Viac ako polovica svetovej populácie dnes žije v mestách a na základe vývoja existuje predpoklad, že v roku 2050 to bude okolo 68 %. Ak by sme pokračovali v súčasnom spôsobe života, bude to znamenať značne zvýšený zásah do kvality ovzdušia a vôd a zároveň s tým výrazné ovplyvnenie kvality života ostatných živočíchov. Na zabránenie týmto nepriaznivým vplyvom, prípadne na ich zníženie, potrebujeme nejakým vhodným spôsobom upraviť alebo aspoň maximálne optimalizovať spotrebu energií a prírodných zdrojov. V zmysle týchto globálnych trendov bude požiadavka systémov poháňaných elektrickými motormi výrazne rásť. Podľa štatistík publikovaných IEA sa priemysel podieľa 37 % na spotrebe elektrickej energie a 24 % na emisiách CO2. Pritom 30 % spotreby elektrickej energie a 28 % emisií CO2 tvoria len budovy a významná časť aktivít je spojených s elektrickými motormi. Vedci odhadujú, že približne 70 % spotreby elektrickej energie v priemysle majú na svedomí systémy s elektrickými motormi. V komerčných budovách tvorí spotreba elektrických motorov 38 % celkovej spotreby.

Elektrické motory sa v priemysle využívajú už takmer 150 rokov a počas tohto obdobia sa neustále vyvíjali a zdokonaľovali. Najmä počas posledných dekád došlo k ich významnému technologickému a kvalitatívnemu napredovaniu. Posledná vlna zlepšení otvorila dvere výraznému obmedzeniu tzv. uhlíkovej stopy priemyselných a komerčných elektrických motorov. Na trhu je už dnes k dispozícii neustále rastúci rozsah vysokoúčinných elektrických motorov (s triedou účinnosti IE3 alebo aj vyššie) a frekvenčných meničov označovaných spolu ako elektrické pohony.

Tieto technológie určite dokážu zohrať významnú úlohu v snahe krajín, ktoré podpísali Parížsku konvenciu o znižovaní emisií CO2 v priebehu najbližších 10 rokov. Dosah ich optimálneho využitia môže byť enormný. Moderné, vysoko efektívne motory spolu s frekvenčnými meničmi sú dnes už značne flexibilné a viac ako dostatočne spoľahlivé. Pri tom všetkom sú extrémne efektívne a ponúkajú výrazné zníženie spotreby energie v porovnaní so staršími spôsobmi regulácie. Pri budovaní trvalo udržateľnej budúcnosti ich nemožno opomenúť. Malé motory možno nájsť napríklad v kompresoroch používaných v klimatizačných jednotkách, chladiacich ventilátoroch a v množstve ďalších bežných zariadení. Stredne veľké motory možno nájsť napr. v systémoch priemyselných klimatizácií v budovách alebo v eskalátoroch a vo výťahoch. Široko sa využívajú v priemysle na pohon čerpadiel, ventilátorov, kompresorov, dopravníkov a nepreberného množstva ďalších zariadení. Najväčšie motory poháňajú lode, vlaky, mlynice rôznych rúd, ventilátory v komínoch najväčších fabrík apod.

Čo sa týka počtu, veľkých motorov (teda povedzme nad 375 kW) je približne len 0,03 % zo všetkých motorov na celom svete. Podieľajú sa však až 23 % na celkovej spotrebe energie všetkých motorov alebo 10,4 % na globálnej spotrebe elektrickej energie. Najmenšie motory – do 0,75 kW sa podieľajú 9 % na celkovej spotrebe energie všetkých motorov. Takže najviac spotreby pripadá na stredne veľké motory. Obrovské množstvo týchto motorov je v skutočnosti väčších, ako je reálna požiadavka, alebo sú prevádzkované v plných otáčkach, aj keď to vôbec nemusí byť potrebné. Zhruba 75 % priemyselných motorov poháňa čerpadlá, ventilátory alebo kompresory. To všetko sú zariadenia, kde možno dosiahnuť zásadné úspory spotreby energie použitím moderných regulovaných pohonov.

Tibor Baculák