Skrátenie času

Handling Guide Online otvára úplne nové možnosti v oblasti štandardizovaných manipulačných systémov. Zmeny vo výrobnom procese a na montážnej linke viedli k výraznému skráteniu času dodávky z pôvodných takmer dvoch mesiacov na tri až päť týždňov. Výrazne sa optimalizovali aj parametrizácia a čas potrebný na uvedenie do prevádzky. Výrobcovia strojov dostávajú do rúk silný nástroj vo forme HGO, vďaka ktorému sa skráti čas uvedenia stroja do výroby až o 70 %. Vďaka takémuto inžinierskemu nástroju získajú konštruktéri čas a priestor na riešenie zložitejších technologických problémov a sú odbremenení od listovania v katalógoch, manuálnych výpočtov a následnej montáže jednotlivých prvkov. Náklady spojené s oživením manipulátorov od spoločnosti Festo vieme redukovať na minimum aj tým, že vyškolení špecialisti v oblasti pohonov sú pripravení pomôcť a poradiť.

Intuitívny softvér

Veľká časť nákladov na projektovanie a nevyhnutné detailné vedomosti o produktoch už viac nebudú potrebné. Návrhový softvér je vytvorený tak, aby poskytol používateľom prehľadnú štruktúru zadávania požadovaných vstupných dát a následne jednoduchý výber kompletného riešenia.

Tri kroky k správnemu manipulačnému systému

Len tri kroky stačia na to, aby sme dospeli k plne nakonfigurovanému manipulačnému systému. Počas prvého kroku si zákazník vyberie spomedzi štyroch karteziánskych systémov – jednoosový, 2D portálový, 2D a 3D. Vloží potrebné dáta o svojej aplikácii – zaťaženie, zdvihy, čas cyklu, typ komunikačnej zbernice atď. Na pozadí HGO bežia kalkulácie, ktoré automaticky vyselektujú vhodné riešenia podľa zadaných požiadaviek.

Počas druhého kroku si možno vybrať z niekoľkých navrhovaných variantov. Po vybratí toho správneho manipulátora sú ihneď k dispozícii produktové dáta a CAD modely vo všetkých bežne dostupných formátoch. CAD modely sú reálne a zákazníci si ich môžu okamžite implementovať do svojich návrhov, pričom majú možnosť došpecifikovať systém a osadiť ho dodatočnými prvkami (hadicami, bezpečnosťou, snímačmi atď.). 

V treťom kroku sú dostupné dáta ku konkrétnym osiam, motorom a ďalším komponentom. Konfigurácia sa jedným kliknutím presunie do nákupného košíka. Vytvorenie objednávky je možné priamo online bez akýchkoľvek dodatočných zásahov, celý proces prebieha automaticky. Objednávka je odoslaná na spracovanie a do 3 – 5 týždňov je kompletný zmontovaný manipulačný systém s dokumentáciou u zákazníka. 

Dokumentácia

Individuálny prístup

V platforme HGO sa myslí aj na individuálne požiadavky zákazníkov, keď zo zadaných parametrov nemožno vyskladať štandardný manipulačný systém (napr. zástavbové rozmery, krátky čas cyklu, zdvihy mimo štandardných dĺžok). Vtedy treba dokončiť konfiguráciu v HGO a cez ikonu Poslať dopyt jednoducho poslať požiadavku na tím špecialistov v oblasti manipulácie. Všetky dáta potrebné na návrh sú uložené v odoslanom dopyte, netreba preto posielať ďalšie informácie a zákazník môže v krátkom čase očakávať cenovú ponuku.

 

FESTO, spol. s r.o.
Ing. Ľubomír Profant
Gavlovičova 1
831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 4910 4910
Fax: +421 2 4910 4911
info_sk@festo.com
www.festo.sk