Nové aplikácie

Na veľtrhu bol predstavený nový rad cobotov Universal Robots radu e-Series, ktorý okrem mnohých ďalších vylepšení novo integruje silovo-momentový (F/T) senzor. Ten dovoľuje využiť robotické ramená UR v celom spektre nových aplikácií, a to nielen tých súčasných, ale aj budúcich. Poďme sa pozrieť na niektoré príklady:

  • Leštenie a úpravy povrchov – silovo-momentový senzor umožňuje udržať konštantný tlak na povrchoch, ktoré majú nepravidelný tvar, a dosiahnuť tak konzistentnú kvalitu dokončovacích prác, ktoré by nebolo možné dosiahnuť manuálnym spôsobom.
  • Efektívnejšie zakladanie do CNC strojov – dnes sa súčiastky do strojov zakladajú a vyberajú pomocou naprogramovania presnej polohy komponentu umiestneného v danom stroji. Ak sa na prvýkrát „netrafí“, proces sa zastaví. Nový rad umožňuje pomocou senzora nájsť správnu polohu v stroji aj opakovane a zaistí hladšiu kontinuitu výroby.
  • Manipulácia s citlivými súčiastkami – uchopovače boli v minulosti z najrôznejších dôvodov obmedzené na uchopovanie obmedzeného počtu predmetov. Súčasné uchopovače sú vďaka integrácii F/T senzora schopné manipulovať s oveľa širším rozsahom materiálov, napr. so súčiastkami vyžadujúcimi opatrné zaobchádzanie. Príkladom môže byť aplikácia zakladania PCB modulov do počítačových zostáv alebo uchopovanie pomocou pneumatických či „gecko“ uchopovačov.

Universal Robots+ a integrácia koncových nástrojov

Aby si zákazníci mohli vytvoriť robotickú aplikáciu presne podľa svojich potrieb, vznikol online obchod Universal Robots+, ktorý umožňuje nájsť všetko potrebné na jednom mieste – od koncových nástrojov cez doplnky na zabezpečenie požadovanej funkcionality až po softvérové nástroje. Universal Robots+ zahŕňa produkty od celého radu dodávateľov, takže zákazník si môže vybrať produkty tak, aby vyhovovali jeho funkčnosti aj finančným možnostiam.

Kľúčovou výhodou týchto produktov je certifikácia na robotické ramená Universal Robots, takže zákazníci majú istotu, že produkt bude stopercentne fungovať a že má plnú technickú podporu priamo od výrobcu. Ďalším prínosom je ľahká integrácia z hľadiska rýchleho mechanického prepojenia s robotickým ramenom aj z hľadiska softvérovej integrácie – koncový nástroj možno ovládať z rovnakej obrazovky ako cobot Universal Robots.

Súčasný dynamický rozvoj možností využitia kolaboratívnych robotov povedie k ďalšiemu rozširovaniu portfólia Universal Robots+. Z tohto pohľadu je tiež dôležité, že k programu Universal Robots+ majú prístup aj nezávislí vývojári, ktorí môžu tvoriť funkcionality presne na mieru podľa požiadaviek zákazníkov. Teraz možno zobraziť vyvinutú funkcionalitu produktu na výučbovom tablete UR, takže systémový integrátor či koncový používateľ dokáže ľahko a intuitívne integrovať funkcionalitu do svojej aplikácie.

Príklad: citlivé balenie rastlinných produktov

Príkladom toho, aké široké pole pôsobnosti môžu mať coboty Universal Robots aj v neočakávaných odvetviach, je proces balenia a paletizácie rastlinných produktov u pestovateľa a dodávateľa Rosborg Food Holding. V skleníkoch s rozlohou 120 000 štvorcových metrov v dánskom Odense pestuje 130 zamestnancov spoločnosti Rosborg pomocou najmodernejších technológií najrôznejšie rastliny vrátane mäty, estragónu, kôpru či miniatúrnych ruží. Spoločnosť ročne vypestuje, zožne, zabalí a predá asi 28 milión bylinných rastlín a 12 miliónov kvetín pod najrôznejšími značkami do celej Európy.

Firma sa neustále snaží optimalizovať produktivitu a profitabilitu procesov prostredníctvom automatizácie monotónnej práce a náročných činností, ktorým by sa pracovníci najradšej vyhli. Jednou z automatizačných investícií bol kolaboratívny robot Universal Robots osadený uchopovačom OnRobot RG6 so zabudovanou inteligenciou imitujúcou citlivý stisk ľudských prstov. Integrované riešenie cobota a uchopovača automatizuje činnosti prekladania kartónových škatúľ a premiestňovanie rastlín do škatúľ tak, aby nedošlo k poškodeniu produktov.

Automatizované riešenie baliacich procesov je také intuitívne, že aj pracovníci bez predchádzajúcich skúseností s robotmi dokážu ľahko zmeniť nastavenie balenia rôznych typov produktov voľbou na dotykovej obrazovke robota Universal Robots, ktorá ovláda rameno aj uchopovač. Zefektívnením a automatizáciou produkcie je firma schopná pokryť rastúci dopyt po širokom spektre produktov a vyrovnať sa so sezónnymi výkyvmi pracovnej sily. Na základe rýchlej návratnosti investície už plánuje obstaranie ďalšieho cobota, ktorého cieľom bude automatizovať proces strihania rastlín.