V ponuke spoločnosti AMTEK, spol. s r. o., je portfólio z oblasti senzoriky, bezpečnosti strojov, pohonov a ich riadenia, strojového videnia a mechanických konštrukcií. Výrobcovia týchto produktov a systémov sú špičkové zahraničné firmy: di-soric, Datalogic, Euchner, Tapeswitch, Fuji Electric, AMKmotion, Lika, Maytec.

Systémová integrácia týchto prvkov býva založená na konštrukciách z hliníkových profilov Maytec a ich doplnení senzorikou di-soric, Datalogic a Lika a pohonmi Fuji Electric. Pokiaľ ide o oplotenie pracovísk, prichádza k slovu bezpečnosť formou kľučiek a zámkov od firmy Euchner alebo spínacích hrán či rohoží od firmy Tapeswitch. Zaujímavé aplikácie sú tiež s priemyselnými kamerovými systémami Datalogic, prípadne di-soric montovanými na odolné a súčasne flexibilné konštrukcie zo systému hliníkových profilov. Jednoduchými, ale veľmi žiadanými prvkami sú aj malé jednoúčelové dopravníky.

V poslednom období sa v malých a presných manipuláciách osvedčuje použitie decentrálnych pohonov nemeckej firmy AMKmotion, ktorých prednosťou je, že nie je potrebný rozvádzač a všetko – systém riadenia pohybu (motion control), napájací zdroj a striedače so servomotormi – je prevedené decentrálne a podľa potreby opäť rozmiestnené na odolnom systéme z hliníkových profilov Maytec. Všetko je doplnené osvetlením priestoru strojov a signalizačnými svetlami di-soric vo vysokom krytí, s odolnosťou proti pripekaniu olejovej hmly, s veľmi kompaktnými rozmermi a možnosťou nastavenia cez rozhranie IO-Link.

Decentrálne servosystémy AMKmotion

Servomotory s integrovaným meničom sú dávno známym a striedavo sa objavujúcim a zanikajúcim konceptom smerovaným predovšetkým na malý výkon a malé napätie (24 V DC, 48 V DC, príp. 60 V DC). Spoločnosť AMKmotion (www.amk-motion.com) však má už niekoľko rokov pre túto oblasť systémy s plnohodnotným napájaním 3 x 400 V AC a medziobvodom na hladine 600 V DC, čo úplne mení možnosti ich nasadenia a posúva ich k plnohodnotným servosystémom pre aplikácie riadenia pohybu.

Decentralizovaný kontrolér iSA umožňuje navrhnúť celý stroj bez riadiaceho rozvádzača

Priamo v ňom je integrovaný usmerňovač z 3 x 400 V AC na DC-BUS na napájanie všetkých decentralizovaných pohonov AMKmotion. Súčasne ide o výkonný riadiaci systém na riadenie pohybu, založený na operačnom systéme Linux, ktorý súčasne poskytuje decentralizovanú inteligenciu PLC. Používa EtherCAT ako hlavnú zbernicu (master) na riadenie pohonov a komunikáciu so V/V. Kontrolér sa ďalej môže správať ako podriadené zariadenie (slave) na zberniciach EtherCAT, Ethernet IP, Profinet, Profibus DP alebo CANopen. To umožňuje používateľom jednoducho realizovať funkcie brány pre obvyklé typy zberníc.

procesor ARM11 s 532 MHz
RAM 256 Mbyte
Flash pamäť 256 Mbyte
remanentná pamäť 32 Kbyte
Ethernet Fieldbus master EtherCAT
Fieldbus slave (voliteľné) EtherCAT, Profinet IO, Ethernet IP, Profibus DP, CANopen
V/V priamo v kontroléri 4 digitálne V/V (voliteľné)
rozšírenie V/V jednoduché pripojenie I/O modulov po zbernici EtherCAT
programovanie IEC 61131-3, CODESYS, voliteľné PLCopen, pod Real Time Linux
výkon 50 000 PLC inštrukcií/ms
vizualizácia iSA-VIS pre WebVisu alebo QT
krytie IP65
teplota okolia 0 – 50 °C
zdroj napájania integrovaný napájací zdroj 24 V DC/2,5 A
vstupné napätie v sieti 3 x 400 až 480 V AC ± 10 %, 47 až 63 Hz
prenos napätia DC-BUS 300 – 720 V DC
medzná hodnota DC-BUS 850 V DC
menovitý prúd DC-BUS 8 A
rozmery 293 x 100 x 75,6 mm
hmotnosť 2,2 kg

Tab. 1 Technické parametre decentralizovaného kontroléra iSA

Decentralizované servopohony AMKASMART ihXT

Inteligentné a účinné decentralizované servomotory s integrovaným striedačom napájaným z DC-BUS komunikujú s kontrolérom iSA cez EtherCAT. Ide o nový rad ihXT s výkonovým rozsahom 150 W až 450 W. Pre čo najľahšiu a priestorovo úspornú inštaláciu sú decentralizované servopohony ihXT vybavené hybridným káblom. Kompletná jednotka ponúka pohodlnú možnosť reťazového zapojenia: DC zbernice, rovnako ako komunikácia EtherCAT sú vedené hybridným káblom od jedného pohonu k druhému. V jednej vetve možno pripojiť až 40 osí.

Kľúčovými výhodami tohto riešenia sú kompaktné rozmery, eliminácia drahých konektorov a zníženie prácnosti inštalácie na polovicu pomocou hybridných káblov, ktoré ušetria až 90 % nákladov na kabeláž. Inteligentné pripojenie pomocou zásuvných svorkovníc v IP65 ďalej znižuje náklady na konektory najmenej o dve tretiny.

Prepojenie so štandardnými servosystémami

Aby nešlo o uzavretý systém, musí byť v ponuke tiež prepojenie s „okolitým svetom“. Na to sú určené decentrálne servomeniče iC, ktoré umožňujú nielen pripojenie najrôznejších servomotorov (aj od iných výrobcov), ale tiež rozširujú výkonový rozsah systému.

Ďalšie komponenty, ktoré možno k základnému systému pripojiť, sú opísané na webe AMKmotion v sekcii decentralizovaných servopohonov. Všetko smeruje k tomu, aby na stroji nemusel byť centrálny rozvádzač, ktorý vždy znižuje modularitu riešenia a v mnohých prípadoch ho predražuje.

Záver

Systémová integrácia je v spoločnosti Amtek už dlhší čas zaujímavým doplnkom jej ponuky v oblasti distribúcie produktov pre priemyselnú automatizáciu. Novými príspevkami v tejto oblasti sú náročné aplikácie na strojové videnie, vybavenie strojov precíznym osvetlením a signalizáciou (pozri aj náš inzerát pod článkom) a aktuálne aj decentrálne servopohony. Ich energetická účinnosť, rýchle uvedenie do prevádzky a nízke inštalačné náklady sú efektívne kombinované s otvorenosťou pre systémy tretích strán.

Ing. Petr Boček