Nový koncept bol prvý raz aplikovaný na primárnom rozvádzači UniGear ZS1, ktorý je vlajkovou loďou spoločnosti ABB. V krátkom čase bolo riešenie rozšírené na kompletné portfólio vzduchom izolovaných VN rozvádzačov pre napäťové hladiny 12 – 24 kV, ako sú napríklad sekundárne rozvádzače UniSec a primárne rozvádzače ZS8.4. Digitalizácia znamená moderné riešenie zapracované do konvenčných rozvádzačov vysokého napätia. Je výsledkom použitia osvedčených komponentov, ako sú napäťové a prúdové senzory a inteligentné ochranné terminály Relion® na jednej strane, a zavedenia digitálnej komunikácie protokolom podľa normy IEC 61850 – GOOSE. Hlavnou snahou bolo zvýšenie bezpečnosti a poskytnutie lepších parametrov pri použití v širšom rozsahu aplikácií.

Prúdové a napäťové senzory ABB sú navrhnuté bez použitia feromagnetického jadra. Prúdový senzor je založený na princípe Rogowského cievky, napäťový senzor pracuje na princípe odporového napäťového deliča. Hlavnou výhodou je, že správanie senzora nie je ovplyvnené magnetizačnou krivkou, čo vedie k veľmi presnej a lineárnej odozve v širokom rozsahu meraných veličín. Lineárna a vysoko presná charakteristika senzora naprieč celým meracím rozsahom umožňuje skombinovať niekoľko meracích a ochranných tried v jednom vinutí. Aj keď sa prúdové a napäťové senzory vyznačujú vysokou triedou presnosti (až do triedy 0.5), na fakturačné meranie spotreby elektrickej energie treba inštalovať konvenčné prístrojové transformátory prúdu a napätia. Tieto transformátory môžu byť v prípade potreby inštalované v danom poli rozvádzača súčasne so senzormi.

Ochranné a riadiace terminály ABB z radu Relion® poskytujú kompaktné a univerzálne riešenie na distribúciu elektrickej energie vo výrobných a priemyselných aplikáciách. Norma IEC 61850 bola zavedená v roku 2004 ako globálna medzinárodná norma, ktorá definuje architektúru komunikačných sietí a systémov automatizácie energetických sietí. To zahŕňa aj požiadavky na súvisiace systémy a informačnú štruktúru ochranných a riadiacich funkcií. Normalizované modelovanie funkcií rozvodne otvára cestu k vzájomnej kompatibilite zariadení.

Ochranné terminály Relion®

V štandardných konfiguráciách ponúkajú:

  • rozsiahly súbor možností ethernetovej a sériovej komunikácie,
  • okamžitú pripravenosť po nastavení parametrov ochrany pre špecifickú aplikáciu,
  • ovládanie vypínača priamo cez HMI rozhranie terminálu alebo systém diaľkového ovládania,
  • patentované plug-in vyhotovenie urýchľuje inštaláciu, údržbu a preskúšanie,
  • vysoký výkon a operatívnosť zabezpečenú na štandarde IEC 61850 (staničná úroveň IEC 6185081 s vertikálnou a horizontálnou GOOSE komunikáciou a procesná úroveň IEC 618509-2LE na prenos nameraných analógových hodnôt z meraní pre všetky ochranné a riadiace terminály rozvádzača),
  • ochranu zemnej poruchy/zemného spojenia vrátane možnosti zábleskovej ochrany,
  • možnosť pripojenia troch senzorov na meranie prúdu, troch senzorov napätia a jedného konvenčného súčtového transformátora prúdu na Io.

Zoltán Bálint