Požiadavky na kolaboratívne roboty

Jednoduchosť nastavenia a použitia je preto alfou a omegou efektívneho využívania kolaboratívnych robotov. Dnes môžu operátori zabudnúť na kurzy programovania, pretože s kolaboratívnymi robotmi sa môže programátorom robotov stať ktokoľvek za necelé dve hodiny. Intuitívne používateľské prostredie sprístupní programovanie skutočne každému a ľahko programovateľné roboty potom rýchlejšie a presnejšie dokážu inovovať výrobné prevádzky.

Ďalšou požiadavkou je skrátenie času nasadenia – rýchlejšia implementácia automatizačných technológií rádovo v mesiacoch už v súčasnom dynamickom trhu nemôže obstáť. Kolaboratívna robotika dokáže zredukovať čas nasadenia na pár dní. V kombinácii s pokročilými technológiami a funkciami, ktoré umožňujú rýchle nastavenie, bezproblémové prepojenie a ľahké programovanie, menia dnešné kolaboratívne roboty spôsob, akým podniky automatizujú svoje prevádzky. Kolaboratívne roboty Universal Robotos sú kompatibilné s jednofázovým elektrickým napájaním a vybavené intuitívnym používateľským dotykovým rozhraním na ľahkú inštaláciu a prepojenie do prostredia výrobnej linky. Zmeniť pracovnú úlohu pre kolaboratívny robot je tiež jednoduché. Prepojenie pomocou V/V rozhraní a vysokorýchlostnej komunikačnej zbernice umožňuje bezproblémovú integráciu s produktmi portfólia Universal Robots+ s cieľom maximalizovať produktivitu a skrátiť čas prestavenia. Od vybalenia robota, jeho prichytenia a naprogramovania prvej úlohy zvyčajne neprejde viac ako jedna hodina.

Nakoniec tretím kľúčovým prvkom úspešnej automatizácie je flexibilita. Robot musí zvládnuť rôzne pracovné aplikácie a spĺňať nároky vyplývajúce z rýchlo sa meniacich požiadaviek zákazníkov, a to nielen súčasných, ale aj budúcich. Pripravenosť na budúce požiadavky pomocou platformy, ktorá ponúka rôzne koncové nástroje, doplnky a softvér od partnerských dodávateľov, umožňuje rast spoločne s obchodnými potrebami, realizáciu nových úloh a nachádzanie nových využití s jedným a tým istým kolaboratívnym robotom.

Nový rad e-Series

Práve s ohľadom na tieto požiadavky prišiel nedávno na trh e-Series, nový rad kolaboratívnych robotov Universal Robots. Ten sa zameral na ďalšie zvýšenie flexibility práce s robotmi. Vďaka integrovanému snímaču sily a krútiacemu momentu zvláda širšie spektrum aplikácií – okrem osvedčenej obsluhy strojov, paletizácie, montáže a pod. dokáže vykonávať aj zložitejšie aplikácie, ako je zváranie alebo úlohy z oblasti dokončovacích operácií typu šmirgľovanie, brúsenie či leštenie. Snímač, ktorý citlivo deteguje aj tie najmenšie pohyby, umožňuje naprogramovať kolaboratívne roboty Universal Robots s maximálnou presnosťou, ktorá je extrémne dôležitá pre presnú výrobu. Navyše je pripravený aj na budúce aplikácie, čím sa zlepšuje miera návratnosti investície do konkrétneho robota.

Rýchlejšie a jednoduchšie nasadenie kolaboratívneho robota do prevádzky teraz umožňuje integrované sériové komunikačné rozhranie prepojené s ďalšími systémami, ktoré eliminuje prekážky spojené s komunikáciou medzi koncovými nástrojmi a riadiacou jednotkou. Došlo zároveň k vylepšeniu používateľského rozhrania vďaka modernejšiemu vzhľadu a zrýchleniu programovacích operácií umožňujúcich vďaka menšiemu počtu kliknutí vytváranie programov.

Všestrannosť radu e-Series je podporovaná ekosystémom Universal Robots+, ktorý ponúka široké spektrum koncových nástrojov a softvérové riešenie umožňujúce splniť takmer každú konfiguráciu a aplikačnú potrebu. Patentované a vysoko intuitívne 3D rozhranie umožňuje komukoľvek na výrobnej linke stať sa programátorom bez predchádzajúcich skúseností. Používateľsky priateľské rozhranie umožňuje operátorom programovať kolaboratívny robot polohovaním jeho ramien do požadovaných bodov alebo jednoducho s využitím funkcie drag&drop na dotykovom paneli.

Samozrejme nemožno zabudnúť na ďalšie posilnenie bezpečnosti. Kolaboratívnu automatizáciu uľahčuje 17 bezpečnostných funkcií vrátane nastaviteľných parametrov na zastavenie robota. Všetky bezpečnostné funkcie sú certifikované podľa TÜV Nord a v súlade s bezpečnostnými normami EN ISO 13849-1 a EN ISO 10218-1 (Cat. 3 PLd) pre bezbariérovú spoluprácu robotov s ľuďmi.

Najrýchlejšia návratnosť 34 dní

Výrobca hasičského vybavenia, americká spoločnosť Task Force Tip, je jedným z príkladov spoločnosti, kde bezpečnostné požiadavky a nepružnosť pôvodného automatizačného riešenia s tradičnými robotmi nepriniesli očakávaný efekt. Nasadením štyroch kolaboratívnych robotov Universal Robots na obsluhu CNC strojov však firma dokázala zredukovať požiadavky na personál a zvýšila produktivitu, pričom zaznamenala najrýchlejšiu návratnosť v histórii Universal Robots – 34 dní.

Pavel Bezucký
obchodný riaditeľ pre ČR a SR