V posledných rokoch sa firme podarilo vyvinúť viacero technológií (Absorb™, B-Compensation™ a iMath™), ktoré úspešne implementovali do svojich výrobkov. Základom automatizačného riešenia sú riadiace systémy B&R X20 a priemyselné PC APC2200 s výkonnými procesormi od Intel. V kombinácii so servomeničmi ACOPOS P3 schopnými pripojiť jeden až tri motory na jeden menič v polohovej slučke 50 µs a s možnosťou napájania motorov a prenosu dát a bezpečnostných informácií z enkodérov iba pomocou jedného kábla umožňuje riešenie B&R naplno využiť tento potenciál pri konštrukcii stroja.

Vzhľadom na strojné smernice v EÚ sa bezpečnostné funkcie v automatizačných prvkoch stávajú čoraz dôležitejšie. ACOPOS P3 sa radí so 14 bezpečnostnými funkciami (ako STO, SS1, SS2, SLS, SMS, SBC, SDI, SLI, SLP, SMP, SLA, RSP, SBT, SLT) medzi najpokrokovejšie servomeniče súčasnosti. Tieto bezpečnostné funkcie spĺňajú požiadavky až po SIL3/PLe/Cat4.

Nosnými modelovými radmi spoločnosti DMC sa stali CNC stroje ENSIS a INVICTA. V kombinácii s vhodným plazmovým zdrojom od spoločnosti HYPERTHERM dokážu ponúknuť zákazníkovi veľa benefitov. Rozdiel pri týchto modeloch je hlavne v mechanickom vyhotovení.

Modelový rad ENSIS možno dodať v podstate v neobmedzenej dĺžke pohybu (os X) a v šírke do 8 m (os Y). Opakovaná presnosť polohovania je 0,05 mm po celej dĺžke pohybu v oboch osiach. Výhodou je možnosť nasadenia viacerých priečnych portálov, t. j. osí Y a Z, ktoré pália jeden program súčasne. Tým sa dosahuje vysoká efektivita a aj možnosť striedania technológií pálenia.

Modelový rad INVICTA možno dodať v dĺžke pohybu do 14 m (os X) a v šírke do 3 m (os Y). Opakovaná presnosť polohovania je 0,01 mm po celej dĺžke pohybu v oboch osiach. Hlavný rozdiel medzi radom ENSIS a INVICTA je v dynamike pohybu. Už pri rade ENSIS sa vďaka pohonom a riadeniu od B&R bez problémov dosahujú parametre potrebné na nasadenie plazmovej technológie pre TrueHole. Pri rade INVICTA sú tieto parametre niekoľkonásobne vyššie po stránke požadovaného zrýchlenia aj dynamiky pohybu. Preto sa oba typy strojov používajú vo firmách, ktoré majú záujem o vysokokvalitné a presné delenie rôznych materiálov v širokom spektre pálenej hrúbky.