Dokážeme zlepšovať kvalitu a čas uvedenia produktov našich zákazníkov na trh

Premier Farnell zabezpečuje podporu pre zákazníkov už viac ako 80 rokov prostredníctvom svojich obchodných jednotiek Farnell element14 v Európe, Newark element 14 v Severnej Amerike a element14 v ázijsko-pacifickom regióne. Okrem toho, že spoločnosť je známa ako distribútor služieb s vysokou hodnotou, ponúka Premier Farnell aj široké spektrum služieb v oblasti vývoja a výroby pre zákazníkov, čo je podstatne viac, ako len dodávka komponentov, ktoré potrebujú. O týchto službách nám v rozhovore povedal viac Ralf Buehler, starší viceprezident pre predaj a marketing v Premier Farnell.
Dokážeme zlepšovať kvalitu  a čas uvedenia produktov našich zákazníkov na trh

Premier Farnell je označovaný ako Development Distributor. Čo toto slovné spojenie znamená?

Znamená to, že ide o podporu, ktorú poskytujeme tvorcom, učiteľom, študentom a technikom vývoja a údržby a pomáhame im rozvíjať ich samých, ich produkty aj firmy. Môže sa to diať prostredníctvom dodávky komponentov, náradia alebo nástrojov na údržbu, keď ich potrebujú, môže to byť formou pomoci učiteľom, aby dokázali inšpirovať svojich žiakov zapojiť sa do programovania. No pracujeme aj so start-upmi a pomáhame im navrhovať a vyvíjať ich produkty. Máme tím 220 vývojárov, ktorí spolupracujú s našimi zákazníkmi a pomáhajú tvoriť a optimalizovať ich návrhy a rozvíjať ich podnikanie predajom ich produktov cez naše zavedené distribučné kanály. Naša komunita združená v projekte element14 poskytuje podporu tvorcom a vývojárom okrem iného aj prostredníctvom fóra zameraného na inovácie a myšlienky, v ktorom je registrovaných pol milióna používateľov.

Aké výhody prinášajú tieto skutočnosti vašim zákazníkom?

Pre mnohých našich zákazníkov znamená status Development Distributor skutočnosť, že dokážu pracovať s menším počtom dodávateľov, zabezpečiť konzistentnosť znalostí v rámci procesu návrhu a skrátiť čas uvedenia produktov na trh. Práca s našimi zákazníkmi už vo fáze návrhu znamená, že máme výbornú pozíciu aj z hľadiska prípravy vhodných distribučných kanálov na uvedenie daného produktu na trh – ak je čas uvedenia na trh dôležitý, vnímame to ako rozhodujúcu konkurenčnú výhodu. Pre našich potenciálnych zákazníkov znamená status Development Partner to, že majú istotu spolupráce s dôveryhodným partnerom – bez ohľadu na to, čomu sa venujú. Mnoho z našich zákazníkov pracuje cez deň s elektronikou a v noci vymýšľajú nové veci – bez ohľadu na to, akou cestou sa vydali, je Premier Farnell schopný podporiť ich v každej fáze. Zamerali sme sa na štyri kľúčové oblasti, ktorými sa naši zákazníci vydávajú a na tie sme sústredili aj našu podporu:

Vzdelávanie a tvorcovia – táto oblasť je o inšpirovaní nastupujúcej generácie technikov. Je o veľkých projektoch s veľkými menami, ako napr. BBC či Microsoft, s ktorými spoločne učíme deti programovať a inšpirujeme komunitu tvorcov poskytovaním prístupu k najpopulárnejším vývojárskym doskám, ako sú Raspberry Pi či BeagleBone Black. Sme najväčším výrobcom a dodávateľom Raspberry Pi, oficiálnym výrobcom pre Beagleboard.org a exkluzívnym výrobcom pre BBC Mico:bit. A navyše vyvíjame a vyrábame rad našich vlastných nástrojov a príslušenstva, ktoré pomáhajú tvorcom premeniť ich sny na realitu a podporiť ich aj cez komunitu združenú v element14.

Výskum a vývoj – je o práci so zákazníkmi vo fáze prvotného návrhu produktov tak, aby svoje nápady dokázali zmeniť na produkty. Pracujeme s mladými start-upmi a veľkými výrobcami na vývoji nových produktov pre ich trhy, pričom využívame skúsenosti už spomínaných našich vlastných 200 vývojárov. Naše silné skúsenosti sú neprekonateľné – od start-upu pre malú domovú automatizáciu až po giganty ako NXP či Intel.

Prototypovanie a testovanie – ako distribútor ponúkame prístup k najširšiemu výberu komponentov, dosiek, produktov pre systémovú úroveň a testovacie zariadenia v šírke, ktorá našim zákazníkom prináša úplnú voľnosť pri navrhovaní. Naše skúsenosti z vývoja produktov znamenajú, že dokážeme zvládnuť akékoľvek výzvy, ktoré sa vynoria počas fázy návrhov prototypov a ich testovania a bezpečne prevedieme našich zákazníkov aj cez ne.

Výroba a údržba – denno-denne pomáhame našim zákazníkom rozvíjať ich firmy dodávkou komponentov, ktoré potrebujú na výrobu svojich komponentov a zautomatizovanie priemyselných technológií a ktoré im pomáhajú udržiavať ich výrobné linky v chode. Každý rok zaknihujeme okolo 19 miliónov objednávok – mnohé z nich s dodávkou do 24 hodín, prípadne v deň zaslania objednávky, aby sme dodržali naše slovo voči našim zákazníkom a oni zase to svoje voči ich zákazníkom.

Prečo by sa mali zákazníci obracať na distribútora, keď ide o služby vývoja návrhu či výroby?

Sme známy ako výrobca Raspberry Pi, BeagleBoard a BBC Micro:bit a okrem toho máme rozsiahle skúsenosti v oblasti návrhu a výroby príslušenstva pre jednodoskové počítače a všetko, čo s tým súvisí – získanie príslušných oprávnení a marketingových nástrojov prostredníctvom našich zabehnutých distribučných kanálov. Poskytovaním kompletných služieb a využívaním overených metód dokážeme zlepšovať kvalitu a čas uvedenia produktov našich zákazníkov na trh. Všetky služby ponúkame v súlade so znalosťou rozpočtu a času, ktorý si na to vyhradil zákazník, pričom stále máme na zreteli jeho spokojnosť. Rozšírenie o výrobné služby znamená pre našich zákazníkov to, že ich vieme podporiť v rámci celého cyklu návrhu a výroby ich produktov.

http://uk.farnell.com/your-development-distributor