Čo je IIoT? Všetko, čo potrebujete vedieť o priemyselnom internete vecí

Internet vecí alebo IoT sa pomaly, ale isto stáva neodmysliteľnou súčasťou každodenného života, ktorá nám uľahčuje prácu a ponúka dosiaľ nevídané možnosti využitia. Vďaka organickému prepojeniu technologických zariadení s internetom a vzájomnej interakcii jednotlivých systémov prináša nový pohľad na svet a jeho budúce perspektívy.
Čo je IIoT? Všetko, čo potrebujete vedieť o priemyselnom internete vecí

Priemyselný internet vecí alebo IIoT (Industrial Internet of Things)  označuje miliardy priemyselných zariadení – čokoľvek od strojov v továrni až po motory vnútri lietadla, ktoré sú naplnené senzormi, pripojené k bezdrôtovým sieťam a generujú obrovské množstvo údajov. Príchod lacných senzorov, programovateľných IoT brán a bezdrôtových sietí s veľkou šírkou pásma znamená, že akékoľvek zariadenia môžu byť navzájom prepojené a zároveň pripojené do internetu, čo umožní ich monitorovanie, zdieľanie údajov o ich stave a zároveň komunikáciu s ostatnými zariadeniami. Všetky zozbierané údaje možno spracovať a analyzovať v reálnom čase, aby sa podnikové procesy stali efektívnejšie.

Aký je rozdiel medzi internetom vecí a priemyselným internetom vecí?

IIoT by sa nemal zamieňať so spotrebiteľským internetom vecí, hoci funkcionalitou sa často prekrývajú. Spotrebné zariadenia internetu vecí sa môžu pohybovať od inteligentných hodiniek po inteligentné domáce reproduktory (a žiarovky, dverové zámky a ďalšie inteligentné domáce zariadenia) či dokonca topánky alebo oblečenie. Základná myšlienka spotrebiteľského internetu vecí je však v zásade rovnaká ako myšlienka IIoT: používať senzory a automatizáciu na zefektívnenie procesov.

S čím sa priemyselný internet vecí často zamieňa?

Pre IIoT sa používa niekoľko alternatívnych označení. Machine-to-Machine (M2M) je jedno; iní hovoria o štvrtej priemyselnej revolúcii alebo o Priemysle 4.0. Všetky tieto označenia sú zväčša vzájomne zameniteľné; kľúčovým konceptom je, že všadeprítomné dáta v reálnom čase a dynamické rozhodovanie môžu podnikom priniesť významný nárast efektivity a výkonu.

Prečo je priemyselný internet vecí taký dôležitý?

IIoT je dôležitý pre svoj potenciál umožniť rýchlejšie a lepšie rozhodovanie. Zmena, ktorú môže IIoT priniesť, úzko súvisí s projektmi digitálnej transformácie, na ktorých mnohé podniky pracujú. Poskytnutím mimoriadne podrobných údajov v reálnom čase môže IIoT pomôcť spoločnostiam lepšie pochopiť ich výrobné a obchodné procesy a analýzou údajov môže zefektívniť procesy a dokonca otvoriť nové možnosti generovania výnosov.

Aké sú kľúčové technológie priemyselného internetu vecí?

Najjednoduchšie je predstaviť si tri hlavné komponenty infraštruktúry IIoT: senzory a IoT brány (gateway), siete a IoT platforma. Použitie a kombinovanie jednotlivých komponentov IoT infraštruktúry závisí od konkrétneho projektu.

Programovateľné IoT brány sú určené na pripojenie akéhokoľvek typu zdroja dát vrátane senzorov s bezdrôtovým pripojením a slúžia na nepretržité zhromažďovanie a spracovanie dát z celej podnikovej infraštruktúry. Prostredníctvom IoT brán sú všetky zhromaždené, spracované a skonsolidované dáta pohotovo prenášané do podnikového dátového centra alebo cloudu s cieľom ich následnej analýzy a ďalšieho spracovania.

IoT platforma je kompletný balík softvérových nástrojov na spracovanie a analýzu dát a udalostí v reálnom čase. Úlohou IoT platformy je spracovať a analyzovať všetky dáta zo senzorov, strojov, zariadení, riadiacich jednotiek, informačných systémov, databáz či iných dátových zdrojov podniku. Komplexná IoT platforma pomáha rýchlo vytvárať, testovať a nasadzovať IIoT aplikácie alebo služby a umožňuje tak inteligentným podnikom efektívne narábať s ich údajmi a premieňať ich na užitočné informácie.

