Spoločnosť Murrelektronik je medzinárodne pôsobiaci špecialista na decentralizovanú automatizačnú techniku. Vyvíja a vyrába vysoko kvalitné výrobky pre elektrické a elektronické inštalácie strojov a zariadení, ktoré umožňujú výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť svojich klientov.

Elektrický rozvod musí byť štíhly

V moderných baliacich zariadeniach sa na zabezpečení ich hladkej a úplne automatickej prevádzky podieľa veľký počet senzorov a akčných členov. Pretože ide o stroje mnohokrát priestorovo veľké, je potrebné, aby ich elektrický rozvod bol štíhly. Modulárny zbernicový systém Cube67 od spoločnosti Murrelektronik spĺňa požiadavky vo všetkých ohľadoch. Klient tak nemusí viesť množstvo káblov do 50 alebo dokonca 100 m vzdialeného skriňového rozvádzača.
Jedným zo spokojných klientov, ktorý využil zbernicový systém Cube67, je spoločnosť Transnova Ruf Verpackungs- und Palettiertechnik GmbH so sídlom v Ansbachu na juhu Nemecka, úspešný výrobca baliacej techniky. Približne 250 jej zamestnancov vyvíja a dodáva na kľúč stroje a zariadenia na dopravu a distribúciu. Jednotlivé výrobky sa vkladajú do škatúľ, ktoré sa následne ukladajú na palety. Spravidla ide o niekoľkostupňový baliaci proces pozostávajúci z postupnosti navzájom zreťazených čiastkových pracovných operácií.

Firma využíva vo svojej praxi modulárny prístup, pri ktorom sa jednotlivé funkcie realizujú špecializovanými modulmi, skladanými do funkčných zostáv podľa danej úlohy. Tento prístup umožňuje firme optimálne plniť náročné požiadavky zákazníkov, navyše s jednou významnou prednosťou – prvotriedny baliaci stroj možno ľahko zostrojiť aj pri nie celkom ideálnych podmienkach, napr. zabudovaním do už takmer zaplnenej existujúcej haly s mnohými zákutiami.

Zbernicový systém Cube67

Firma Transnova Ruf používa ako chrbticu elektrických rozvodov na svojich zariadeniach zbernicový systém Murrelektronik Cube67. Pretože moduly zbernice systému Cube67 sú prepojené prefabrikovanými káblami s konektormi, mohli projektanti elektrickej siete vytvoriť veľmi flexibilný elektrický rozvod, ktorý možno v prípade potreby, napr. pri transporte zariadení, veľmi rýchlo zostaviť aj rozobrať.

Rozvod sa dá tiež ľahko rozširovať bez potreby nejakej výraznejšej zmeny z elektrotechnického hľadiska. Ďalej možno modul systému Cube67 jednoducho pripojiť k existujúcemu susednému modulovému systému pomocou hybridného kábla značky Murrelektronik (vedúceho dáta i napájanie), čo sa stáva často. Hybridné káble s prefabrikovanými konektormi na oboch koncoch tiež znamenajú menšie riziko chýb v kabeláži.

Na uvedenom baliacom zariadení je inštalovaných pätnásť zbernicových uzlov systému Cube67 s protokolom Profinet. Moduly zbierajú údaje zo senzorov (predovšetkým svetelných závor odhaľujúcich polohu produktu) a prenášajú povely do akčných členov, ktorými sú, ako je to pri baliacich zariadeniach obvyklé, predovšetkým ventily. Zaujímavé však je, že v danom prípade sa cez zbernicový systém ovláda súčasne asi 70 elektrických pohonov. Ide o motory značky SEW so zabudovanými meničmi frekvencie, ktoré sú umiestnené samostatne pozdĺž dopravnej cesty. Pri tomto usporiadaní netreba umiestňovať do prevádzky, kde je už aj bez toho málo miesta, žiadne spínacie skrinky či svorkovnice.

Efektívne, rýchlo, spoľahlivo

V podobe funkčného modulu MOVIMOT od spoločnosti Murrelektronik má firma Transnova Ruf navyše k dispozícii komponenty systému Cube67, umožňujúce ľahko pripojiť jej pohony. Nakoľko každý z portov na module Cube67 môže spracúvať dva signály, na rozbočenie signálu sa používajú v niektorých prípadoch odbočné spojky v tvare T s konektormi M8. Na pripojenie jednotky zaisťujúcej prenos dát z paletizačných jednotiek do vysokoregálového skladu je použitý ventilový modul Cube67 so šestnástimi kontaktmi na prenos digitálnych signálov.

V súhrne sa dá povedať, že firma Transnova Ruf zavedením systému Cube67 prechádza pri svojich produktoch na nanajvýš účelnú univerzálnu koncepciu elektrických rozvodov. Koncepciu, ktorá nielen vyhovuje súčasným potrebám, ale vďaka svojmu modulárnemu poňatiu ponúka široké možnosti budúceho zdokonaľovania a rozširovania baliacich zariadení a ich elektrických rozvodov.

Murrelektronik GmbH Austria

Concorde Business Park D2/11
2320 Schwechat
Tel.: +43 1706 4525-0
info@murrelektronik.at 
www.murrelektronik.com