V závislosti od požiadaviek obchodných partnerov prišlo ABB so synchrónnymi reluktančnými motormi (SynRM) v účinnostnej triede IE4 bez použitia magnetov už v roku 2011. Aj napriek tomu, že účinnostná trieda IE4 bola oficiálne ustanovená v roku 2014, našli sa už výrobcovia zariadení, ktorí vyžadovali elektrické motory s ešte vyššou účinnosťou. Vývojové oddelenia vo výrobnom závode nízkonapäťových IEC motorov prepracovali technológiu využívajúcu reluktančný rotor motora a s novou konštrukciou SynRM2 znížili straty motora o 20 %, čím sa uvedené motory dostali do účinnostnej triedy IE5 Ultra Premium Efficiency.Použitie tohto typu motorov pomohlo výrobcom (OEM) obmedziť nákladné riešenia na konštrukcie ich výrobkov.

Nová technológia SynRM2 využíva permanentné magnety v odlišnej konfigurácii ako pri elektrických motoroch s drahými permanentnými magnetmi zo vzácnych zemín. Motory s nimi dosahujú vysoký krútiaci moment, no za veľmi vysokú cenu. Na zlepšenie výkonnosti elektrických motorov na báze synchrónneho reluktančného motora s technológiou SynRM využíva technológia SynRM2 cenovo dostupné feritové magnety. Výkonnosť motorov s použitím cenovo výhodných feritových magnetov dosahuje úroveň motorov s magnetmi zo vzácnych zemín. Výsledkom vývoja tejto generácie motorov je ponuka cenovo výhodných elektrických motorov, navyše s prihliadnutím na ekológiu.

Z používaných motorov sa ABB zamerala na najčastejšie používaný rozsah výkonu 1 – 15 kW a 1 000 – 4 000 ot./min. Nová technológia SynRM2 ponúka vysokú flexibilitu, ktorá podporuje všetky technické a obchodné podmienky odberateľov. Riešenia sú navrhované presne podľa špecifikácií vyžadovaných jednotlivými zariadeniami. Spoločnosť ABB ponúka spolu s elektrickým motorom aj frekvenčný menič a preberá tak na seba zodpovednosť za správnu funkciu elektrického pohonu motor + menič.

Poznatky získané počas vývoja a prevádzky synchrónneho reluktančného motora SynRM s frekvenčnými meničmi využila ABB aj v ďalších aplikáciách, kde netreba regulovať otáčky motora. Využívanie konštrukcie reluktančného motora s technológiou DOLSynRM pri neregulovaných motoroch prinieslo zvýšenú účinnosť triedy IE4, osvedčenú konštrukciu bez použitia permanentných magnetov, vysokú spoľahlivosť vďaka nižšej teplote ložísk a jednoduchšiu údržbu.

Elektrický motor na báze DOLSynRM sa počas rozbehu správa ako asynchrónny motor vďaka rotorovej klietke. Po dosiahnutí synchrónnych otáčok motor pracuje ako reluktančný motor s elimináciou rotorových strát a tým vyššou účinnosťou. Tieto motory sú optimalizované a určené len na prevádzku na konštantných otáčkach, tzn. priame pripojenie na napájaciu sieť. V prípade potreby regulácie otáčok treba použiť štandardné synchrónne reluktančné motory. Vzhľadom na množstvo používaných elektrických motorov v priemysle bol vývoj tohto typu motorov zameraný na štvorpólové motory s výkonom do 200 kW, ku ktorým sa radí množstvo čerpadiel, ventilátorov a kompresorov. Tieto aplikácie s typickým priebehom záťažového momentu a zotrvačnosti plne vyhovujú možnostiam poskytovaným motormi v DOLSynRM.

Mario Pastierovič

ABB, s.r.o.
Tuhovská 29, 831 06 Bratislava
www.abb.sk