V závodoch v ropnom a plynárenskom priemysle sa kladú vysoké požiadavky na kilometre káblov, napr. na káblových mostoch, pričom vlhkosť, nečistoty alebo extrémna teplota podstatne ovplyvňujú inštaláciu. OBO ponúka pre uvedené podmienky a prostredia káblové nosné systémy s väčšou hrúbkou zinkového povrchu, systémy z nehrdzavejúcej ocele alebo s plastovým povlakom. Káblové rebríky, zvislé káblové rebríky a systémy so širokým rozpätím zvládajú vysoké zaťaženie káblov a veľké podporné vzdialenosti. Káblové žľaby a sieťové žľaby navyše umožňujú bezpečné vedenie káblov. Okrem osvedčeného RKS-Magic® zahŕňa rad SKS-Magic®, MKS-Magic®, IKS-Magic® a WKSG. Všetky káblové nosné systémy prechádzajú testami nosnosti, testami soľnou hmlou a testami ochrany pred bleskom a prepätím v internom testovacom centre BET. Výrobky tiež spĺňajú prísne smernice a normy pre nebezpečné oblasti s požiadavkou na certifikáciu ATEX, DNV a Fieldbus Foundation.

V ropnom a plynárenskom priemysle je udržiavanie funkčnosti dôležitých elektrických systémov v prípade požiaru jednou z hlavných požiadaviek. Riešenia OBO pre káblové systémy s funkčnou odolnosťou PS30 až PS90 sú testované v súlade s STN 920205 (resp. DIN 4102, časť 12). Zaisťujú, aby funkčné systémy, napríklad núdzové osvetlenie, systémy požiarnej signalizácie alebo systémy na odvod dymu, zostali relevantné z hľadiska bezpečnosti. V prípade požiaru ponúkajú systémy upchávok zachovanie celistvosti požiarnych úsekov v stanovenom čase a zabraňujú rýchlemu šíreniu ohňa a dymu. Na zabezpečenie únikových a záchranných ciest sú vhodné schválené systémy podhľadov.

Priame a nepriame účinky úderu blesku znamenajú významné riziko v potenciálne výbušnom prostredí. Na ochranu systémov a technológií ponúka OBO premyslený koncept, v ktorom sú všetky prvky navzájom koordinované: prepäťové ochrany pre silové napájanie, systémy MaR vhodné do EX prostredia, izolovaný vodič OBO isCon®, ktorý vedie bezpečne bleskový prúd zo zachytávacej sústavy do uzemňovacieho systému bez iskrenia. To vedie energiu čiastočne do zeme a čiastočne do vyrovnania potenciálov budovy. V priestoroch s výbušnou atmosférou sa na vyrovnanie potenciálov musia použiť izolované zapuzdrené riešenia zamedzujúce iskreniu. Na to sme vyvinuli špeciálne riešené zapuzdrené iskrisko OBO EX ISG. Správne zvolená a inštalovaná prepäťová ochrana ponúka tiež ochranu proti rušeniu silnoprúdovej technológie, ako aj dátových a komunikačných technológií. Prepäťové ochrany reagujú ešte skôr, ako dôjde k zničeniu izolácie v elektrických a elektronických zariadeniach prepätím.

Systémy OBO každodenne preukazujú svoju spoľahlivosť nielen v ťažobnom, ale aj v chemickom a petrochemickom priemysle. Sú certifikované na celom svete a spĺňajú najdôležitejšie medzinárodné štandardy. To zjednodušuje plánovanie a realizáciu objektov po celom svete a zaisťuje optimalizáciu nákladov. Konfigurácia systémov je obzvlášť jednoduchá vďaka elektronickým plánovacím pomôckam na portáli OBO Construct (https://www.obo.sk/servis/obo-construct/).