Priemyselný internet vecí a cloud

Väčšina z IIoT aplikácií vyžaduje cloud computing v nejakej podobe. Môže to byť iba ukladanie alebo analýza údajov alebo sofistikovanejšia správa všetkých IoT zariadení alebo celého ekosystému. Cloud computing však neponúka služby, ktoré siahajú až po okraj siete, tzv. Edge Computing, kde sa analýza údajov vykonáva priamo na IoT zariadeniach alebo v ich blízkosti, lež na vzdialenom cloudovom dátovom centre. Znížením vzdialenosti, ktorú musia údaje prejsť, spoločnosti získajú rýchlejšie odpovede a zároveň sa zvýši bezpečnosť celého riešenia.

Edge Computing je zariadenie, ktorého jadrom je programovateľná IoT brána doplnená o pokročilé analytické nástroje obsahujúce všetky nevyhnutné funkcie na zber údajov, dočasné ukladanie a analýzu dát a udalostí v reálnom čase. Zariadenie spracúva a analyzuje dáta na okraji siete a na rozdiel od IoT brán, ktoré do dátového centra prenášajú kompletné tzv. surové dáta, odosiela do dátového centra len užitočné informácie.

Ako môžete vo vašej firme využiť internet vecí?

Príkladov IIoT aplikácií je nepreberné množstvo a ďalšie nové riešenia pribúdajú doslova každý deň. IIoT riešenia možno využiť (takmer) v každom odvetví priemyslu. V priemyselnej automatizácii na integráciu a komunikáciu heterogénnych riadiacich systémov od rôznych výrobcov komunikujúcich prostredníctvom rôznych protokolov alebo na automatickú diagnostiku prístrojov a monitorovanie ich stavu s možnosťou upozornenia na blížiace sa poruchy, na tzv. prediktívnu údržbu. V riadení budov na integráciu a inteligentné riadenie systémov vykurovania, vzduchotechniky a osvetlenia. V doprave a logistike na kontrolu kvality prepravovaného tovaru – monitorovanie vibrácií, nárazov, polohy, teploty a ďalších parametrov alebo sledovanie balíkov a lokalizáciu zásielok – okamžitá lokalizácia aktív, informácie o majetku alebo tovare a jeho polohe, kde sa aktuálne nachádza alebo kde sa pohybuje. V energetike na monitorovanie aktuálnej spotreby energií a automatizované vypínanie zariadení pri prekročení limitov. V environmentálnom prostredí na monitorovanie teploty, vlhkosti, rýchlosti vetra, zrážok, kvality ovzdušia (CO, CO2, SOx, NOx), prachových častíc vrátane nebezpečných plynov, ďalej na monitorovanie hladiny spodných vôd alebo znečistenia vody či zosuvov alebo kontaminácie pôdy.

Ako začať s priemyselným internetom vecí?

Prvým krokom smerom k stratégii IIoT je porozumieť tomu, čo sa snažíte dosiahnuť. Projekty IIoT sa môžu zamerať na prediktívnu údržbu, priemyselnú automatizáciu a integráciu, vyššiu prevádzkovú efektívnosť, zníženie prestojov alebo lepšie obchodné rozhodnutia a vytváranie nových tokov výnosov. Nezabudnite, že každý z projektov bude potrebovať iné hardvérové komponenty, siete a analytické údaje a vyžadovať skúsenosti rôznych špecialistov na senzory a IoT siete, programátorov, procesných analytikov so znalosťami daného odvetvia a dátových analytikov, ktorí premenia čísla na užitočné informácie.

ALEF je stabilným dodávateľom informačných technológií už od roku 1994 a ponúka komplexné riešenia v oblasti IoT, networkingu, kybernetickej bezpečnosti, firemnej komunikácie a dátových centier. Okrem technických riešení spoločnosť ALEF zabezpečuje školenia, poradenstvo v oblasti EU´ fondov a VO a tiež súlad v súčasnosti s toľko diskutovanou témou zákona o kybernetickej bezpečnosti. Vyberte si preto správneho dodávateľa pre IoT projekt, ktorý vám pomôže realizovať vaše nápady.

ALEF Distribution SK, s. r. o.
Lukáš Bordák
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
+421 907 661 448
sk-iot@alef.com
www.alef.com/sk