Spoločnosť EPLAN, poskytovateľ riešení, dodáva svojim používateľom po celom svete hodnotný obsah školení, a to až v šestnástich jazykoch vrátane slovenčiny. Všetky e-learningové kurzy EPLAN eLearning spĺňajú medzinárodné štandardy a prispôsobujú sa daným lokalitám, čo ich odlišuje od mnohých iných kurzov. Úplne novým prírastkom je kurz EPLAN Update Training 2024, ktorý uľahčuje používateľom začiatok práce s novou verziou softvéru a predstavuje nové funkcie, ako sú napr. výpočtové funkcie priamo vo vlastnostiach blokov.

Keď používatelia využívajú náš softvér naplno, dosahujú tiež najväčšie úspechy v navrhovaní projektov a konštruovaní.
Duško Lukač, vedúci odborného vzdelávania EPLAN

E-learningové kurzy majú formu samoštúdia, ktorá zákazníkom veľmi vyhovuje, a preto je stále rozšírenejšia. Spoločnosť EPLAN, poskytovateľ riešení, v súlade so svojím zameraním na zákazníkov, od roku 2020 do tejto oblasti významne investuje a poskytuje množstvo e-learningových kurzov, ktoré sú dostupné na www.eplan.com. „Naším cieľom je, aby používatelia pracovali so softvérom EPLAN čo najefektívnejšie. Aktualizačným školením vo formáte eLearning im predstavujeme nové funkcie softvéru. Naše skúsenosti ukazujú, že keď používatelia softvér využívajú naplno, dosahujú tiež najväčšie úspechy v plánovaní projektov a konštrukčných prácach,“ vysvetľuje Duško Lukač, vedúci odborného vzdelávania EPLAN.

Naučte sa používať novú verziu EPLAN Platforma 2024

Verzia EPLAN Platforma 2024 je k dispozícii od septembra 2023 a používatelia majú veľký záujem zoznámiť sa s jej novými funkciami. Nový e-learningový kurz EPLAN Update Training 2024 má osemnásť jednotlivých modulov a poskytuje cennú podporu pre kľúčové inovácie, napríklad pre matematické výpočty vlastností blokov v EPLAN. Tie napríklad umožňujú vykonávať štatistické porovnania alebo určiť vhodné istiace prostriedky. V aktuálnych moduloch kurzov eLearning pre verziu EPLAN Platforma 2024 sú riešené aj ďalšie témy, ktoré sú rozdelené do nasledujúcich šiestich tematických oblastí: používateľské rozhranie (jednoduchšie použitie), vlastnosti blokov (komplexné výpočty), svorky (optimalizovaný editor svoriek), PLC (vylepšenie symbolických adries), EPLAN Platforma (optimalizácia v novej verzii), EPLAN Pro Panel (výpočet celkovej hmotnosti rozvádzačov, navigačná kocka a ďalšie).

Dôležité znalosti už za 45 minút

Ako vyzerajú e-learningové kurzy? V úvodnej časti sú vysvetlené nové funkcie. Potom nasleduje hlbší a podrobnejší výklad o plánovaní projektov a konštruovaní v platforme EPLAN. Pomocou krátkeho kvízu na konci každého modulu sa účastníci uistia, že téme porozumeli. Pokiaľ ide o čas, používateľ strávi pri každom module v priemere 30 až 45 minút.

Medzinárodné normy sú štandardom

Doteraz je k dispozícii asi 1 500 kurzov EPLAN eLearning, a to až v šestnástich jazykoch vrátane slovenčiny. A čo je jedinečné, obsah je vždy plne prispôsobený danej lokalite! Používatelia sa teda nemusia zdržiavať čítaním titulkov s prekladom – namiesto toho získajú rovno obsah kurzu v konkrétnom jazyku. Stručné, interaktívne výučbové moduly v duchu medzinárodných štandardov zaisťujú rýchly úspech používateľom po celom svete.

Prístup je úplne zadarmo pre používateľov s predplatným, rovnako ako pre lektorov a študentov, ktorí sú zapojení do programu EPLAN Education. Používatelia sa môžu jednoducho prihlásiť na webovej stránke www.eplan.com a spustiť príslušný kurz EPLAN eLearning.

www.eplan-sk.sk