu zariadenia môžete zistiť, či daný typ snímača funguje lepšie alebo horšie ako iný model.

Analýza histórie kalibrácie

Získajte odhad nestability zariadenia na základe predpovede z posledných vykonaných kalibrácií. Ak je predpoveď dobrá a trend je v medziach mimo tolerancie, môžete napríklad predĺžiť interval kalibrácie zo 6 na 12 mesiacov, čím ušetríte čas a peniaze.

Vplyv neistoty na kalibráciu

Informačná obrazovka s údajmi o neistote umožňuje zobraziť vplyv neistoty na kalibráciu. Napríklad pri kalibrácii nejakého pracovného bodu môže byť bod v tolerancii, ale pri zohľadnení neistoty existuje riziko, že tento bod už nebude v rámci požadovaných limitov. Pomôže vám to zabezpečiť, aby bol váš etalón dostatočne presný na kalibráciu, pričom sa zohľadní odstup presnosti (TUR).

Predpovedajte riziko neúspešnej kalibrácie

Analyzujte historické správanie prístrojov a predpovedajte riziko neúspešnej kalibrácie.

Zabezpečte súlad

CMX Analytics Dashboard pomáha zabezpečiť, aby sa všetky kalibrácie vykonali včas a žiadne dôležité sa nezmeškali. To je obzvlášť dôležité, ak vaša spoločnosť nepovoľuje používanie prevádzkových meracích prístrojov, ktorým už vypršal termín kalibrácie.

Môžete sledovať, kde a kedy boli použité kalibrátory, čo je dôležité v prípade, ak sa zistí, že kalibrátor bol chybný alebo mimo tolerancie.

Viac informácii o kalibrátoroch a kalibračných softvéroch Beamex CMX získate na uvedenej adrese.